Tajna služba se proizvoljno miješa u ljudska prava - Vijesti.me
SUD OPET PONIŠTIO SPORAZUM IZMEĐU ANB-A I MUP-A

Tajna služba se proizvoljno miješa u ljudska prava

U tužbi direktorice MANS-a Vanje Ćalović Marković, Dejana Milovca i Veselina Bajčete piše da je sporazumom od februara 2014. godine, ANB-u omogućen pristup svim evidencijama i registrima Ministarstva unutrašnjih poslova

Ni zakon ne predviđa zaključenje sporazuma: Zgrada ANB-a
Ni zakon ne predviđa zaključenje sporazuma: Zgrada ANB-a (Foto: Nenad Mandić)

Tajna služba neće imati neograničen pristup podacima građana koji se nalaze u bazi Ministarstva unutrašnjih poslova.

Tako je sudija podgoričkog Osnovnog suda Simo Rašović opet odlučio da poništi sporazum Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Zaposleni u MANS-u podnijeli su prije nekoliko godina tužbu protiv ANB-a i MUP-a, tražeći da se proglasi ništavim tajni sporazum između ta dva državna organa. Viši sud ukinuo je prvu presudu sudije Rašovića, ističući da to što tajni agenti imaju pristup podacima građana koje posjeduje policija - može biti u interesu nacionalne bezbjednosti i da treba jasno utvrditi da li je to miješanje u prava građana legitimno.

Rašović je, međutim, opet utvrdio da je sporazum nezakonit i istakao da Zakon o ANB-u u vrijeme zaključenja spornog sporazuma uopšte nije propisivao mogućnost da se zaključi takav sporazum.

“Po mišljenju suda, ovim sporazumom omogućava se visok stepen proizvoljnosti u postupanju tužene i njime se naprosto daje takva mogućnost, a što je u direktnoj suprotnosti sa odredbama Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te odredbama Ustava”, piše, između ostalog, u novoj presudi.

Šefica MANS-a Vanja Ćalović Marković

Sud je prihvatio i navode tužbe u kojoj je ukazano da je označavanje sporazuma tajnim suprotno stavovima i standardima suda u Strazburu, po kome postoji očigledan rizik od proizvoljnosti tamo gdje se ovlašćenja organa izvršne vlasti izvršavaju u tajnosti. Država, kao i ANB, međutim, ne vide ništa sporno u ovome, navodeći da je tužbeni zahtjev MANS-a neosnovan.

Sud je donio jedinu zakonitu odluku, sporazum omogućava proizvoljno miješanje u ljudska prava, posebno kod činjenice da je označen stepenom tajnosti, što je sud pravilno utvrdio pozivajući se na stavove suda u Strazburu”, rekao je punomoćnik MANS-a advokat Veselin Radulović

U tužbi direktorice MANS-a Vanje Ćalović Marković, Dejana Milovca i Veselina Bajčete piše da je sporazumom od februara 2014. godine, ANB-u omogućen pristup svim evidencijama i registrima Ministarstva unutrašnjih poslova.

Pojašnjavaju da je takvim sporazumom službenicima ANB-a omogućeno da po sopstvenoj procjeni, pristupaju i preuzimaju podatke i informacije o građanima, koji se odnose na državljanstvo, lične karte, prebivalište i vođenje registra prebivališta, birački spisak, jedinstveni matični broj, lično ime, matične registre, evidenciju vozila...

U tužbi se dodaje i da način na koji službenici ANB-a pristupaju ličnim podacima građana, ne smije ostati tajan, jer se radi o proceduri koja mora obezbijediti minimum zaštite od zloupotreba.

“Objavljivanje načina na koji službenici ANB-a pristupaju ličnim podacima građana u obavljanju dužnosti, ne može ugroziti ostvarivanje funkcije Agencije, jer građani moraju znati na koji način i kada bi mogli doći u situaciju da ANB obrađuje njihove lične podatke”, piše u tužbi.

Navode da je sporazum suprotan Ustavu i Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i podsjećaju da je sud pravosnažno proglasio ništavim sporazum između Uprave policije i M:tela, koji je tajno i neograničeno omogućavao policiji da prikuplja lične podatke građana.

Na zahtjev ANB-a i MUP-a, javnost je bila isključena sa dijela suđenja, jer je tadašnji direktor ANB-a Boro Vučinić odredio tajnost sporazuma.


Vidi sve komentare