Tužilaštvo: Đurđić nam olakšao gonjenje Kneževića - Vijesti.me
KAZAO DA GA NIKO NIJE PRISILIO NA SPORAZUM

Tužilaštvo: Đurđić nam olakšao gonjenje Kneževića

Đorđe Đurđić dogovorio kućni zatvor jer je, tvrdi, potpisao nezakonite garancije od 12 miliona eura po nagovoru Duška Kneževića

Đurđić juče ispred Višeg suda
Đurđić juče ispred Višeg suda (Foto: Komnen Radević)

Bivši izvršni direktor Atlas banke Đorđe Đurđić provešće šest mjeseci u kućnom pritvoru, nakon što je rekao da je po nagovoru Duška Kneževića učestvovao u nezakonitom izdavanju garancija od 12 miliona eura za kompaniju Kaspia Properties Holdings Limited iz Dubaija.

Podgorički Viši sud prihvatio je juče sporazum o priznanju krivice između Specijalnog tužilaštva i Đurđića, koji je priznao da je izvršio krivično djelo - zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

Sud je prihvatio da kaznu od šest mjeseci zatvora izdržava u stambenim prostorijama, na osnovu sporazuma koji je specijalna tužiteljka Stojanka Radović zaključila sa Đurđićem i njegovim braniocem, advokatom Lazarom Akovićem.

Prema zakonu, za to krivično djelo zaprijećeno je od dvije do 10 godina zatvora. Sutkinja Biljana Uskoković objasnila je da će sud donijeti rješenje o prihvatanju sporazuma, a nakon toga i presudu.

Osim kućnog zatvora, sud je izrekao i sporednu kaznu - novčanu u iznosu od 2.000 eura, kao i 200 eura koje će morati da uplati u humanitarne svrhe Javnoj ustanovi Klinički centar, kao i da plati sudske troškove.

Okrivljenom je saopšteno da će kaznu provesti u zatvoru, ukoliko jednom napusti samovoljno prostoriju za izdržavanje kazne, u trajanju od pet sati ili dva puta u trajanju od šest sati.

Punomoćnik Atlas banke, advokat Vladan Đuranović kazao je da se ne protivi usvajanju sporazuma.

“Saglasni smo da se usvoji sporazum o priznanju krivice, jer okrivljenom Đurđiću nije stavljeno na teret da je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist, zato ne postavljamo imovinsko pravni zahtjev”, kazao je Đuranović.

Đurđić je sudu saopštio da je njegov potpis na sporazumu o priznanju krivice, da ga je svojom voljom prihvatio, da priznaje krivicu u potpunosti i da na njega niko nije vršio pritisak.

“Sporazum je dio moje slobodne volje. Niko me silom i prijetnjom nije prinudio. Niko mi ništa nije obećao. Moj je potpis na sporazumu. Nisam odustao i u cjelosti ostajem kod sporazuma. Kriv sam, jer sam po nagovoru Duška Kneževića potpisao garancije koje su naplaćene, a koje nisu bile odobrene od strane Odbora direktora”.

Đurđić je rekao da je po nagovoru Kneževića nezakonito potpisao garanciju na iznos od 12,5 miliona eura, koja nije bila evidentirana u poslovnim knjigama Atlas banke, u vezi kupovine hotela Princes u Baru, a garancije su izdate kompaniji Kaspija properti. Rekao je da se protiv njega vode još dva postupka - zbog utaje poreza i zloupotreba u privrednom poslovanju pomaganjem.

Tužilaštvo: Olakšao nam je gonjenje Kneževića

Tužiteljka Radović objasnila je da je od okrivljenog pokrenuta inicijativa da se zaključi sporazum o priznanju krivice, nakon što je 31. maja potvrđena optužnica.

“Na okrivljenog nije vršen nikakav pritisak. On je podnio pismeni predlog za priznanje krivice, nakon čega se pristupilo pregovaranju. Predočeno mu je da se odriče prava na suđenje, te da priznanje krivice mora biti u cjelosti. Iskreno je priznao krivicu i to je tužilaštvu olakšalo gonjenje drugog okrivljenog. Đurđiću ništa nije obećano mimo onoga što piše u sporazumu. Olakšavajuće okolnosti koje su tužilaštvo opredijelile na ovaku kaznu je držanje okrivljenog nakon izvršenog krivičnog djela, da sebi nije pribavio protivpravnu imovinsku korist, otac je dvoje djece, nezaposlen, što je bilo opredjeljujuće, da se i sa ovom kaznom može postići svrha kažnjavanja”, rekla je Radovićeva.


Vidi sve komentare