"PRIMJERI NAVODNOG PLAGIRANJA NEMAJU VEZE SA DOKTORSKIM STUDIJAMA"

UCG: CGO nastavlja sa neosnovanim optužbama

„Važeće procedure na UCG, kada je riječ o prijavi i prihvatanju doktorske teze, procesu njene izrade i verifikovanja od Odbora za dokorske studije, važni su i djelotvorni kontrolni mehanizam protiv plagiranja“, kaže se u reagovanju
0 komentar(a)
UCG, Foto: Arhiva Vijesti
UCG, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 07.02.2019. 15:15h

Centar za građansko obrazovanje (CG) nastavlja neosnovano da optužuje Univerzitet Crne Gore (UCG), ovog puta u vezi sa problemom plagijarizma, saopšteno je iz te obrazovne institucije.

CGO je danas predstavio studiju „Akademska čast na crnogorski način – plagijati u Crnoj Gori i njihovo (ne) procesuiranje“, u kojoj se navodi da plagijat kao krivično djelo treba jasno definisati Krivičnim zakonikom i uvesti obavezu objavljivanja magistarskih i doktorskih radova.

U reagovanju UCG navodi se da primjeri navodnog plagiranja koje navodi CGO, nemaju nikakve veze sa doktorskim studijama na tom Univerzitetu Crne Gore, niti je riječ o doktoratima koji su odbranjeni na njemu.

„Važeće procedure na UCG, kada je riječ o prijavi i prihvatanju doktorske teze, procesu njene izrade i verifikovanja od Odbora za dokorske studije, važni su i djelotvorni kontrolni mehanizam protiv plagiranja“, kaže se u reagovanju. 

Navodi se da je važeći standard na UCG da doktorska disertacija mora biti originalno naučno-istraživačko djelo, što znači da doktorandu jedino može biti odobrena tema koja ranije nije bila predmet naučno-istraživačke pažnje. 

„Shodno tome, logično je da se ne može plagirati tema koja ranije nije naučno obrađivana, što bi ekspertima i istraživačima iz CGO trebalo da bude jasno. Ali, da je u bilo kojem periodu utvrđeno plagiranje doktorske disertacije na UCG, nesumnjivo da bi uslijedila odgovarajuća reakcija i da bi organi Univerziteta ovakav slučaj sankcionisali. Do sada, na sreću, takvih pojava nijesmo imali“, kazali su iz UCG. 

Kako su naveli, namjera CGO da UCG dovede na bilo koji način u vezu sa tom pojavom, predstavlja zlonamjerno i tendenciozno podmetanje.

„U svom prepoznatljivom maniru CGO nastavlja i sa praksom simulacije istraživanja o pojavama u sferi visokog obrazovanja. I ovog puta su senzacionalistički novinski članci glavni izvori koji dokazuju zadatu tezu, zbog čega CGO duguje objašnjenje akademskoj javnosti na osnovu kojih metoda, metodoloških postupaka i ekspertiza, sačinjava svoje analize“, kaže se u reagovanju. 

Posebno bi, kako se navodi, CGO morao da objasni na osnovu čega presuđuje o otvorenosti UCG da se suoči sa pitanjem plagijata. „Koji su to kriterijumi koje CGO zna, a ne prepoznaje ih akademska zajednica ili nadležni državni organi da bi mogli procesuirati nečasno i neetičko akademsko ponašanje“. 

„Riječ je o vještoj zamjeni teza CGO stručnjaka, koja zavrjeđuje objašnjenje i njihovih finansijera - stoje li iza stavova ove nevladine organizacije, koja javno i neargumentovano dezavuiše rad najstarije obrazovne ustanove u državi“, smatraju u UCG. 

Prema njihovim riječima, ne ulazeći u „grantovsku logiku“ CGO i potrebu za medijskom pažnjom, UCG je dužan da saopšti da se istrajno suprotstavlja svim oblicima neakademskog ponašanja, dosljedno primjenjujući kriterijume za izbor u akademska i naučna zvanja, razvija i njeguje akademski i etički duh među studentima i u potpunosti primjenjuje nove procedure i pravila za vrednovanje naučno-istraživačkog rada. 

Iz UCG podsjećaju da su usvojeni Etički kodeks, Plan integriteta, kroz koje se, kao i kroz Statut Univerziteta, tretira i pitanje plagijata. 

Formiran je, kako su naveli, Centar za doktorske studije, koji radi ne samo na unaprjeđenju kvaliteta, nego i kvalitativnog preispitivanja svih faza u postupku izrade i odbrane doktorske disertacije, ali i na podizanju nivoa kompetentnosti nastavnika i mentora na doktorskim studijama. 

„U punom kapacitetu rade i Odbor za magistarske studije i Centar za studije i kontrolu kvaliteta. U završnoj fazi je Studija izvodljivosti za sprječavanje plagijarizma, koja je u nadležnosti Ministarstva prosvjete i namjenjena svim visokoškolskim ustanovama“, kazali su iz UCG. 

Oni su podsjetili da na UCG postoji i repozitorijum doktorskih i magistarskih teza od kojih je značajan broj u digitalnoj formi, a ostatak dostupan u bibliotekama univerzitetskih jedinica, „tako da ni ova optužba CGO nije tačna“.

„Što se tiče rada Suda časti UCG, napominjemo da je ovo tijelo u nekoliko navrata tokom 2016. godine imalo korektnu komunikaciju sa CGO povodom materijala koji je dostavio Sudu“, kaže se u reagovanju UCG. 

Navodi se da je u prepisci sa CGO, koja je zadnji put vođena u junu, nakon sjednice Suda časti, ta NVO obaviještena da, pored činjenice što je dostavila dokumentaciju na osnovu koje iznosi tvrdnje da se u konkretnom slučaju radi o plagijatu, ima pravo da se obrati Sudu kao formalni predlagač za pokretanje postupka u predmetnom slučaju, što proceduralno nije bila učinila.

„Čime bi u procesnom smislu počela da nastupa kao stranka u postupku, što sobom nosi kompletan teret dokazivanja predmetnih navoda“, kaže se u reagovanju.

Tom prilikom je, kako se navodi, CGO odgovoreno da Pravni fakultet u Beogradu, na kome je odbranjen doktorat profesora doktora Velimira Rakočevića, trenutno vodi postupak utvrđivanja navoda CGO.

„I da do pravosnažnog okončanja tog postupka, Sud časti UCG ne može pravno postupati dok se ne okonča postupak u Beogradu“, dodaje se u reagovanju.