POTPISAN MEMORANDUM O ZAŠTITI PRIRODE

"Pravilno upravljanje biodiverzitetom jedina garancija očuvanja prirodnih resursa u korist CG i Albanije"

“Skadarsko jezero zbog velike biološke raznovrsnosti označeno je kao zaštićeno područje u Albaniji i u Crnoj Gori. Međunarodno je prepoznato Ramsar i Emerald stanište, kao i IPA (važno biljno stanište) i IBA (važno stanište za ptice)”, saopšteno je iz Grin houma
157 pregleda 2 komentar(a)
Skadarsko jezero (novina9
Skadarsko jezero (novina9
Ažurirano: 05.12.2016. 13:23h

Nacionalna Agencija za zaštićena područja iz Albanije i Nacionalni parkovi Crne Gore (NPCG) potpisali su Memorandum o saradnji da bi poboljšali prekograničnu saradnju u oblasti zaštiti prirode.

Kako je saopšteno iz Grin houma /Green home/, na završnoj konferenciji projekta "Podrška dugoročno održivom upravljanju Skadarskim jezerom" predstavljeni su rezultati postignuti tokom realizacije tog projekta.

Projekat je finansiran od Partnerskog fonda za kritične ekosisteme, a realizuje ga Međunarodna unija za zaštitu prirode IUCN u partnerstvu sa Grin houmom i Institutom za zaštitu prirode u Albaniji (INCA).

“Skadarsko jezero zbog velike biološke raznovrsnosti označeno je kao zaštićeno područje u Albaniji i u Crnoj Gori. Međunarodno je prepoznato Ramsar i Emerald stanište, kao i IPA (važno biljno stanište) i IBA (važno stanište za ptice)”, saopšteno je iz Grin houma.

Kako se navodi, u okviru projekta postignuti su brojni rezultati kao što su - Izrada drugog Plana upravljanja za Nacionalni park Skadarsko jezero 2016-2020 koji je napravljen na osnovu najboljih praksi i standarda IUCN - a, predlog novog Plana zoniranja u Rezervatu Prirode Skadarsko jezero sa albanske strane i izrada priručnika o pravnim aspektima zaštite Skadarskog jezera.

U saopštenju se ukazuje da je glavni cilj projekta izgradnja kapaciteta za planirano upravljanje i poboljšanje prekogranične saradnje.

Svi ti rezultati su, kako se navodi, doprinijeli su sprovođenju zakona, povećanju učešća organizacija civilnog društva u praćenju i upravljanju zaštićenim područjem i obrazovanju mladih o značaju i vrijednostima prirode.

Iz Grin houma je saopšteno da je potpisan Memorandum o saradnji između Nacionalne Agencije za zaštićena područja iz Albanije i Javnog Preduzeća NPCG u cilju poboljšanja prekogranične saradnje u oblasti zaštiti prirode.

Pravilno upravljanje biodiverzitetom je, kako su ukazali iz Grin houma, jedina garancija očuvanja prirodnih resursa u korist stanovnika obje države.

Generalni direktor Nacionalne Agencije zaštićenih područja u Albaniji, Zamir Dedej, je istakao da je ovo pozitivan korak za unapređenje saradnje između institucija koje upravljaju zaštićenim područjima.

Dedej je saopštio da je bilo nekoliko pokušaja da se unaprijedi saradnja između dvije zemlje u oblasti zaštite životne sredine do sada.

Prema njegovim riječima, kroz potpisivanje tog sporazuma povezaće se ključne institucije, nakon čega će uslijediti zajednički akcioni plan, koji bi uključivao važne aktere, sa ciljem da se poveća saradnje za očuvanje prirode u Skadarskom jezeru i rijeci Bojani, kao i u planinskim područjima.

Direktorica NPCG, Azra Vuković, navela je da ovaj projekat i današnji događaj u NPCG doživljavaju kao krunisanje dobre saradnje koja je uspostavljena između prisutnih organizacija, donatora i institucija.

Ona je istakla podršku ovog projekta u procesu izrade Plana upravljanja za NP Skadarsko jezero koji je nedavno usvojen od Vlade, a koji je definisao petogodišnje smjernice razvoja ovog područja.

Kako je kazala Vuković, podrška koju su NPCG imali u vidu eksperta u procesu izrade plana, doprinijela je da sada postoje kvalitetni petogodišnji planove, koji će im značajno olakšati funkcionisanje kroz definisani okvir.

Vuković je rekla da se Memorandumom dodatno obavezuju na saradnju sa Agencijom za zaštićena područja Albanije, razmjenu informacija i zajedničke aktivnosti na raznim poljima.

Ona je objasnila da će to doprinijeti boljem upravljanju ovim zaštićenim područjima, boljom kontrolom i spriječavanjem nelegalnih aktivnosti, te koordinisanom pristupu upravljanja.

“U krajnjem ovo će doprinijeti boljoj promociji ovih područja kao jedinstvenih prirodnih vrijednosti što omogućava ekonomski razvoj lokalnih zajednica”, navela je Vuković.

Izvršna direktorica Grin houma, Nataša Kovačević, ocijenila je da su nelegalne aktivnosti na Skadarskom jezeru brojne, i dodala da je njihovo rješavanje veoma složeno.

“Jedna od naučenih lekcija je da je, pored jačanja kapaciteta nadležnih institucija neophodno mobilisati lokalno stanovništvo”, dodala je Kovačević.

Prema njenim riječima, mještani žele da budu uključeni u procese donošenja odluka posebno kada je riječ o korišćenju prirodnog resursa od kojeg zavise, kao i da budu angažovani u borbi protiv bespravnih aktivnosti uz malo dodatne institucioalne podrške.

“U tom smislu se nadamo da će proizvedeni Priručnik za borbu protiv bespravnih aktivnosti poslužiti kao alat za bolju zaštitu i jačanje angažovanja stanovnika na jezeru za bolje planiranje, zaštitu i upotrebu resursa”, poručila je Kovačević.

Preporučujemo za Vas