ŽELJA ZA POSLOM I BOLJIM ŽIVOTNIM STANDARDOM

Polovina mladih napustila bi Crnu Goru

Najpoželjniji radni angažman mladih je u državnom sektoru, gdje bi voljelo da radi više od polovine, a nešto manje od četvrtine navodi da bi voljelo da radi u privatnom sektoru
110 pregleda 11 komentar(a)
mladi, omladina, Foto: Shutterstock.com
mladi, omladina, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 31.10.2016. 14:53h

Polovina mladih u Crnoj Gori želi da napusti državu u očekivanju boljeg životnog standarda i lakšeg zapošljavanja u drugim zemljama, pokazalo je istraživanje Centra za građansko obrazovanje (CGO).

"Želja za odlaskom nešto je jača kod mladih koji su još u procesu obrazovanja, kao i muškaraca. Ključni motivi za odlazak iz Crne Gore mladi nalaze u očekivanju boljeg životnog standarda i lakšeg zapošljavanja u drugim zemljama", navodi se u istraživanju

CGO je predstavio danas nalaze istraživanja "Mladi u Crnoj Gori – društveni dekor ili društveni kapital?", koje je sproveo u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert (FES).

Asistentkinja na programima u CGO, Mina Kalezić, objasnila je da je opšti cilj projekta Mladi u Crnoj Gori – društveni dekor ili društveni kapital, u okviru kog je sprovedeno istraživanje, doprinos osnaživanju mladih i njihovo aktivno učešće u promociji vrijednosti Evropske unije i demokratskih reformi.

Koordinator na programima u CGO-u, Petar Đukanović, podsjetio je da se ta NVO od svog osnivanja bavi razvojem strategija građanskog obrazovanja, kako bi doprinio demokratizaciji crnogorskog društva.

"U tom kontekstu, mladi su jedna od najvažnijih ciljnih grupa naših aktivnosti usmjerenih na osnaživanje znanja i vještina u oblasti društvenog i političkog aktivizma", naveo je Đukanović.

Prema njegovim riječima, mladi predstavljaju jednu od najranjivijih društvenih grupa, koja je suštinski marginalizovana iz procesa donošenja odluka.

"Sa druge strane, to je populacija koja posjeduje ogroman potencijal za društvene promjene i razvoj", kazao je Đukanović.

On se osvrnuo na dva nalaza kada su mladi u pitanju.

"Riječ je o izraženoj nezainteresovanosti mladih za pitanja društvenog i političkog aktivizma, kao i značajnoj distanci mladih prema pripadnicima ranjivih i marginalizovanih grupa. Ovi nalazi su i izraz niskog stepena političke kulture koju živimo", ocijenio je Đukanović

Koordinator Omladinske grupe CGO-a, Miloš Knežević, predstavio je nalaze.

"Čak 99 odsto mladih u Crnoj Gori ima pristup internet, a mladi u Crnoj Gori dnevno, u prosjeku, provedu 4,2 sata na internetu. Mladi u Crnoj Gori smatraju da je najvažnije imati prijatelje, steći dobro obrazovanje i biti vjeran (partneru, prijateljima, poslodavcu)", kazao je Knežević.

On je naveo da bi se konstatovati mladi imaju jedan zdrav i socijalno vrijedan pogled na hijerarhiju vrijednosti.

"Ali, treba napomenuti da naslutiti među mladima u Crnoj Gori nema previše idealizma ili utopizma. Dakle, nije »biti bogat« nešto što je na najvišoj poziciji njihovih vrijednosnih orjenacija, ali svakako mladi nisu utopisti koji poriču svoju i opštu ljudsku potrebu da budu finansijski obezbijeđeni i bezbrižni", rekao je Knežević.

Mladi u Crnoj Gori najveću socijalnu distancu iskazuju prema homoseksualnim osobama, migrantima i HIV pozitivnim osobama, dok su najtolerantniji (najmanje distance iskazuju) ka studentima.

Polovina mladih u Crnoj Gori, koji su bili ispitanici, želi da napusti Crnu Goru, a polovina ne.

"Želja za odlaskom nešto je jača kod mladih koji su još u procesu obrazovanja, kao i muškaraca. Ključni motivi za odlazak iz Crne Gore mladi nalaze u očekivanju boljeg životnog standarda i lakšeg zapošljavanja u drugim zemljama", navodi se u istraživanju.

Mladi u Crnoj Gori optimistični su u pogledu svoje situacije za deset godina.

"Više od tri četvrtine njih vjeruje da će za deset godina biti bolje nego sada. Postoje izvjesne razlike s obzirom na ekonomski status, takve da mladi sa ispod prosječnim ekonomskim statusom češće u odnosu na prosjek smatraju da će njihova situacija za deset godina biti lošija nego sada", pokazalo je istraživanje.

Većina mladih u Crnoj Gori nije učestvovala u nekom vidu dobrovoljnog ili volonterskog rada.

Najpoželjniji radni angažman mladih je u državnom sektoru, gdje bi voljelo da radi više od polovine, a nešto manje od četvrtine navodi da bi voljelo da radi u privatnom sektoru.

Kako je saopšteno, mladi u Crnoj Gori pretežno nisu zainteresovani za politička pitanja i političke teme.

Najbliže su im teme iz domena politike u Crnoj Gori, dok najmanje interesovanje postoji za političke prilike i teme sa Balkana.

Mladi imaju pretežno pesimističan stav u pogledu vlastitog uticaja na djelovanje institucija na lokalnom, ali i nacionalnom nivou.

Insititucije kojima mladi u značajnoj mjeri vjeruju su crkva, nevladine organizacije, vojska, policija i sudstvo.

"Za mlade je najbolnija tema nezapošljenost, što je i sasvim razumljivo iz njihove perspektive. Osim toga, mladi ocjenjuju da su i porast siromaštva, nesigurnost zaposlenih, porast kancerogenih oboljenja u populaciji, te kriminalne aktivnosti i zagađenje okoline, veoma značajne i goruće za crnogorske društvo", navodi se u istraživanju.

Kada je u pitanju strateški pravac u kojem se kreće čitava crnogorska država i društvo, mladi u Crnoj Gori su podijeljeni.

"Preko polovine mladih smatra da se ona kreće u dobrom pravcu, dok na drugoj strani skoro 45 odsto osoba iz iste generacije procjenjuje da je kretanje države i društva usmjereno u pogrešnom pravcu", pokazalo je istraživanje.

Kada je u pitanju jedno od ključnih pitanja strateškog razvojnog puta Crne Gore, a to su evropske integracije, većina, ali ne i nadpolovična, saglasna je sa pridruživanjem Crne Gore Evropskoj uniji.

Istraživanje je obuhvatilo 600 ispitanika starosti od 16 do 27 godina a stručni i terenski dio za potrebe projekta uradila je agencija Ipsos strategic marketing.