NA TRODNEVNOM SUBREGIONALNOM SASTANKU OCIJENJENO:

Cjenovna politika značajna za kontrolu dostupnosti duvanskih proizvoda

„Skup je okupio oko 50 predstavnika iz sektora koji mogu imati uticaja na kontrolu duvana, kako bi uz pomoć svjetski priznatih stručnjaka, na pravi način primjenili mjere iz Konvencije i inkorporirali ih u nacionalne zakone“, kaže se u saopštenju
0 komentar(a)
Cigarete
Cigarete
Ažurirano: 28.10.2016. 16:47h

Cjenovna politika je vrlo značajna mjera za kontrolu dostupnosti duvanskih proizvoda, posebno među mladima i siromašnim slojevima društva, ocijenjeno je na trodnevnom subregionalnom sastanku o implementaciji okvirne Konvencije o kontroli duvana, koji je održan ove sedmice.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, na sastanku su učestvovali predstavnici tog resora, Instituta za javno zdravlje, Svjetske zdravstvene organizacije, zdravstvenih ustanova, kao i stručnjaci u toj oblasti iz deset zemalja regiona i Izraela.

Iz Ministarstva podsjećaju da Konvencija, koju je ratifikovalo 180 zemalja svijeta, predstavlja osnovu za izradu zakonskog okvira u oblasti kontrole upotrebe duvana, kao odgovor na činjenicu da oko šest miliona ljudi godišnje umre od posljedica konzumiranja duvanskih proizvoda, sa tendencijom, da do 2030. godine taj broj naraste na osam miliona.

„Skup je okupio oko 50 predstavnika iz sektora koji mogu imati uticaja na kontrolu duvana, kako bi uz pomoć svjetski priznatih stručnjaka, na pravi način primjenili mjere iz Konvencije i inkorporirali ih u nacionalne zakone“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su predstavnici crnogorskog zdravstvenog sistema ukazali na problem konzumiranja duvana u Crnoj Gori i aktivnosti koje se preduzimaju na zaštiti stanovništva od pogubnih uticaja duvanskog dima.

„Naglasili su da je Crna Gora posebno zainteresovana za implementaciju mjera Konvencije, jer se Reginalni centar za praćenje hroničnih nezaraznih bolesti nalazi u okviru Instituta za javno zdravlje“, kazali su iz Ministarstva.

Kako su naveli, fokal point za kontrolu duvana u Crnoj Gori, Agima Ljaljević, predstavila je dosadašanje realizovane aktivnosti i mjere preduzete u cilju efikasnije kontrole duvana prema odrednicama Konvencije.

„Ukazala je da problemi u implementaciji pojedinih mjera postoje, kao što je primjena Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda na javnim mjestima, prodaja duvanskih proizvoda maloljetnicima, reklamiranje duvanskih proizvoda, koje nije usklađeno sa preporukama, ali i na planove kojima se nastoje postojeći problemi prevazići“, kaže se u saopštenju.

Na skupu je raspravljano i o značaju adekvatnog obilježavanja upozorenja o štetnosti duvanskih proizvoda, kako bi se i na taj način, smanjila potražnja.

Učesnici skupa ukazali su koliko je značajno voditi računa o svim aspektima obilježavanja, kao što su tekstualna i slikovna upozorenja, veličina prostora koji zauzimaju, jezik na kojem su napisani, boja i druge karakteristike obilježja.

„Vrlo značajnih mjera za kontrolu dostupnosti duvanskih proizvoda, posebno među mladima i siromašnim slojevima društva je cjenovna politika“, ocijenjeno je na sastanku.

Diskutovano je i o duvanskoj industriji i načinima na koje ona regrutuje nove korisnike iz mlađe populacije, a posebno je naznačeno da se vodi računa o svim mehanizmima na koje se ta industrijska grana može uvrstiti u aktivnosti koje su povezane sa kontrolom upotrebe duvana i komplikacijama koje nastaju zbog korišćenja duvanskih proizvoda.

„Istaknuto je da je od posebnog značaja sprovođenje stalne kontrole sastava duvanskih proizvoda, pri čemu je naglašeno da se u njima nalazi sedam hiljada različitih hemijskih materija, vrlo škodljivih po zdravlje“, kaže se u saopštenju.

Jedna od sesija je bila posvećena ilegalnim tokovima duvana i statusu u primjeni protokola, koji je potpisala i Crna Gora, a kojim se nastoji suzbiti ta pojava.

Na skupu su prezentovani primjeri dobre prakse implementacije mjera Konvencije o kontroli duvana u zemljama Evrope i svijeta.