PERIOD OTPLATE OD SEDAM DO DESET GODINA

Oklopna vozila od 30 miliona eura za dvije čete Vojske Crne Gore

Dugoročnim planom razvoja odbrane do 2025. godine, u dijelu koji se tiče opremanja i modernizacije Vojske, planirano je opremanje prve i druge pješadijske čete sa 22 oklopna vozila
160 pregleda 0 komentar(a)
Drugoročnim planom predviđena 22 vozila (Ilustracija)
Drugoročnim planom predviđena 22 vozila (Ilustracija)

Vlada Crne Gore namjerava da se zaduži 30 miliona eura za kupovinu oklopnih vozila za potrebe Ministarstva odbrane, odnosno Vojske Crne Gore, predviđeno je Nacrtom zakona o budžetu za 2019. godinu.

Period otplate bio bi od sedam do deset godina, a ostatak će pokriti iz redovnog budžeta.

Ministar odbrane Predrag Bošković kazao je prošlog mjeseca da će opremanje jedinica kopnene vojske ovim vozilima biti jedan od prioriteta sljedeće godine.

Ministarstvo odbrane je početkom prošle godine potpisalo 30 miliona eura vrijedan ugovor o nabavci tri "bellova" helikoptera, koji su u međuvremenu isporučeni Crnoj Gori.

"Sljedeći prioritet nam je nabavka lakooklopnih vozila za deklarisane jedinice. Ministarstvo odbrane je već preuzelo određene korake, tako da i tu možemo već naredne godine očekivati određene rezultate. U ovom momentu ne možemo precizirati o kojim vozilima je riječ, sve dok se procedura odabira i nabavke ne riješi. Radi se o broju koji bi zadovoljio potrebe dvije pješadijske čete", kazali su "Vijestima" iz resora Boškovića.

Dugoročnim planom razvoja odbrane do 2025. godine, u dijelu koji se tiče opremanja i modernizacije Vojske, planirano je opremanje prve i druge pješadijske čete sa 22 oklopna vozila.

Imajući u vidu ograničenost finansijskih resursa za opremanje i modernizaciju predviđeno je da se nabavka glavnih sistema i opreme (helikopteri, radar, oklopna vozila i dr.) realizuje kroz kreditne aranžmane na period do deset godina, precizirano je dokumentom koji je Vlada usvojila 2016. godine.

Budžet Ministarstva odbrane prema planu biće nešto veći nego ove godine, odnosno oko 56,5 miliona eura kada se uzme u obzir i pokrivanje rate za helikoptere.

"Pored navedenog, sredstva za izmirenje rate u iznosu od 6,5 miliona eura za nabavku tri višenamjenska helikoptera izmirivaće se za potrebe Ministarstva odbrane, sa pozicije otplata duga kod Ministarstva finansija u skladu sa članom 9 Zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu," navodi se u dokumentu.

Takođe, Ministarstvo odbrane računaće na određena sredstva iz kapitalnog budžeta.

"Prihodi koje Ministarstvo odbrane ostvari od prodaje naoružanja i vojne opreme, prodaje i izdavanja bivše vojne imovine (nepokretnosti) i pružanja usluga, kao i sredstva po osnovu refundacije troškova od strane NATO–a izvršiće se do iznosa od 5.000.000 eura i služiće za finansiranje realizacije partnerskih ciljeva i opremanje Vojske u skladu sa NATO standardima uključujući i uniforme, kao i poboljšanje stambenih pitanja pripadnika Vojske i Ministarstva odbrane", navodi se u Nacrtu zakona o budžetu.

Ukoliko se uporedi sa ovogodišnjim, ovi prihodi bili bi veći za 1,5 milion eura.

Kada je u pitanju budžet Vojske, planirano je da iznosi 36,8 miliona eura, od čega će gotovo 21 milion otići na zarade i naknade a malo više od milion na na naknade za stanovanje i odvojen život.

Gotovo 3,7 miliona eura na kapitalne izdatke a više od 200.000 eura na otpremnine.

Veći budžeti za ministarstva zdravlja, nauke, sporta...

Ministarstvo nauke sljedeće godine raspolagaće sa 5,1 milion eura, predviđeno je Nacrtom zakona o budžetu.

Budžet resora Sanje Damjanović biće veći za nepunih 480.000 eura.

Od planiranog budžeta 1,7 milion eura otići će na članstva u crnogorskim i međunarodnim organizacijama a 2,6 miliona na konsultantske usluge, projekte i studije.

Budžet Ministarstva prosvjete ostao je gotovo na istom nivou kao ovogodišnji, sa izuzetkom većeg ulaganja u kapitalne projekte, odnosno rekonsturukciju obrazovnih objekata.

Taj dio budžeta za resor Damira Šehovića povećan je za oko 10 miliona i iznosi 42 miliona eura.

Budžet državnog Univerziteta ostao je na istom nivou kao prošle godine i iznosi 19,3 miliona eura.

Ministarstvo kulture, kojim rukovodi Aleksandar Bogdanović, raspolagaće sa skoro 6,9 miliona i on je neznatno manji u odnosu na ovogodišnji budžet.

Ministarstvo zdravlja bi sljedeće godine trebalo da raspolaže sa 3,8 miliona, dok resor Kenana Hrapovića ove godine ima na raspolaganju oko 2,7 miliona eura.

Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka imaće na raspolaganju gotovo 2,8 miliona eura, oko 400.000 eura više nego ove godine.

Za gotovo istu sumu biće povećan i budžet Ministarstva sporta i mladih Nikole Janovića, koji bi sljedeće godine trebalo da iznosi gotovo 7,2 miliona eura.

Budžet MJU gotovo udvostručen, MORT-ov manji za 1,2 miliona

Budžet Ministarstva javne uprave, na čijem je čelu Suzana Pribilović, za sljedeću godinu planirano je da iznosi 7,9 miliona, dok je ove godine taj resor raspolagao sa skoro upola manje novca, odnosno sa oko 4,8 miliona eura.

Iz budžeta za 2019, za program informaciono društvo opredijeljeno je preko 4,7 miliona, dok je za reformu javne uprave izdvojen 1,8 miliona eura.

Za projekat sprovođenja reforme javne uprave, Vlada će kroz kredit od Svjetske banke, sljedeće godine dobiti još 15 miliona. Taj novac biće opredijeljen za isplatu otpremnine zaposlenima u slučaju proglašenja tehnološkog viška, prilikom odlaska u penziju i sporazumnog prekida radnog odnosa.

Budžet Ministarstva održivog razvoja i turizma za sljedeću godinu iznosi blizu 8,8 miliona eura, što je za oko 1,2 miliona eura manje u odnosu na ovogodišnji.

Resor Pavla Radulovića ove je godine raspolagao i sa preko 45,5 miliona eura na ime kapitalnih projekata, odnosno izgradnju i rekonstrukciju prostora za rad državnih organa, sportskih, te objekata socijalnog staranja, kulture, zdravstva... Sredstva za te namjene u budžetu za 2019, navedena su na ime Uprave javnih radova i iznose 63,3 miliona eura.