NAJBOLJIM KANDIDATIMA TROGODIŠNJA PRAKSA

Ispit za pripravnike u sudovima i tužilaštvu

“Ispit se polaže pred Komisijom za polaganje ispita za pripravnike koju obrazuje ministar pravde za svaku kalendarsku godinu”, kaže se u obrazloženju Zakona
220 pregleda 3 komentar(a)
Osnovno državno tužilaštvo, Foto: Savo Prelević
Osnovno državno tužilaštvo, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 24.07.2016. 12:52h

Pripravnici koji žele da obavljaju pripravnički staž u sudovima i državnim tužilaštvima polagaće ispit, na osnovu kojeg će najbolji kandidati obavljati trogodišnju praksu u pravosudnim organima.

To je predviđeno Zakonom o pripravnicima u sudstvu i tužilaštvu i pravosudnom ispitu, koji su usvojili poslanici crnogorskog parlamenta.

Ispit za pripravnike može polagati lice koje je završilo četvorogodišnji program na Pravnom fakultetu (VIII nivo kvalifikacije obrazovanja) i sastoji se iz pismenog testiranja iz ustavnog, krivičnog, građanskog i upravnog prava.

Pisani testovi su anonimni i izrađuju se pod šifrom.

“Ispit se polaže pred Komisijom za polaganje ispita za pripravnike koju obrazuje ministar pravde za svaku kalendarsku godinu”, kaže se u obrazloženju Zakona.

Komisija za polaganje ispita za pripravnike ima osam članova, po dva za svaku oblast. Članovi komisije biraju se sa liste ispitivača - četiri iz reda sudija, dva iz reda državnih tuži1aca i dva iz reda ugledinih pravnika sa radnim iskustvom od najmanje osam godina nakon položenog pravosudnog ispita.

Ministarstvo pravde organizuje ispit dva puta godišnje.

Slobodna mjesta pripravnika u pravosudnim organima popunjavaju se javnim oglasom, koji objavljuje Vrhovni sud, odnosno Državno tužilaštvo.

Rang lista kandidata sačinjava se na osnovu broja ostvarenih poena na Ispitu za pripravnike.

Odluku o izboru pripravnika u sudovima donosi predsjednik Vrhovnog suda, a u Državnom tužilaštvu Vrhovni državni tužilac prema redosljedu na rang listi.

Preporučujemo za Vas