"ZNAČAJAN BROJ SLUŽBENIKA PRIMJENJUJE SILU U SKALDU SA ZAKONOM"

YIHR: Registrovali smo slučajeve torture i nehumanog postupanja i kažnjavanja u ZIKS-u

Ocjenjuje se da državne institucije, prije svega tužilaštvo, po svim navodima za zlostavljanje i nehumano postupanje ili kažnjavanje u ZIKS-u, moraju sprovesti hitne, nepristrasne i djelotvorne istrage koje će voditi zakonskom kažnjavanju počinilaca torture
2 komentar(a)
ZIKS, ZIKS Spuž, Foto: Jelena Jovanović
ZIKS, ZIKS Spuž, Foto: Jelena Jovanović
Ažurirano: 01.07.2016. 10:09h

Crna Gora je napredovala u poštovanju prava lica lišenih slobode i uslova u kojima oni borave, ali su registrovani brojni primjeri njihovog kršenja, navodi se u Izvještaju Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR) koji je predstavljen danas.

U Izvještaju “Prava lica lišenih slobode u zatvorskom sistemu Crne Gore i drugim zatvorenim institucijama” se konstatuje da se primjeri kršenja ljudskih prava kreću od teških oblika, poput torture i zlostavljanja, preko loših i neadekvatnih uslova u kojima borave lica lišena slobode do nepoštovanja međunarodnih i domaćih definisanih pravila i standarda.

“Ministarstvo pravde i Zavod za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) ostvarili su značajan napredak po pitanju poštovanja prava lica lišenih slobode i uslova u kojima oni borave”, kaže se u dokumentu.

Ističe se da je nova uprava ZIKS-a posvećena stvaranju boljih uslova i otvorena za saradnju sa nevladinim organizacijama koje se bave ljudskim pravima.

Značajan broj službenika ZIKS-a, kako se navodi, primjenjuje silu i druga ovlašćenja u skladu sa zakonom. “Ipak, registrovali smo slučajeve torture i nehumanog postupanja i kažnjavanja”.

“Zbog toga je neophodno nastaviti sa edukacijom, promjenom praksi i popravljanjem materijalnih uslova i efektivnijom primjenom alternativnih sankcija i mjera obezbjeđenja”, prepuručuje se u Izvještaju.

Ocjenjuje se da državne institucije, prije svega tužilaštvo, po svim navodima za zlostavljanje i nehumano postupanje ili kažnjavanje u ZIKS-u, moraju sprovesti hitne, nepristrasne i djelotvorne istrage koje će voditi zakonskom kažnjavanju počinilaca torture.

“Nadležni u ZIKS-u trebalo bi da sprovedu disciplinske postupke i utvrde odgovornost svih počinilaca, na osnovu navoda o kršenju prava lica lišenih slobode”, dodaje se u Izvještaju i ocjenjuje da bi takva praksa trebalo da bude primijenjena i u slučaju iz januara prošle godine kada su se “službenici svetili osuđenim zbog napada na njih”.

U Izvještaju se konstatuje da su pojedini djelovi ZIKS-a prenatrpani, što je u suprotnosti sa međunarodnim standardima.

Podsjeća se da je standard koji je Evropski Komitet za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT) preporučio “minimum četiri metra kvadratna”.

“Neophodno je nastaviti sa mjerama smanjivanja prenatrpanosti ZIKS-a”, poručuje se u Izvještaju i navodi da u pojedinim djelovima zatvora često dolazi do nasilja i netrpeljivosti među osuđenim licima.

Navodi se da uslovi za adekvatan i dostojanstven boravak osoba sa invaliditetom u zatvorima, nijesu stvoreni. “Zbog toga je neophodno da svi objekti u nadležnosti ZIKS-a budu u skladu sa standardima”, kaže se u dokumentu Inicijative mladih za ljudska prava.

Ocjenjuje se da osobe zavisne od droga nemaju obezbjeđen adekvatan tretman.

“Metadonska terapija nije dostupna onima koji prije ulaska u zatvor nisu otpočeli sa njom, ne postoje programi usmjereni na tretman bolesti zavisnosti, niti postoje grupe za samopomoć”, navodi se u Izvještaju.

Neophodno je, kako se dodaje, povećati broj zaposlenih u svim sektorima, posebno u obezbjeđenja i stručni kadar kao što su psiholozi, pedagozi i socijalni radnici, u cilju rehabilitacije i resocijalizacije osuđenih lica.

U dijelu Izvještaja koji se odnosi na Upravu policije ocjenjuje da policijski službenici ne poštuju prava lica lišenih slobode i da njihova prava još nijesu garantovana u praksi i pored relativno dobrog zakonodavnog i institucionalnog okvira za kontrolu rada policije, isko su materijalni uslovi unaprijeđeni.

"Zbog toga je neophodno osigurati da se prilikom lišavanja slobode poštuju osnovna ljudska prava", kaže se u Izvještaju i ocjenjuje da nadležni u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) i Upravi policije treba redovno da šalju poruke da se zlostavljenje i nehumano postupanje prema građanima od službenika neće tolerisati.

"Uprava policije mora da sarađuje sa svim državnim institucijama i tijelima, kao što su Osnovno državno tužilaštvo i Savjet za građansku kontrolu rada policije, ali i da redovno saopštava imena policijskih službenika koji su nezakonito postupali i kršili ljudska prava", navodi se u Izvještaju.

To, kako se pojašnjava, posebno važi za slučajeve zlostavljanja i nehumanog postupanja nakon protesta u oktobru prošle godine.

"Tužilaštvo i policija treba što prije da identifikuju sve policijske službenike koji su kršili ljudska prava tokom protesta i da procesuiraju njihovu odgovornost", ocijenjeno je u Izvještaju.

Konstatuje se da su uslovi u prostorijama za zadržavanje lica lišenih slobode unaprijeđeni, ali da u pojedinim stanicama policije uslovi su i dalje zabrinjavajući i neophodne su hitne aktivnosti na renoviranju i izgradnji novih prostorija.

Ocjenjuje se da u ustanovi Komanski most ostvaren značajan napredak po pitanju poštovanja prava štićenika.

"Predlažemo da Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Zavod Komanski most, u saradnji sa drugim nadležnim organima, omoguće korisnicima besplatnu pravnu zaštitu i mogućnost da zatraže preispitivanje odluke o njihovom smještaju u Zavodu pred nadležnim sudom i da o tome budu redovno informisani", kaže se u Izvještaju.

U dokumentu se navodi da se u Specijalnoj bolnici za psihijatriju boravi oko 50 odsto osoba koje ne zahtijevaju dalji tretman u ovoj ustanovi, što u velikoj mjeri opterećuje rad ove bolnice i onemogućava da pacijenti, kojima je to neophodno, dobiju adekvatnu zdravstvenu zaštitu i uslove u kojima borave.

"Zbog toga je potrebno da država razvije sistem socijalne brige i staranja i poveća dostupnost adekvatnih alternativa za osobe koje se nalaze u ovoj bolnici a ne zahtijevaju dalji tretman u toj ustanovi", poručeno je u Izvještaju.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković je podsjetio na dva slučaja mučenja i drugih oblika zlostavljanja (nečovječnog i ponižavajućeg postupanja) koji se navode Izvještaju, a koje je Ombudsman Crne Gore utvrdio u 2015.godini.

"Prvi je svima poznat takozvani januarski slučaj gdje smo u odnosu na 13 osuđenih lica utvrdili loše postupanje zatvorskih službenika, u pitanju je nečovječno i ponižavajuće postupanje, koje je u odnosu na tri lica preraslo u torturu", kazao je on.

Prema riječima Bakovića, u drugom slučaju utvrđeno je da su prema osuđenom licu primijenja sredstva prinude vezivanje metalnim lisicima, da je vezivanje trajalo 19 dana u disciplinskom odjeljenju i da se radi o nečovječnim i ponižavajućem postupanju.

"Ovi slučajevi, a posebno takozvani januarski događaj, i s tim u vezi neadekvatna reakcija Uprave ZIKS-a bacaju sjenku na sve njene napore uložene na unapređenju zatvorskog sistema", ocijenio je Baković.

On je podsjetio da je u Izvještaju analizirano i postupanje službenika policije za vrijeme protesta građana u septembru i oktobru 2015.ghodine, i ukazano na više slučajeva prekomjerne upotrebe sile prema učesnicima protesta.

"I mi smo povodom ovih događaja imali značajne aktivnosti i sproveli više postupaka. Pomenuću slučaj Martinovića, kao najteži, u kojem smo utvrdili loše postupanje policije, koje je preraslo u mučenje", kazao je Baković.

On je upozorio da imajući u vidu registrovane slučajeve i svrhu prevencije torture, izostalu reakciju Uprave ZIKS-a i Uprave policije, zabrana mučenja i drugih oblika zlostavljanja, sama po sebi nema značaj i gubi na uvjerljivosti ako službena lica koja su takva djela počinila ne odgovaraju za svoje postupke.

Preporučujemo za Vas