REGIONALNA KONFERENCIJA O REFORMI JAVNE UPRAVE

IA: Ograničen broj NVO koristi mehanizme učešća građana

Kada je u pitanju reforma javne uprave, Muk je podsjetio da je IA ranije upozorovao da nacrtu strategije koji usmjerava ovu sve nedostaje ljudski lik. „Nijesu konsultovani ni građani ni biznis zajednica – dva ključna konzumenta javnih usluga“
65 pregleda 0 komentar(a)
Stevo Muk, Foto: Institut alternativa
Stevo Muk, Foto: Institut alternativa
Ažurirano: 07.06.2016. 17:02h

Samo ograničen broj nevladinih organizacija koristi mehanizme učešća građana u kreiranju javnih politika u Crnoj Gori, rekao je predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa (IA), Stevo Muk, na regionalnoj konferenciji o reformi javne uprave u Prištini.

Konferenciju „Uloga civilnog društva u reformi javne uprave – EU standardi i praksa“ organizovala je Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (TACSO).

Muk je, kako je saopšteno iz IA, govoreći o mehanizmima učešća građana i civilnog društva u izradi javnih politika, podsjetio da oni uključuju učešće u savjetodavnim tijelima na nivou Vlade i ministarstava, obavezu raspisivanja javnog poziva za predstavnike civilnog društva da učestvuju u radnim grupama i obavezu raspisivanja javne rasprave za nacrte ključnih zakona.

Međutim, u praksi, kako je kazao, ti mehanizmi pokazuju brojne manjkavosti.

„Primjera radi, radne grupe za izradu zakona i strategija su međusektorske grupe sa brojnim zadacima, jer se paralelno radi na analizi postojećih zakona, diskujutu se i procjenjuju postignuti rezultati, definišu različite opcije i ove opcije prevode u zakonske norme“, pojasnio je Muk.

Kada je u pitanju reforma javne uprave, Muk je podsjetio da je IA ranije upozorovao da nacrtu strategije koji usmjerava ovu sve nedostaje ljudski lik. „Nijesu konsultovani ni građani ni biznis zajednica – dva ključna konzumenta javnih usluga“.

Muk je, kako su rekli iz IA, bio jedan od govornika na panelu o preduslovima i izazovima „participativnog upravljanja“, koje podrazumijeva učešće građana u donošenju odluka.

„Međutim, on je naglasio da je jedan od ključnih izazova u regionu civilno društvo bez građana, koje podrazumijeva veliki broj visoko profesionalnih nevladinih organizacija, koje ne uspijevaju da pridobiju pažnju značajnijeg broja građana“, saopšteno je iz IA.

Na konferenciji, koja okuplja oko 80 učesnika iz regiona, učestvuje i istraživačica IA, Milena Milošević.

Preporučujemo za Vas