PLANIRANO 14 MILIONA EURA

Budžet Opštine Bijelo Polje za 2019. godinu manji za 100.000 eura

“Na ime kapitalnih donacija očekujemo prihod od donatora u iznosu od 450.000 eura za finansiranje lokalne infrastrukture po već postojećim projektima. Iz Egalizacionog fonda planiramo transfere skoro na istom nivou kao i za tekuću godinu, od 6.000.000 eura, dok kreditno zaduženje u 2019. nije planirano”
404 pregleda 0 komentar(a)
Bijelo Polje, Foto: Jadranka Ćetković
Bijelo Polje, Foto: Jadranka Ćetković

Bužet bjelopoljske Opštine za 2019. godinu planiran je u iznosu od 14.055.300 eura, što je 100 hiljada manje od prošlogodišnjeg, odnosno 200 hiljada manje od predloženog rebalansa za prošlu godinu. Predlog budžeta naći će se pred odbornicima na sjednici Skupštine opštine koja će biti održana 28. decembra.

Sekretarka Sekretarijata za finansije Alida Nuhodžić je kazala da je smanjenje budžeta uslijedilo zbog nastojanja da se uštedi na svakoj budžetskoj poziciji i smanje izdaci radi konsolidacije javnog duga, iako se očekuje povećanje naplate poreza za imovinu, prihodi stranih donatora, kao i transferi iz Egalizacionog fonda.

“Na ime kapitalnih donacija očekujemo prihod od donatora u iznosu od 450.000 eura za finansiranje lokalne infrastrukture po već postojećim projektima. Iz Egalizacionog fonda planiramo transfere skoro na istom nivou kao i za tekuću godinu, od 6.000.000 eura, dok kreditno zaduženje u 2019. nije planirano”, kazala je Nuhodžić.

Lokalni prihodi planiraju se iznosom od 3.250.300 eura i učestvuju sa 23,12 odsto budžetskih prihoda. Ustupljeni prihodi se planiraju inosom 3.950.000 eura i čine 28,1 odsto budžetskih prihoda, odnosno za 2.200.000 veće je učešće u budžetskim prihodima nego u 2018. godini. Prihodi od dotacija i donacija planirani su u iznosu od 6.805.000 eura, što čini 48,41 odsto prihoda budžeta.

Operativni budžet iznosi 7.543.900 ili 53,57 odsto budžetskih rashoda.

Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru planiraju se iznosom od 2.569.100 eura, ili 18,27 odsto budžetskih rashoda.

U okviru transfera najveća izdvajanja su za sport, 610.000 eura i kulturu, 330.000 eura, a u mjere podsticaja razvoja 250.000 eura.

Kapitalni budžet iznosi 3.185.400 eura ili 22,66 od planiranih rashoda budžeta.

“Najveći dio kapitalnog budžeta biće realizovan preko Direkcije za izgradnju i investicije, za infrastrukturu opšteg značaja izdvojiće se 1.530.400 eura, dok je za izgradnju i investiciono održavanje lokalne infrastrukture planirano 650. 000 eura”, kazala je Nuhodžić.

Na ime otplate dugova planira se 3.126.000 eura, ili 22,24 odsto budžetskih rashoda, od čega na otplatu kredita ide 1.650.000, a na obaveze iz prethodnih godina 1.476.000 eura.

Preporučujemo za Vas