POKRENUTA EVROPSKA KAMPANJA "STEP UP - ISTUPI"

"Pomozite da žene i djeca žrtve nasilja dobiju adekvatniju podršku"

„Naš zadatak je da okupimo ženske organizacije i da zajedno sa njima promovišemo prava žena žrtava nasilja i njihove djece, i da apelujemo na donosioce odluka da više investiraju u specijalizovane servise podrške i pomoći kako bi zaštita žrtava nasilja u porodici bila na boljem i kvalitetnijem nivou“, rekla predstavnica NVO SOS telefona Nikšić, Ivana Pejović
223 pregleda 4 komentar(a)
Žene Evrope protiv nasilja,evropska kampanja "Step up! – Istupi!", Foto: Prcentar.me
Žene Evrope protiv nasilja,evropska kampanja "Step up! – Istupi!", Foto: Prcentar.me
Ažurirano: 25.05.2016. 15:03h

Ženske organizacije u okviru mreže WAVE - Žene Evrope protiv nasilja, pokrenule su danas evropsku kampanju „Step up! – Istupi!“, tokom koje će naredne dvije godine promovisati prava žena žrtava nasilja i njihove djece u cilju kvalitetnije podrške i zaštite.

Mrežu WAVE čini 46 organizacija iz Evrope, a u Crnoj Gori članice su nevladine organizacije (NVO) SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, Sigurna ženska kuća, Centar za ženska prava i SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, Anima iz Kotora i Snažna mama.

Predstavnica NVO SOS telefona Nikšić, Ivana Pejović,kazala je da je osnovni zadatak ženskih organizacija tokom kampanje da pozovu sve građane da zajedno sa njima istupe i pomognu da žene i djeca žrtve nasilja dobiju adekvatniju podršku.

„Naš zadatak je da okupimo ženske organizacije i da zajedno sa njima promovišemo prava žena žrtava nasilja i njihove djece, i da apelujemo na donosioce odluka da više investiraju u specijalizovane servise podrške i pomoći kako bi zaštita žrtava nasilja u porodici bila na boljem i kvalitetnijem nivou“, rekla je Pejović na Trgu nezavisnosti.

Zadatak organizacija je, kako je pojasnila, osim promocije ženskih prava, da se baziraju na boljem investiranju u specijalizovane servise pomoći i podrške za žene žrtve nasilja, kao i da obezbijede povoljniji pristup specijalizovanim servisima u Crnoj Gori.

Izvršna direktorica NVO SOS telefon Podgorica, Biljana Zeković, kazala je da kampanja ima cilj da informiše javnost o svemu što se dešava u institucijama sistema i u NVO sektoru a tiče se prava žena žrtava nasilja i njihve djece.

„To znači da ćemo u kontinuitetu naredne dvije godine informisati o pravima žrtava nasilja u porodici, o postupanju institucija, o mogućnostima koje postoje vezanim za zaštitu žrtava nasilja u porodici i radićemo puno inicijativa u smislu poboljšanja situacije, odnosa u institucijama i boljih i kvalitetnijih servisa“, navela je Zeković.

Te servise je, kako smatra, neophodno da vode i dalje NVO „jer je praksa pokazala da organizacije koje se bave pravima žena imaju isključivo fokus ženu i porodicu“.

„Ovog puta nećemo imati kampanju koja će trajati dan, dva, 15, 16 dana, nego ćemo se truditi da u kontinuitetu dajemo sve informacije na uvid javnosti, jer mislimo da jedino kontuinuirana akcija može da da rezultate. Tu očekujemo podršku medija“, istakla je Zeković.

Izvršna direktorica NVO Sigurna ženska kuća, Ljiljana Raičević, smatra da je vrijeme da se ukaže na Istambulsku konvenciju koju je Crna Gora potpisala i koja, kako je navela, sadrži sve ove poruke koje ženske organizacije prate od prošle godine.

„Ovo je važna poruka – da Crna Gora zna da postoje ženske grupe koje će da prate rad državnih organa i da sudjeluju u njihovom sprovođenju. Na neki način „guranje“ tih institucija da rade svoj posao onako kako su propisali zakoni koje je država potpisala i na šta se obavezala“, kazala je Raičević.

Ona je navela da to treba raditi ne samo kroz kampanje, već i kroz edukaciju sudija, tužilaca i policajaca, podsjećajući da rad policije prate preko raznih odbora i imaju dobru saradnju sa njima.

„Ovdje je najveći problem razumijevanje fenomena nasilja nad ženama i djecom, i veliki je problem što ne razumiju zašto se žena vraće i zašto je oni „guraju“ ponovo u nasilje sa nekim njihovim reakcijama koje nijesu dobrodošle, kao što su – moraš da slušaš, nemoj da mu odgovaraš, vrati se, pokušaj još jednom“, smatra Raičević.

Potrebno je, smatra ona, ženi ostaviti da ona odluči sama, ali joj treba predočiti koja su njena prava.

Predstavnica Centra za ženska prava, Ana Jaredić, ukazala je na činjenicu da u Crnoj Gori postoji više organizacija koje se bave ženskim pravima, i da svaka ima značajan broj žena žrtava nasilja, ocjenjujući da je to pokazatelj da treba što više raditi na servisima koji pružaju podršku.

„Još uvijek žene nemaju toliko dobar tretman kojim bi bile zadovoljne, jer nam se uglavnom obraćaju nakon što pokušaju same da se izbore za svoja prava. Tako da je promocija prava žena žrtava nasilja uvijek neophodna, koliko god da se građanima i građankama čini da je to nešto o čemu se priča dovoljno“, navela je Jaredić.

Centar za ženska prava, kako je podsjetila, pruža servise inicijalnog savjetovanja, pravnu pomoć i zastupanje i psihološku pomoć.

Preporučujemo za Vas