CRI u posljednje tri godine suzbio 36 ugovorenih dječjih brakova

416 pregleda 0 komentar(a)
Fana Delija, Foto: PR Centar
Fana Delija, Foto: PR Centar

Centar za romske inicijative (CRI) je, u posljednje tri godine, u okviru projekta „Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu II“, suzbio 36 dječijih ugovorenih brakova, a intersektorska saradnja, tokom realizacije projekta, u Crnoj Gori, ocijenjena je uspješnom.

To je saopšteno danas na pres konferenciji „Solidarnost i podrška u radu Romkinja/Egipćanki u Crnoj Gori“, koju je u okviru projekta „Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu II“, organizovao Care International Balkans.

Predstavnica Care International Balkans, Maja Petek, kazala je, na predstavljanju izvještaja „Kako je moglo biti, a kako je sada“, da se intersektorska saradnja pokazala kao značajna tokom realizacije projekta, ocjenjujući je kao uspješnu u Crnoj Gori.

“Dobre prakse, naučene lekcije i iskustva mogu se prenijeti iz države u državu, a potom i u lokalne zajednice. Radili smo na intersektorskoj saradnji, koja je jako uspješna u Crnoj Gori. Ona daje glas Romkinjama u institucijama”, rekla je Petek.

Ona je podsjetila da je, u Odboru za rodnu ravnopravnost pri Skupštini Crne Gore, uključena jedna predstavnica romske i egipćanske populacije (RE) koja, kako je pojasnila, zastupa interese te populacije.

“Mi, koji radimo sa tom populacijom, ne možemo tačno znati koje su njihove potrebe. Na ovaj način, uključivanjem, čujemo glas i potrebe, iskustva tih žena, majki, djece, muževa”, navela je Petek.

Ona je rekla da film „Cijeli moj život je borba“, koji je emitovan nakon pres konferencije, prikazuje priče pripadnica RE populacije, koje su uspjele da prevaziđu svakodnevne poteškoće, a koje svojim primjerom, kako je kazala, nastoje da pomognu drugima.

Izvršna koordinatorka Centra za romske inicijative (CRI), Fana Delija, navela je da je, tokom trajanja projekta, fokus bio na jačanju kapaciteta RE aktivistkinja, na direktan rad u zajednici, a da je, kako je navela, 1.854 osoba bilo uključeno u različite aktivnosti.

Ona je saopštila da je ta organizacija, tokom tri godine, suzbila 36 dječijih ugovorenih brakova.

”To je jedan ozbiljan problem u zajednici, a kada suzbijete toliki broj ugovorenih brakova to predstavlja veliki napredak, jer dajete tim mladim djevojkama priliku da nastave svoj život u pravcu adekvatnije integracije”, ocijenila je Delija.

Ona je kazala da je CRI-u prijavljen 31 slučaj nasilja u porodici, a da je za sedam žena, koje su bile žrtve ili prepoznate kao potencijalne žrtve, realizovana obuka i dobile su sertifikat za frizerku.

Prema njenim riječima, CRI je pratio integraciju djece u proces školovanja.

“Za tri godine, upisali smo 180 djece u prvi razred osnovne škole, a uspostavili smo i saradnju sa školama, kako bi bili sigurni da djeca neće napustiti školovanje. Takođe, pratili smo uključenost RE populacije u srednjim školama, motivisali ih da redovno pohađaju nastavu, što je rezultiralo da neke o

d djevojaka koje su završile srednju školu, upišu i fakultet“, pojasnila je Delija.

Ona je kazala da je Centar, svojim učešćem u radnim grupama, dao doprinos izradi Nacionalne Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana, kao i da su inicirali Lokalni akcioni plan u Nikšiću za period od 2017.-2021.

Direktorica Crnogorskog ženskog lobija, Aida Petrović, ocijenila je da je direktan rad u RE zajednici bio izuzetno značajan za smanjenje socijalne marginalizacije te populacije.

“Sve diskusije, seminari, strateški i akcioni planovi, papirologija biva uzaludna ukoliko nemate živu komunikaciju sa pripadnicima RE populacije. Rad na terenu je prioritet, koji daje vidljive rezultate i opredjeljuje dalji rad”, navela je Petrović.

Ona je kazala da su cilljna grupa, obuhvaćena projektom, bile žene i djevojke u kampu Konik, naseljima Riversajd i Tulum u Beranama, kao i naselje pod Trebjesom i Željezara u Nikšiću, kao i institucije i NVO iz ta tri grada.

Prema njenim riječima, u okviru projekta organizovano je mnogo informativnih radionica koje, kako je ocijenila, dovode do većeg stepena svijesti i prevencije datih problema u RE populaciji.

“Organizovali smo tri obuke, od kojih je jedna bila za predstavnike institucija i NVO, druga se odnosila na zdravstvene posljedice nasilja i treća na koordinirane akcije lokalne zajednice u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici. Takođe, organizovali smo 11 radionica o rodno zasnovanom nasilju i reproduktivnom zdravlju, kojima su prisustvovale 203 pripadnice RE populacije”, kazala je Petrović.

Ona je rekla da je neophodno da se edukacija sprovodi i širi, kao i da se uključe i druge neromske organizacije.

Petrović je istakla da je projektom bilo uključeno 114 muškarca koji, kako je navela, ne smiju biti zaboravljeni prilikom rješavanja problema rodne ravnopravnosti.

“Organizovali smo devet seminara za muškarce u Podgorici, Beranama i Nikšiću, gdje je projekat i realizovan, o štetnim aspektima i zakonskim posljedicama rodno zasnovanog nasilja, ugovorenih maloljetničkih brakova, kao i o značaju obrazovanja i reporduktivnog zdravlja”, rekla je Petrović.

Ona je kazala da su grupe samopodrške, koje je Crnogorski ženski lobi organizovao, bile izuzetno značajne za osnaživanje 56 žena koje su bile žrtve nasilja.

Preporučujemo za Vas