KRIVI TURIZAM, URBANIZACIJA, OTPAD I ZAGAĐENJE...

Spahić: Za napredak u oblasti životne sredine treba i para i kadrova

"Procjenjuje se da je za usaglašavanje sa standardima EU, za pregovaračko poglavlje 27-životna sredina potrebno ulaganje od 1,429 milijardi eura, prvenstveno u oblasti voda, zatim vazduha i upravljanja otpadom"
61 pregleda 3 komentar(a)
Pljevlja, Foto: MANS
Pljevlja, Foto: MANS
Ažurirano: 10.02.2019. 14:15h

Životna sredina Crne Gore, iako izložena brojnim pritiscima, u znatnoj mjeri je očuvana, a najveći pritisci dolaze od neuravnoteženog razvoja pojedinih sektora, kao što su turizam i urbanizacija i zagađenja i otpada.

To je, u razgovoru  za  “Vijesti” ocijenio je direktor Agencije za za štitu životne sredine Ervin Spahić.

“Kako se u posljednje vrijeme puno govori o vazduhu, glavni faktori pogoršanja su saobraćaj, industrija, termoenergetika i komunalne djelatnosti. Negativan uticaj potiče i od nekih prirodnih činilaca, kao što su pojava termičkih inverzija u kraškim poljima (Cetinjsko, Nikšićko) i kotlinama ( Pljevaljska, Beranska, Bjelopoljska) koji onemogućavaju „provjetravanje”, tj. eliminaciju zagađujućih materija”, kazao je Spahić.

On je naveo da je zbog činjenice da je na pojedinim prostorima došlo do pomjeranja i narušavanja ravnoteže u životnoj sredini, a da je  za  očuvanje prirodnih potencijala potrebna velika energija i mudrost da se obezbijedi što održiviji razvoj,  za  makar djelimično saniranje postojeće štete u životnoj sredini i postizanje standarda EU i međunarodnih propisa potrebno ne samo značajno vrijeme, već i ulaganje velikih novčanih sredstava.

“Dostizanje standarda kvaliteta životne sredine podrazumijeva značajne infrastrukturne investicije, te investicije u prilagođavanju i unapređenju industrijskih tehnika i tehnologija. Takođe, proces zahtijeva i ulaganje u administrativne kapacitete na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i pravosudne kapacitete koji treba da sprovode i prate primjenu propisa. Procjenjuje se da je  za  usaglašavanje sa standardima EU,  za  pregovaračko poglavlje 27-životna sredina potrebno ulaganje od 1,429 milijardi eura, prvenstveno u oblasti voda, zatim vazduha i upravljanja otpadom”, kazao je Spahić.

On je najavio i izradu studije čiji je radni naziv „Analiza svih raspoloživih podaka u cilju procjene uticaja relevantnih faktora na kvalitet vazduha u pljevaljskoj kotlini, sa posebnim akcentom na opis stanja tokom 2015. godine“.

“U njoj će se naći analiza i objedinjavanje svih dostupnih relevantnih podataka radi ocjene kvaliteta vazduha u pljevaljskoj kotlini, u smislu detaljne analize meteorološke situacije  za  svaki dan pojedinačno kada su evidentirana prekoračenja graničnih vrijednosti zagađujućih materija, podataka sa mjernih stanica instaliranih na području Opštine, objedinjavanje demografskih podatataka i podataka u vezi sa primijenjenim metodama mjerenja i opisom primjenjene metodologije mjerenja”, kazao je Spahić.

On je pojasnio da su izvještaji Zavoda  za  hidrometeorologiju i seizmologiju ukazali da meteorološki uslovi u velikoj mjeri mogu da odrede stanje životne sredine, naročito u posebnim meteorološkim situacijama i da direktno utiču na povećanje koncentracije zagađujućih čestica u atmosferi.

“Sa aspekta stanja životne sredine, dva tipa meteoroloških situacija su najznačajnija. Prvi značajni tip meteorološke situacije je kada se uspostavi stacionarno polje visokog vazdušnog pritiska sa stabilnom stratifikacijom atmosfere, tiho vrijeme ili sa vrlo slabim vjetrom, sa pojavom temperature inverzije i formiranje plitkog “jezera hladnog vazduha”, ponekad sa plitkom prostranom pojavom magle naročio u najnižim djelovima. Ove meteorološke situacije karakteristične su  za  hladniji dio godine, upravo tada kada se vrši dodatna produkcija zagađujućih materija koje su rezultat sagorijevanja goriva radi grijanja”, kazao je Spahić.

Drugi značajni tip meteorološke situacije, kako je naveo, odnosi se na topli-ljetnji dio godine.

“To su visoke tropske temperature vazduha i dugotrajni sušni periodi. Ove meteorološke situacije izazivaju naglo sušenje niske vegetacije, generišu ekstremno visok indeks opasnosti od požara i masovnu pojavu požara koji se brzo šire”, pojasnio je Spahić.

Prekoračenja ima svake godine

Komentarišući nalaze Svjetske zdravstvene organizacije o uticaju zagađenja vazduha na zdravlje stanovnika Nikšića, Podgorice i Pljevalja, on je kazao da su rezultati sa mjernih stanica ukazali na  prekoračenja  koncentracije PM čestica.

“Prisustvo tih čestica u vazduhu u koncentracijama iznad dozvoljenih može imati uticaja, naročito na zdravlje osjetljivih grupa: starih, hroničnih bolesnika, djece i trudnica. Imajući u vidu da se ova  prekoračenja  javljaju svake godine na tim lokacijama i to najčešće tokom sezone grijanja, evidentan je uticaj lošijeg kvaliteta vazduha na značajan dio crnogorske populacije. Ipak, prisustvo ovih čestica u koncentracijama iznad propisanih sa aspekta zaštite zdravlja najveće je u Pljevljima. To je i razlog zašto se najveća pažnja posvećuje Pljevljima i zašto je hitnost rješavanja ovog problema u fokusu svih relevantnih institucija”, kazao je Spahić.