Država da implementira preporuke u cilju suzbijanja narkomanije

Predstavnici tih NVO su ranije uputili članovima Državnog savjeta za sprječavanje zloupotrebe droga i skupšinskom Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje 25 preporuka i mjera u cilju rješavanja problema narkomanije u Crnoj Gori
0 komentar(a)
narkomanija pres, Foto: PR Centar
narkomanija pres, Foto: PR Centar
Ažurirano: 05.04.2016. 17:41h

Nevladine organizacije (NVO) 4 Life, CAZAS, Juventas i Preporod zatražile su od države da u roku od mjesec implementira preporuke koje su predložili u cilju suzbijanja problema narkomanije u Crnoj Gori.

Predstavnici tih NVO su ranije uputili članovima Državnog savjeta za sprječavanje zloupotrebe droga i skupšinskom Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje 25 preporuka i mjera u cilju rješavanja problema narkomanije u Crnoj Gori.

Izvršni direktor NVO 4 Life Saša Mijović kazao je danas, na konferenciji za novinare, da je pet ključnih poruka potrebno implementirati u hitnom roku.

"Potrebno je hitno formirati Komisiju za droge i uključiti predstavnike civilnog sektora u rad tog tijela, kao i uključiti predstavnike NVO u Državni savjet za sprečavanje zloupotrebe droga. Potrebno je i obezbijediti besplatan boravak, smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju osobama koje koriste droge u Javnoj ustanovi Kakaricka gora“, rekao je Mijović u PR Centru.

U što kraćem roku, kako je dodao, potrebno je i obezbijediti održivost servisima smanjenja štete, psiho-socijalne podrške, rehabilitacije i resocijalizacije, kao i obezbijediti finansijsku i prostornu podršku za širenje tretmana zavisnosti metadonskom supstitucijom u Domu zdravlja Podgorica.

Mijović je pojasnio da osobama koje su zavisnici od droga treba omogućiti besplatnu rehabilitaciju i resocijalizaciju u Javnoj ustanovi Kakaricka Gora, jer kako je naveo, država dovoljno odvaja finansijskih sredstava u tu svrhu da se servisi ne naplaćuju.

"NVO 4 Life dobija od igara na sreću 8,5 hiljada eura za godinu za isti servis koji obavlja Javna ustanova Kakaricka gora, koja za isti obuhvat klijenata kojim imamo i mi dobija iz Budžeta 750 hiljada eura. Zašto onda naplaćivati od svakog klijenta po 230 eura? Ne vidim razlog“ , naveo je on.

Izvršni direktor NVO CAZAS Vladan Golubović kazao je da u najhitnijem roku, osim Komisije za droge koja će uključiti predstavnike civilnog sektora u rad tog tijela, potrebno i omogućiti izbor predstavnika civilnog sektora u Državnom savjetu za zloupotrebe droga.

"Jedini legitiman i legalan način je objaviti javni poziv za predlaganje kandidata u skladu sa Uredbom o načinu postupka i ostvarivanja saradnje organa državne uprave i NVO“, pojasnio je Golubović.

On je upozorio da organizacije koje se bave zloupotrebom droga vrlo često nemaju kome da se obrate od institucija, poručujući da treba da postoji sistem „koji će u svakom momentu i na svaki način znati da odgovori na svaki problem“.

Direktorka programa smanjenja štete u NVO Juventas Tijana Žegura kazala je da na godišnjem nivou ta organizacija, CAZAS, Preporod i 4 Life pruže usluge za 1,5 hiljada do dvije hiljade osoba koje su izložene bolestima zavisnosti.

"Samo Juventas je pružio šest hiljada usluga u prošloj godini. Bićemo skromni, pa ćemo reći da naše četiri organizacije pruže oko deset hiljada servisa“, kazala je Žegura.

Prema evidenciji Juventasa, kako je navela, koja ne odstupa od evidencija CAZAS-a, Preporod-a i 4 Lifa-a, 16,6 odsto njih je mlađe od 25 godina, dok je čak 70 odsto mlađe od 35 godina.

"Najmlađa osoba sa kojom smo bili u kontaktu, koja je bila zavisna od heroina, ne koristila drogu, već bila zavisna od heroina je imala samo 11 godina. Preko 30 odsto svih klijenata je upućeno na postojeće servise zdravstvene i socijalne zaštite u Crnoj Gori“, navela je Žegura.

Ona je upozorila da se supstituciona terapija metadonom nije razvila u dovoljnoj mjeri u Podgorici, pojašnjavajući da je program liječenja i detoksikacije opijatskih zavisnika ograničen na 50 osoba u Glavnom gradu, kao u bilo kojoj drugoj opštini.

"Zbog toga apelujemo da se hitno opredijeli finansijska i prostorna podrška Domu zdravlja Podgorica, a radi povećanja obuhvata pacijenata koji su pogođeni bolestima zavisnosti“, istakla je Žegura.

Izvršni direktor NVO Preporod Jovan Bulajić rekao je da se održivost servisa koje pružaju NOV koje se bave zloupotrebama droga može vezati isključivo za konkurs za raspodjelu dijela prihoda od poreza na sreću.

On smatra da osoba koja odlučuje o raspodjeli sredstava mora da bude neko ko poznaje prilike i kome će se garantovati suverenitet u odlučivanju.

"Tretman zavisnika na Kakarickoj Gori košta 230 eura mjesečno. Pravedno, ako je Preporod u Prošloj godini pohodilo 62 nova zavisnika i zavisnice, i da smo preko naših partnerskih komuna i terapisjkih zajednica obezbijeduili potpuno besplatan stacionaran servis dugotrajan tretman, znači da smo te porodice lišili troška za više od 170 hiljada eura“, istakao je Bulajić.

Na pitanje novinara koji će im sledeći koraci biti ukoliko im ne budu ispunjene preporuke, predstavnici organizacija su kazali da vjeruju de će preporuke biti ispunjene.