Narkomanija nije pojedinačan, već problem društva

Izvršni direktor 4Life, Saša Mijović je ocijenio da je oblast prevencije narkomanije zapostavljena i reakcija u slučajevima preminule I.C. i oboljele M.O. je izostala
182 pregleda 0 komentar(a)
Narkomanija, droga,, zavisnost, špric, Foto: Flickr
Narkomanija, droga,, zavisnost, špric, Foto: Flickr
Ažurirano: 29.03.2016. 17:12h

Prevenciji i liječenju bolesti zavisnosti treba pristupiti sistematski, jer to nije pojedinačan več problem čitavog društva, ocijenjeno je na Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje.

Sjednicu Odbora je inicirala nevladina organizacija (NVO) 4Life zbog slučaja zavisnica I.C. koja je preminula i M.O. koja se nalazi u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG).

Izvršni direktor 4Life, Saša Mijović je ocijenio da je oblast prevencije narkomanije zapostavljena i reakcija u slučajevima preminule I.C. i oboljele M.O. je izostala.

“Sistem je i u ovom konkretnim slučajevima na polju prevencije narkomanije potpuno zakazao”, smatra Mijović.

On smatra da je ovo poslednji trenutak da se država suoči sa ovim problemom i konkretizuje aktivnosti.

“U ovom dijelu je bitno naglasiti, kao prioritetne mjere, obezbjeđivanje besplatnog tretmana rehabitlitacije i resocijalizacije osoba koje koriste droge, ali i finansijsku podršku države u obezbjeđivanju održivosti već postojećih servisa u lokalnim zajednicama”, poručio je Mijović.

On je naveo da bi stanje u oblasti prevencije narkomanije moglo biti unaprijeđeno formiranjem komisije za droge u kojima će NVO biti zastupljene uključivanjem predstavnika civilnog sektora u rad državnog Savjeta za sprečavanje zloupotrebe droga i unaprijediti kapacitete Doma zdrvalja Podgorica.

Mijović je pojasnio da je u nekim državama liječenje zavisnosti besplatno i naveo da bi bilo mnogo jeftinije za državu, jer bi preduprijedilo eventualno dalje širenje prenosevih bolesti kojim zavisnici mogu biti zaraženi.

Većina zavisnika, kako je ukazao, nema sredstva da plati tretman. ”Zbog toga oni nastavlju da se drogiraju, porodice trpe, propadaju”.

Predsjednik Odbora, Zoran Jelić kazao je da ovaj problem država i NVO sektor treba da riješe partnerskim odnosom.

“Pojedinačni slučajevi koji se tragično dešavaju su povod ovakvih sastanaka, ali mi moramo imati sistemski pristup za rješavnje ovakvih problema, a ne rješavanje od slučaja do slučaja”, poručio je Jelić.

Programska direktorica Juventasa, Tijana Žegura je kazala da je prioritet da se zavisnici uvedu u sistem zdravstvene zaštite.

“U Crnoj Gori se često govori o uspjehu prevencije u oblasti narkomanije, o planovima koji postoje nekih 20 godina, ali mi ne vidimo uspješnost u prevenciji narkomanije”, kazala je Žegura.

Ljiljana Golubović, iz Instituta za javno zdravlje kazala je da je liječenje od bolesti zavisnosti u Crnoj Gori dostupno u domovima zdravlja gdje su centralne jedinice centri za mentalno zdravlje, u Opštoj bolnici Nikšić, KCCG i Specijanoj bolnica za psihijatriju Dobrita.

“U 2013. godini je na nivou države, oko 550 osoba bilo u kontaktu sa javnim zdravstvenim službama, zbog zloupotreba droga ili bolesti zavisnosti”, navela je Golubović.

Ona je precizirala da se najviše osoba obratilo domovima zdravlja, među kojima je mnogo više osoba muškog pola, a prosječni uzrast osoba koje su posjetili domove zdravlja je oko 33 godine.

Rukovodilac odsjeka za borbu protiv droge i krijumičarenja u Upravi policije, Dejan Knežević rekao je da policija preduzima represivne i preventuvne djelatnosti na suzbijanju droge.

“Represivnim mjerama smanjujemo ponudu droge na tržištu na lokalniom i međunarodnom nivou, a u preventuvnom dijelu držimo predavanja u srednjim i osnovnim školama djeci uzrasta 14-18 godina”, precizirao je Knežević.

Direktor Javne ustanove Kakaricka gora, Aleksandar Radinović, je rekao da je od osnivanja u toj ustanovui primljeno 320 osoba, dodajući da je cijena od 1000 EUR po osobi realna, jer se radi o korektnim uslovima.

On je naveo da jedan dio zavisnika ne želi da se liječe, jedan dio nikad ne uđe u sistem zdravstvene zaštite, a jedan dio završi kao korisnica I.C.

“Ali ne bih se složio da je stanje tako alaramantno kako je prikazano. Ja bih istakao da je stanje u ovoj oblasti u odnosu na prije desetak godina znatno bolje, ali to nije razlog da ga dalje ne unapređujemo i to treba raditi sistemski”, poručio je Radinović.

On je naveo da će ta ustanova ispoštovati sve što se sistemski dogovori. “Ništa nije besplatno, sve košta, samo treba naći modalitete”.

Generalni direktor Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja Mensud Grbović je kazao da je za ovu godinu oko 200 hiljada EUR planirano za podršku priho-sicijalnim servisima koji su u Akcionom planu za podršku korisnicima droga.

“Ministarstvo zdravlja i Fond zdravstevnog osiguranja pokušavaju da nađu metodologiju kako da zdravstveni sistem finansira psiho-socijalne servise koje će pružati NVO sektor", kazao je on.

Poslanik Liberalne partije, Andrija Popović je rekao da država mora da obezbijedi besplatan boravak i rehabilitaciju zavisnicima u Kakaritskoj gori. “Država mora da preuzme plaćanje 230 EUR kako bi se porodice oslobodile tog nameta”.

Poslanik Socijalističke narodne partije, Radosav Nišavić rekao je da je problem alaramantan, posebno ako se uzme u obzir nepostojanje podataka o broju zavisnika psihoaktivnih supstanci.

"Zabrinjavajuća je činjenica da se u dispanzerima za mentalno zdravlje godišnje u Podgorici i Nikšiću obrati do tri hiljade zavisnika”, ocijenio je Nišavić.

Poslanik Demokratske partije socijalista, Halil Duković kazao je da je narkomanija globalni problem i bez aktivne borbe na tom nivou teško da i Crna Gora meože ostvariti neke veće rezultate.

On smatra da zivisnici usluge u Kakarickoj gori treba da plate dio usluga.

“Taj dio koji se participira u liječenju je kao dio odgovornosti porodice za nastalu štetu u njoj. Ako nema te participacije mi smo lišili porodicu i svakog člana bilo kakve odgovornosti”, ukazao je Duković.