"OSAM NEPRAVILNOSTI"

UCG: Za manje plate krivi fakulteti i stari softver

422 pregleda 0 komentar(a)
Rektorat UCG, Foto: Boris Pejović
Rektorat UCG, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 29.12.2018. 16:27h

To što su predavačima na Univerzitetu Crne Gore bile i do 300 eura smanjene dvije plate krivi su prije svega prodekani za nastavu na njihovim fakultetima i zastareli kompjuterski sistemi. To se zaključuje iz današnjeg saopštenja Rektorata UCG.

“Vijesti” su u subotu objavile da će predavačima biti obračunata decembarska plata po starom sistemu, nakon što su one bila umanjene u dva prethodna mjeseca.

Rektor UCG Danilo Nikolić je početkom mjeseca formirao komisiju koja se bavila ovim problemom a iz Rektorata su danas izašli sa listom osam nepravilnosti koje su doprinijele pogrešnim obračunima.

“Na jednom fakultetu prodekan za nastavu nije unio čitav jedan studijski program, što se odrazilo na norme svih profesora koji izvode nastavu na predmetima tog studijskog programa. Na pojedinim fakultetima za veliki broj predmeta prodekani za nastavu nijesu unijeli tačne podatke o broju studenata, što je ustanovljeno provjerom podataka iz baze studentske službe. Zbog toga norme opterećenja profesora nijesu bile tačno obračunate,” glase neki od razloga.

Komisija je utvrdila da je prilikom unosa studenata u bazu opterećenja prodekan dijelio ukupan broj studenata koji slušaju predmet na dva profesora koji predaju taj predmet umjesto da podijeli normu časova predavanja. Zbog toga na dodijeljnom predmetu nije bilo dovoljno studenata za formiranje grupe i program je, umjesto koeficijenta za punu normu časa, profesoru prepoznao koeficijent za mentorski rad.

“Ovo je umanjivalo stvarnu normu profesoru za deset puta,” stoji u saopštenju.

Takođe, na jednom fakultetu komisija nije mogla da izvrši kontrolu u odnosu na stanje koje je unio prodekan za nastavu jer nazivi predmeta nisu odgovarali nazivima u bazi studentske službe.

Pored navedenog, prodekani za nastavu su znali i da unesu pogrešan broj grupa koji im je bio potreban da se dostigne opterećenje od +50% preko plate.

“U ovom slučaju nakon ispravke pojedinim profesorima smanjila se norma opterećenja,” dodaje se u saopštenu.

Na pojedinim fakultetima nisu bili konačni spiskovi u bazi studentske službe u trenutku zaključavanja unosa u bazu, što je, navodi se u saopštenju, za posljedicu imalo da je na pojedinim predmetima bilo dovoljno studenta za formiranje grupe, što u bazi nije moglo biti registovano, zbog čega su profesorima koji drže nastavu na tim predmetima bile obračunate manje norme.

Centar informacionog sistema je uočio i otklonio određene greške u programu i radi na zamjeni zastarjelog softvera za obračun opterećenja sa novim koji će prevazići sve nedostatke i automatizovati proces obračuna u skladu sa važećim propisima.

Iz UCG su kazali da prodekani za nastavu više neće unositi brojeve studenata koji slušaju predmet i određivati broj grupa, već će se ovi podaci automatski preuzimati iz baze studentske službe.