POSJETA U OKVIRU PREKOGRANIČNOG PROJEKTA

Najveće interesovanje za orjenske bukove šume, koje su stanište brojnih vrsta ptica

Darko Saveljić ornitolog i v.d. direktor CZIP-u , ističe da je prisustvo djetlića na Orjenu dobar indikator velike očuvanosti šume, jer je riječ o krovnoj vrsti, koja zahtijeva očuvan ekosistem
62 pregleda 1 komentar(a)
Ažurirano: 21.03.2016. 10:04h

Predstavnici Centra za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore u okviru prekograničnog projekta "Posmatranje ptica i eko-turizam na južnom Jadranu" (BETSA), proteklog vikenda posjetili su Orjen.

"Oni su obišli više rubnih lokacija Orjena, atraktivnih za ovu aktivnost: Đevojačke grede, Šilobod, dvije destinacije iznad sela Kruševice, kao i napušteni katun Poljice, a na kraju posjete se upoznala sa djelatnošću porodice Tripković u oblasti eko-turizma. Projekat predviđa da u hercegnovskom zaleđu dobijemo i nekoliko uređenih vidikovaca sa klupama, a jedna od lokacija su upravo Đevojačke grede kao mjesto koje spaja mogućnost posmatranja ptica, sa zanimljivom istorijskom pričom i atraktivnim vidicima na ulaz u Boku", kazao je Željko Starčević, član PK "Subra", partnera u projektu .

"Mada su vidikovci u okolini Kamenog i ovog puta prepoznati kao značajne tačke za posmatranje migracija ptica, najveće interesovanje izazvale su orjenske bukove šume, kao visoko vrijedno stanište brojnih ptičijih vrsta, mjeđu njima veoma ugroženi suri orao i tri vrste djetlića”, kazao je Starčević.

Darko Saveljić ornitolog i v.d. direktor CZIP-u , ističe da je prisustvo djetlića na Orjenu dobar indikator velike očuvanosti šume, jer je riječ o krovnoj vrsti, koja zahtijeva očuvan ekosistem.

Orjen je inače idealno stanište za ptice jer ima stare listopadne šume sa puno mrtvih stabala, koja predstavljaju zdrav ekosistem planinskih područja.

U planu je izrada naučnog rada o pticama Orjena što će predstavljati doprinos obogaćivanju fonda egzaktnih podataka o stanju ornitofaune na ovom području.

Galerija