PORUKA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŽENA

Forum žena SDP: Ravnopravnost je uslov demokratije

"Crna Gora mora postati prepoznatljiva po stvarnom, a ne deklarativnom zalaganju za ostvarenje rodne ravnopravnosti jer je ona u neposrednoj vezi sa pravdom i jednakoscu koje predstavljaju osnovne vrijednosti socijaldemokratske ideje"
56 pregleda 0 komentar(a)
Forum žena SDP, Foto: Sdp.co.me
Forum žena SDP, Foto: Sdp.co.me
Ažurirano: 08.03.2016. 10:14h

Forum žena SDP CG ukazao je, povodom 8. marta Međunarodnog dana žena, da su krajnje zabrinjavajući podaci da se prema procentualnoj zastupljenosti žena u Skupštini, Crna Gora sa svojih 14,8 odsto poslanica, nalazi na 95. mjestu među zemljama svijeta i da je ispod je svjetskog prosjeka.

Forum žena SDP navodi da je poražavajuće, da ukoliko se upoređuje Crna Gora sa državama regiona, da se nalazi na posljednjem mjestu i to iza Slovenije, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

"Neshvatljivo je da iako Ustav Crne Gore, kao i niz zakona iz ove oblasti garantuju formalno – pravnu ravnopravnost žene i muškarca, politiku jednakih mogućnosti, omogućuju mjere afirmativne akcije i sprovođenje načela zabrane i sprečavanja diskriminacije po osnovu pola, u crnogorskoj zbilji je evidentna podzastupljenost žena u svim sverama javnog i političkog djelovanja, kako u parlamentu, tako i u izvršnoj vlasti na državnom i lokalnom nivou. Na nedovoljnu zastupljenosti žena u javnom i političkom životu i nerealizovanu propisanu kvotu iz Zakona o izboru odbornika i poslanika u predstavničkim tijelima, ukazivala je Evropska komisija u svojim Izvještajima o napretku, međunarodne organizacije i institucije poput OEBS-a, UNDP-a, Savjeta Evrope, Evropskog parlamenta, CEDAW- Komiteta za eliminisanje svih oblika diskriminacije žena, kao i crnogorska institucija ombudsmana, međutim dovoljnih pomaka na ovom polju još uvijek nema", navodi se u saopštenju Foruma žena SDP.

Podsjećaju da je izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika iz 2014.godine usvojeno rješenje da u okviru propisane kvote od minimum 30 odsto kandidata manje zastupljenog pola, redosljed na listama bude takav da najmanje svaki četvrti kandidat na listi bude žena.

"U praksi je ovo riješenje, očekivano izigrano, što pokazuju rezultati lokalnih izbora iz 2014.godine, na način da su, žene uglavnom bile postavljane na granična četvrta mjesta na izbornim listama, a na samom dnu lista bilo je više ženskih imena da bi se dostigla kvota od 30 odsto, što je dovelo do neravnopravnog predstavljanja žena u lokalnim parlamentima nakon izbora, jer nemamo izabranih ni minimum od 30 odsto predstavnica manje zastupljenog pola . Ovakvo negativno iskustvo sa posljednjih lokalnih izbora, u dijelu sprovođenja Ustavom i zakonima zagarantovane ravnopravnosti žena i muškaraca i njihove ravnomjerne zastupljenosti, prijeti da se prenese i na predstojeće parlamentarne izbore".

U Forumu žena SDP smatraju da je neophodno udružiti sve progresivne snage u društvu.

"Jer pitanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori daleko prevazilazi okvire stranačke pripadnosti, zahtjeva udruživanje ženskih organizacija iz svih političkih partija, parlamentarki, žena iz akademske zajednice, NVO i sindikata, kako bi se podigla javna svijest o značaju ravnopravnosti polova i postojeće zakonsko rješenje unaprijedilo obavezivanjem podnosioca lista da kandidat manje zastupljenog pola bude najmanje na svakom trećem mjestu. Rodna ravnopravnost nije "žensko pitanje". Ona danas više nego ikada zahtijeva, zajednički angažman i muškaraca i žena i njihovo partnerstvo jer su prava žena integralni i nedjeljivi dio ljudskih prava. Crna Gora mora postati prepoznatljiva po stvarnom, a ne deklarativnom zalaganju za ostvarenje rodne ravnopravnosti jer je ona u neposrednoj vezi sa pravdom i jednakoscu koje predstavljaju osnovne vrijednosti socijaldemokratske ideje", zaključuje se u saopštenju Foriuma žena SDP.