CRNOGORSKA DELEGACIJA U TRSTU

Potpisan Sporazum o naučnoj i tehnološkoj saradnji

Sporazum će, kako se dodaje, omogućiti i razvoj integrisanog sistema podrške inovacijama od ideje do tržišta, saradnju na projektima koji se finansiraju iz evropskih sredstava ili drugim relevantnim projektima u oblastima koje su obuhvaćene Memorandumom, kao i tehničku pomoć Ministarstvu za uspostavjlanje Centra za inovacije u Crnoj Gori
1 komentar(a)
Ažurirano: 11.02.2019. 16:11h

Crnogorsko Ministarstvo nauke i AREA Naučno-tehnološki park iz Trsta potpisali su danas u tom gradu Sporazum koji će omogućiti njihovu blisku saradnju i uspostavljanje Centra za inovacije u Crnoj Gori.

Ministarka nauke Crne Gore, Sanja Vlahović sa delegacijom, boravi danas i sjutra u Trstu, kao rezultat dosadašnje uspješne saradnje tog Ministarstva i AREA Naučno-tehnološkog parka na polju nauke i istraživanja, a na poziv predsjednika Naučno-tehnološkog parka AREA, Adriano De Maio-a.

Kako se navodi u saopštenju, Ministarstvo nauke i AREA Konzorcijum za naučna i tehnološka istraživanja iz Trsta (Naučni park AREA), potpisali su sporazum za potrebe razvoja Otvorenog sistema za inovacije u Crnoj Gori. 

„Svrha Memoranduma je uspostavljanje bliske saradnje, konkretno, Sporazum će omogućiti tehničku pomoć s ciljem pružanja podrške Ministarstvu u razvoju i izradi Strategije pametne specijalizacije, inovacija i prenosa tehnologija i implementaciju programa prenosa znanja u oblasti prenosa tehnologije, valorizacije rezultata istraživanja, upravljanja inovacijama i osnivanja start-up preduzeća, u skladu sa propisima kojima se uređuje inovativna djelatnost“, saopšteno je iz resornog Ministarstva.

Sporazum će, kako se dodaje, omogućiti i razvoj integrisanog sistema podrške inovacijama od ideje do tržišta, saradnju na projektima koji se finansiraju iz evropskih sredstava ili drugim relevantnim projektima u oblastima koje su obuhvaćene Memorandumom, kao i tehničku pomoć Ministarstvu za uspostavjlanje Centra za inovacije u Crnoj Gori. 

U saopštenju resornog Ministarstva kaže se da je AREA park jedan je od vodećih multi-sektoralnih naučno-tehnoloških parkova u Italiji, a ima i ulogu koordinatora regionalnog sistema istraživačkih ustanova/institucija u oblasti nauke, istraživanja, inovacija i kvalifikovanih usluga. 

Naučni park podržava, kako se navodi, korišćenje rezultata istraživanja kako bi se znanja i tehnologija prenijeli na sektor biznisa i privrede, da bi se pružila tehnička, logistička, finansijska i promocijska pomoć centrima, institutima i preduzećima koja su smještena u Naučnom parku. 

AREA, dodaje se, njeguje saradnju među univerzitetima, istraživačkim centrima i centrima za obuku, regionalnim institucijama za razvoj i privredu, te podstiče širenje tehnoloških inovacija kao i stvaranje visoko tehnoloških preduzeća. 

AREA naučno-tehnološki park iz Trsta izabran je kao pobjednik Međunarodnog konkursa za izradu biznis plana za uspostavljanje prvog naučno – tehnološkog parka u Crnoj Gori (NTP).

Prvog dana posjete Vlahović se, sa članovima delagacije, sastala sa De Maiom, i predsjednicom Friuli Venezia Giulia regiona, Deborom Serracchiani. 

U saopštenju se kaže da su Vlahović i njen pomoćnik, Darko Petrušić upoznali prisutne sa aktivnostima tog Ministarstva u proteklom periodu i planovima koji se odnose na Inovaciono-preduzetnički centar Tehnopolis u Nikšiću.

Radovi na tom centru, kako je rekla Vlahović, teku zacrtanom dinamikom i biće, najavila je, završeni na ljeto.

Ona je ukazala i na pripremne aktivnosti na uspostavljanju prvog naučno-tehnološkog parka u Crnoj Gori, koji bi trebao da se gradi u kompleksu kampusa Univerziteta Crne Gore. 

„Pored ovoga predstavnici BIO-ICT Centra izvrsnosti u oblasti bio-informatike, čiji je jedan od ciljeva razvoj inovativnih rješenja i aplikacija u cilju unapređenja poljoprivrede, proizvodnje hrane i monitoringa životne sredine u Crnoj Gori, zajedno sa kolegama iz Trsta prepoznali su je brojne mogućnosti saradnje sa AREA Naučnim parkom“, dodaje se u saopštenju.

Zaključeno je da je moguće uspostaviti saradnju ili razmjenu iskustava u nekim oblastima .

Vlahović će se tokom drugog dana posjete Trstu sastati se direktorima nekoliko centara izvrsnosti - Međunarodnog centra za Genetski inženjering i biotehnologiju, Laboratorije Elettra i Fermi.

Članovi delegacije obići će rayzličite institute u okviru AREA parka i održati niz sastanaka u kojima će biti uključeni i predstavnici Srbije, Hrvatske i Slovenije, a riječ je o, kako se navodi, pokretanju regionalnih projekata koji će pomoći razvoj u srodnim oblastima. 

Galerija