PREUZELI I DIO NADLEŽNOSTI DIK-a

Agencija za sprječavanje korupcije počela sa radom

Kako je saopšteno iz Agencija, ona će imati i nove nadležnosti definisane Zakonom o sprječavanju korupcije, ali i drugim antikorupcijskim zakonima
121 pregleda 8 komentar(a)
Korupcija, Foto: Shutterstock
Korupcija, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 03.01.2016. 17:12h

Agencija za sprječavanje korupcije počela je rad 1. januara, a shodno zakonskim odredbama preuzela je nadležnosti Uprave za antikorupcijsku inicijativu i Komisije za sprječavanje sukoba interesa. Agencija je preuzela i dio nadležnosti Državne izborne komisije, koje se odnose na kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja. Kako je saopšteno iz Agencija, ona će imati i nove nadležnosti definisane Zakonom o sprječavanju korupcije, ali i drugim antikorupcijskim zakonima. Direktor Agencije za sprječavanje korupcije Sreten Radonjić, kazao je da će to tijelo dosljedno sprovoditi sve zakonom propisane nadležnosti, jačati integritet i transparentnost rada javnog i privatnog sektora i snažno doprinositi sveukupnoj borbi protiv korupcije. "Agencija će utvrđivati postojanje sukoba interesa u vršenju javne funkcije i preduzimati mjere za njegovo sprječavanje. Kontrolisaće ograničenja u vršenju javnih funkcija, kao i načine primanja i raspolaganja poklonima, sponzorstvima i donacijama. Provjeravaće podatke iz Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera”, ukazao je Radonjić. Prema njegovim riječima, Agencija će pratiti donošenje i sprovođenje planova integriteta, procjenjivati njihovu efikasnost i davati preporuke za njihovo unaprjeđenje. Pokretaće inicijative za unaprjeđenje zakonskih rješenja i davati mišljenja na nacrte zakona i drugih propisa radi usklađivanja sa međunarodnim antikorupcijskim standardima. Radonjić je dodao da će Agencija postupati po prijavama zviždača i u slučajevima kada su prijave osnovane, sačinjavati mišljenja sa preporukama. "Štitiće zviždača ukoliko mu je nanijeta šteta, odnosno postoji mogućnost nastanka štete", rekao je Radonjić. U cilju podizanja nivoa javne svijesti o problemu korupcije, Agencija će sprovoditi intenzivne antikorupcijske kampanje, a vršiće i poslove nadzora nad sprovođenjem propisa kojim se uređuje lobiranje. Agencija će sprovoditi mjere kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, u skladu sa posebnim zakonom, što će, uz sprječavanje sukoba interesa i jačanje principa integriteta, biti jedan od prioriteta rada u ovoj godini. Obveznici primjene Zakona o sprječavanju korupcije su državni organi, organi državne uprave, pravosudni i organi lokalne uprave i samouprave, nezavisna i regulatorna tijela, javne ustanove, preduzeća ili druga privredna društva, odnosno pravna lica koja vrše javna ovlašćenja, odnosno djelatnosti od javnog interesa ili su u državnom vlasništvu. "Od Agencije, ali i svih svih organa se očekuje da dosljedno sprovode sve svoje obaveze, kako bi dali puni doprinos u prevenciji i suzbijanju korupcije, kao prioritetima naše države u procesu evropskih integracija. Očekujemo da će dosljednom primjenom svih zakonskih obaveza u 2016. godini biti ostvareni konkretni i mjerljivi rezultati u borbi protiv korupcije", poručio je Radonjić. On je kazao da je već operativna internet stranica Agencije, putem koje će posjetioci moći da se informišu o aktivnostima i nadležnostima tog tijela. “U toku je tehničko opremanje i adaptiranje novih prostorija za rad Agencije koje će se nalaziti na adresi Kralja Nikole 27/V u Podgorici. Do useljenja, koje se očekuje u drugoj polovini januara, zaposleni u Agenciji će koristiti prostorije dosadašnje Uprave za antikorupcijsku inicijativu i Komisije za sprječavanje sukoba interesa", naveo je Radonjić.

Preporučujemo za Vas