"SVAKI MEDIJ DA IMA SVOG OMBUDSMANA"

Trend da se krše standardi i etika

Predstavljena publikacija “Savjest sedme sile - samoregulacija u Crnoj Gori”
376 pregleda 0 komentar(a)
Sa predstavljanja publikacij, Foto: CGO
Sa predstavljanja publikacij, Foto: CGO
Ažurirano: 12.02.2019. 16:07h

Ne postoji nikakva potreba za jedinstvenim samoregulatornim tijelom niti da bilo ko tjera medije na tu opciju, kazao je juče Dragoljub Duško Vuković, autor publikacije “Savjest sedme sile - samoregulacija u Crnoj Gori”.

Publikacija je juče predstavljena u Centru za građansko obrazovanje (CGO).

U publikaciji se ističe da svi mediji i novinari u Crnoj Gori imaju jedinstven etički kodeks, ali na nivou cijele medijske zajednice ne postoji jedinstveno samoregulatorno tijelo koje brine o poštovanju novinarske etike, niti naznaka da bi uskoro moglo biti uspostavljeno. Napominje se da posljednjih godina se bilježi izražen trend kršenja profesionalnih standarda i etike.

„Ono (samoregulatorno tijelo) bi svakako bilo poželjno, jer na taj način bi se poslala poruka javnosti da imamo jedinstvene odnose, jedinstven stav unutar novinarske i medijske zajednice prema nečemu što je novinarska etika. Ali, zajednica je to izrazila preko Kodeksa, a kako će ga ko tumačiti u nekoj dnevnoj profesionalnoj praksi to ostaje na svakom mediju da odluči pojedinačno”, kazao je Vuković.

Ističe da je njemu “mnogo bliži model da svaki medij ima svog ombudsmana”.

“Jer mislim da je pitanje novinarske profesionalne savjesti i etike mnogo lakše približiti redakciji nego imati neki eksterni autoritet koji će brinuti o tome. Tu se isključivo radi o pitanju o kojem treba da se bave svakodnevno ljudi u redakciji - od uredničkog kolegijuma pa do neposrednog rada urednika sa novinarima na pojedinačnim pričama“, pojasnio je Vuković.

Podsjetio je da pitanje samoregulacije nije novijeg datuma, iako se sve više aktuelizuje.

Vuković je ukazao i na činjenicu da je Kancelarija OEBS-a pokušavala da cijelu stvar vrati na početnu tačku kako bi se opet formiralo jedinstveno samoregulatorno tijelo, ali i da se sam Kodeks eventualno doradi.

„Tada dolazi do jasnog diferenciranja dvije grupacije medija - onih koji nekritički podržavaju vlast i drugih koji se kritički odnose prema onome što je politička i društvena realnost u Crnoj Gori. I takvo stanje, imamo i sada. Jedna grupacija medija ima svoje eksterno samoregulatorno tijelo - Medijski savjet za samoregulaciju, a sa druge strane imamo model ombudsmana u medijima. Bilo je pokušaja da se dođe do jedinstvenog samoregulatornog tijela, poput inicijative nekadašnjeg bivšeg predsjednika države Filipa Vujanovića, jer je to vlastima trebalo za jedan štrik pred Briselom“, zaključio je on.

Koordinator za razvoj u CGO Damir Nikočević naveo je da „ne treba insistirati na jednom samoregulatornom tijelu niti na njegovo nepostojanje gledati kao na nepremostiv nedostatak. Važnije je jačati funkcionalnost, transparentost i stručnost postojećih samoregulatornih tijela nego ih pokušavati vještački svesti na jedno formalno čije odluke dio medija ne bi priznavao.

Nikočević je ukazao da „pored jednakih šansi za postojeće samoregulatore, treba podsticati njihovu saradnju oko najmanjih zajedničkih imenitelja“.

28 pritužbi je CGO u 2018. uputio MSS i to na tekstove ili priloge koji su objavili dnevne novine “Pobjeda” i “Dnevne novine”, portali “Analitika” i “Pink M”, televizije “Pink M” i “A1”

„Regulacija i samoregulacija moraju biti jasno razdvojene. Stoga bi Agenciju za elektronske medije trebalo, novim zakonskim rješenjima, osloboditi obaveze da se, odlućujući po žalbama, upliće u pitanja koja treba da su u izričitoj nadležnosti samoregulatornih tijela“, zaključio je Nikočević.

Projekat “Činjenice su važne” podržan je od strane Ambasade Kraljevine Holandije, a isti ima za cilj doprinos uspostavljanju povoljnog ambijenta za slobodno, profesionalno i etičko izvještavanje medija bez spoljnih pritisaka.

Medijski savjet za samoregulaciju rijetko donosi konačnu odluku

U publikaciji se navodi da javnosti nije poznato koliko je pritužbi u 2018. primio Medijski savjet za samoregulaciju, te da li je bilo postupanja po pritužbama.

Iako je čelnik MSS Ranko Vujović je kontaktirao CGO radi medijacije sa pojedinim medijima u vezi sa 28 konkretnih žalbi, što je ta NVO odbila tražeći stav MSS, ni po jednoj pritužbi ovo tijelo nije donijelo konačnu odluku.

Preporučujemo za Vas