REAGOVANJE MINISTARSTVA PRAVDE

Plate ipak neće vraćati

"Radna grupa neke komentare sa javne rasprave prihvatila"
229 pregleda 0 komentar(a)
Zoran Pažin, Foto: Gov.me
Zoran Pažin, Foto: Gov.me
Ažurirano: 07.11.2015. 19:53h

Ministarstvo pravde reagovalo je na tekst "Ko ne dođe na ispit, vraća 36 bruto zarada".

"Ministarstvo pravde obavještava javnost da je Nacrt Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu prošao javnu raspravu, tokom koje su pristigli komentari učesnika, koje je Radna grupa sagledala i u određenom dijelu prihvatila. Takođe, Radna grupa je uvažila i komentare eksperta Evropske komisije, tako da je tekst zakona u značajnoj mjeri unaprijeđen u odnosu na verziju koja je bila predmet Javne rasprave. Novina ovog zakona je uvođenje ispita za pripravnike koji žele da obavljaju pripravnički staž u sudovima i državnim tužilaštvima i nije ograničeno koliko puta neko može polagati ovaj ispit.

Nacrt zakona ne predviđa odredbu kojom je predviđeno vraćanje bruto zarada za vrijeme trajanja pripravničkog staža u pravosudnom organu na račun Budžeta, ukoliko pripravnik ne pristupi polaganju pravosudnog ispita u roku od godinu dana bez opravdanog razloga. Za ukazati je, da država finansira tri godine stručno osposobljavanje pripravnika i da je u uporednim zakonodavnim riješenjima prisutna ovakva sankcija... Predviđeno je da pripravnički staž traje tri godine u sudovima i Državnom tužilaštvu, kao i u Ustavnom sudu Crne Gore, kod advokata ili Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, kako bi se obezbjedilo kvalitetno stručno osposobljavanje pripravnika u pravosuđu i advokaturi, imajući u vidu stav i mišljenja da samo kvalitetni i pravnici sa najboljim znanjem treba da budu dio pravosudnog sistema. Inače, ističemo da važeći Zakon o advokaturi predviđa da pripravnički staž može trajati i do pet godina, a nacrtom Zakona pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu predviđeno je da mogu polagati pravosudni ispit nakon tri godine.

Donošenjem novog Zakona o Sudskom savjetu i sudijama i Zakona o državnom tužilaštvu uspostavljen je jedinstven sistem izbora sudija, odnosno državnih tužilaca na nivou države na osnovu postupka koji je transparentan i zasnovan na zaslugama, a kao jedan od kriterijuma za izbor sudija i državnih tužilaca predviđena je i ocjena sa pravosudnog ispita. Imajući u vidu značaj pravosudnog ispita za kvalitetno vršenje svih pravosudnih profesija, ovaj zakon će imati ključnu ulogu za razvoj pravosudnih kadrova koje zahtijeva crnogorski pravosudni sistem koji ima tendenciju funkcionalnosti na nivou država članica EU“, kaže se u reagovanju.

Neprihvatljivo i za komoru

U dopisu Advokatske komore, koji potpisuje predsjednik Zdravko Begović ističe se da su novi načini ocjenjivanja i sama procedura pravosudnog ispita pozitivna novina, ali da neka rješenja ne treba usvojiti:

"Trajanje pripravničkog staža od dvije godine za polaganje pravosudnog ispita je sasvim dovoljno... Organizacija ispita samo dva puta godišnje nema utemeljenje u realnim potrebama, s obzirom na broj kandidata koji će htjeti da polažu ispit...".