POČEO POSTUPAK MODERNIZACIJE RTCG

Država plaća digitalizaciju 15,7 miliona

U tenderskoj dokumentaciji za digitalizaciju, objavljenoj na sajtu Uprave za javne nabavke (UJN), piše da će se projekat finansirati sredstvima obezbijeđenim iz budžeta za 2016, 2017. i 2018. godinu
154 pregleda 0 komentar(a)
RTCG, Foto: Luka Zeković
RTCG, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 12.02.2019. 18:55h

Država će obezbijediti 15,7 miliona eura u naredne tri godine za digitalizaciju Radio-televizije Crne Gore (RTCG).

U tenderskoj dokumentaciji  za digitalizaciju, objavljenoj na sajtu Uprave za javne nabavke (UJN), piše da će se projekat finansirati sredstvima obezbijeđenim iz budžeta za 2016, 2017. i 2018. godinu.

Na pitanje “Vijesti” kako je moguće da se sredstva za digitalizaciju obezbijede iz budžeta za naredne tri godine, iako zakoni još nijesu usvojeni, iz Ministarstva finansija su odgovorili da se za višegodišnje projekte “indikativno planiraju” Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike koje usvaja Vlada”.

“Iznos sredstava za finansiranje višegodišnjih projekata, u skladu sa praksom iz prethodnog perioda, dio je obrazloženja budžeta koji se dostavlja Skuštini sa predlogom godišnjeg zakona o budžetu, gdje se za višegodišnje projekte navodi ukupna suma sa definisanim izvorima finansiranja i iznos potreban za realizaciju projekta u tekućoj godini”, pojasnili su iz Ministarstva.

Tvrde da će dinamika finansiranja digitalizacije RTCG biti precizno definisana godišnjim zakonima o budžetu i limitima potrošnje definisanim smjernicama makroekonomske i fiskalne politike.

Odgovorili su da su Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu, za RTCG planirana sredstva u iznosu od 12,6 miliona za finansiranje osnovne djelatnosti i 100.000 eura za digitalizaciju.

Direktor RTCG Rade Vojvodić ranije je pojasnio da se pomenutih 100 hiljada eura odnosi samo za tendersku proceduru.

On je lani ocijenio da je digitalizacija obaveza države i da ne bi mogla da bude okončana prije marta 2016. godine, čak i kada bi RTCG imala novac da odmah krene u taj proces.

U Odluci o pokretanju postupka javne nabavke, u koju su “Vijesti” imale uvid, piše da će postupak sprovesti Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda u roku od 365 dana od dana objavljivanja tenderske dokumentacije.

Predsjednik Savjeta RTCG Ivan Mitrović kazao je “Vijestima” da je raspisana samo pretkvalifikacija, na koju će se javiti potencijalni “integratori sistema” koji sada neće davati ponude.

On je pojasnio da će se nakon odabira integratora davati direktne ponude, a tek sljedeće godine zaključiti ugovor. 

“Vijestima” je iz Ministarstva finansija saopšteno da su ih iz RTCG informisali da je postojeća oprema zastarjela, da je uglavnom iz 1983. godine i da je digitalizacija hitna.

"RTCG je u komunikaciji sa više integratora ('Sony', 'Studio Tech', 'Saran'…) došla do saznanja da postoji zainteresovanost da, uz određene garancije Vlade, navedene firme finansiraju projekat uz godinu grejs perioda i četiri godine otplate sistema”, odgovorili su iz tog resora.

Finansijskim planom nije predviđena

U Odluci o rebalansu budžeta RTCG, u koju su "Vijesti" imale uvid, piše da, shodno Zakonu, naručilac može da pokrene postupak javne nabavke, ako su obezbijeđena sredstva budžetom, ili na drugi zakonski način i ako je nabavka predviđena planom javnih nabavki naručioca. 

Piše, međutim, da javna nabavka nije predviđena ni Planom javnih nabavki RTCG za 2015, ali ni Finansijkim planom za ovu godinu u dijelu investicionih ulaganja, pa je menadžment uputio Savjetu predlog rebalansa finansijkog plana, koji je usvojen većinom glasova.

Navodi se da je osnova za donošenje ovakve odluke pismo Ministarstva finansija iz avgusta ove godine, u kojem stoji da je Zakonom o budžetu za 2015. definisano da će potrebna sredstva za realizaciju projekta da budu obezbijeđena godišnjim zakonima o budžetu.

Đurović će od menadžmenta tražiti "punu informaciju"

Član Savjeta RTCG Goran Đurović kazao je da će na narednoj sjednici zatražiti “punu informaciju” o postupku digitalizacije.

On je “Vijestima” rekao da su od menadžmenta RTCG dobili tumačenje da je za pokretanje postupka digitalizacije potrebno stvaranja formalnih preduslova, odnosno “da donesemo odluku o rebalansku budžeta RTCG za 2015. godinu, kao i odluku o pokretanju postupka javne nabavke za digitalizaciju”.

Đurović tvrdi da se sredinom oktobra Savjet RTCG na elektronskoj sjednici izjašnjavao o predlozima menadžmenta i da je on odbio da to učini, jer želi “dodatna pojašnjenja”.

Precizirao je da je jedno od njih vezano i za mogućnost stvaranja obaveze za finansiranje tog projekta u Zakonu o budžetu.

“Ukoliko se pokaže da je Savjet RTCG imao pogrešne informacije na osnovu kojih se izjašnjavao i donosio odluke, neminovno je pokretanje pitanja odgovornosti menadžmenta”.