TRAŽE NAKNADU ŠTETE

Markuši se 11 godina bore za zemlju kod Hrama

Markuš istakao da je Komisija za povraćaj donijela tri rješenja da se porodici vrati imovina, ali ih je poništila komisija za žalbe
363 pregleda 23 komentar(a)
Podgorica, Hram, Foto: Vesko Belojević
Podgorica, Hram, Foto: Vesko Belojević
Ažurirano: 21.09.2015. 18:30h

Porodica Markuš 11 godina "bije bitku" oko restitucije zemljišta od 5.125 kvadrata kod hrama Hristovog vaskrsenja, na kojemu su izgrađene zgrade „Normal company" i „Cijevna komerc".

Predstavnik porodice, Aleksandar Markuš, je kazao „Vijestima" da njegova familija ne traži rušenje tih zgrada, već naknadu štete od obveznika povraćaja - Glavnog grada i firmi "Normal company" i "Cijevna komerc" u visini tržišne cijene zemljišta u vrijeme pokretanja postupka restitucije, "koja je bila duplo viša od današnje".

Zato su zatražili pomoć premijera Mila Đukanovića, ministra finansija Radoja Žugića, direktora Uprave za nekretnine Dragana Kovačevića, ombudsmana Šućka Bakovića, Kancelarije Evropske komisije i ambasade SAD.

On je pojasnio da je na njihovom zemljištu izgrađena manja zgrada „Cijevne komerca“ u Moskovskoj ulici, kao i dio zgrade „Normal company“ i kupola.

Markuš je ispričao da je zemlja oduzeta njihovom djedu Milenku Markušu tokom nacionalizacije 1959. bez plaćanja pravične naknade, pa je on 2004. godine Komisiji za povraćaj i obeštećenje podnio zahtjev za povraćaj oduzetog zemljišta.

Markuš je istakao da je Komisija za povraćaj Glavnog grada donijela tri rješenja da se porodici vrati imovina, ali da ih je poništila komisija za žalbe, pa je postupak još u toku.

Markuš je istakao da Komisija za povraćaj nakon podnošenja zahtjeva 2004. nije odmah obavijestila Upravu za nekretnine o zahtjevu njegovog djeda radi zabilježbe restitucije, nego je to učinila pola godine kasnije.

On je objasnio da su nadležni u SO Podgorica u avgustu 2004. znali za zahtjev o povraćaju imovine, ali da je, uprkos tome, i grubo ignorišući zahtjev za povraćaj neizgrađenog građevinskog zemljišta, Opština u oktobru te godine, dva puta, raspisala javne pozive za ustupanje prava na korišćenje zemljišta radi izgradnje objekata, a ne ustupanje prava svojine i to na parcelama koje su bile predmet zahtjeva za povraćaj.

Markuš je istakao da je nakon završenog postupka javnog nadmetanja zemljište ustupljeno firmama "Normal kompani" i "Cijevna komerc", koje su bile obaviještene o podnijetim zahtjevima za restituciju.

"Ja sam u situaciji da ne mogu ništa da radim dok ne dobijem rješenje, bilo da je ono dobro za mene ili loše. Ukoliko bih pokrenuo sudski postupak, bio bih vraćen, jer postupak još nije završen. Ruke su mi vezane", kazao je Markuš.

Iz Glavnog grada su saopštili da Direkcija za imovinu učestvuje, kao stranka u postupku, pred Komisijom za povraćaj i obeštećenje, povodom zahtjeva porodice Markuš za povraćaj zemljišta.

„Kako postupak još traje i nije pravosnažno okončan, smatramo da komentarisanje odluke nadležnih državnih organa nije cjelishodno...“, saopšteno je iz Glavnog grada.

Iz firme "Normal company" "Vijestima" je saopšteno da su kao najpovoljniji ponuđač kupili zemljište na javnom nadmetanju. Navedeni pravni posao je, kako su saopštili, sproveden u zakonitoj proceduri i svi ugovori o prenosu prava svojine sa Opštinom Podgorica zaključeni su 30.11.2004. godine.

Područna jedinica uprave za nekretnine je, kako navode, 24.12.2004. izvršila promjenu upisa sa Opštine na "Normal Company" bez tereta i upisanih zabilježbi.

"Tek 21.02.2005. ... Uprava za nekretnine donosi rješenje da se vrši zabilježba restitucije u korist porodice Markuš, sada već u vlasnički list nepokretnosti "Normal Company", saopšteno je iz te firme.

Naveli su da je "više nego očigledna činjenica da je "Normal Company" savjestan sticalac nepokretnosti, te da je iste kupio bez tereta i bilo kakvih ograničenja u zakonito sprovedenom postupku i kao takve uknjižio na svoje ime".

Kompanija je, kako su naveli, u skladu sa izdatim građevinskim dozvolama, sagradila stambeno - poslovne objekte i zemljište u potpunosti privela namjeni, shodno važećem DUP-u Poslovni centar Kruševac, Zona B - Izmjene i dopune.

"'Normal Company', kao investitor, nije nikada gradio bez odobrenja nadležnih organa, a pogotovo ne na tuđem zemljištu", saopšteno je iz te kompanije.

Iz firme "Cijevna komerc" , "Vijestima" nijesu dostavili odgovore.

Markuš je istakao da je područna jedinica Uprave za nekretnine tek nakon reagovanja zaštitnika ljudskih prava 2005., upisala zabilježbu "restitucije", "koja je kasnije više puta brisana na zahtjev pomenutih građevinara, pa opet upisivana po žalbama Markuša".

"Šta je u svemu ovome bila namjera "aktera" otimačine našeg zemljišta? Da se privatnim građevinskim firmama omogući enormno bogaćenje, a da se "slučaj Markuš" prevali na teret budžeta Crne Gore kroz novčano obeštećenje za to nevraćeno zemljište, tako da su u ovom slučaju oštećeni i bivši vlasnik i država", istakao je Markuš.

On je kazao da se nakon 11 godina kao učesnik u postupku pojavljuje Mitropolija crnogorsko - primorska o čijoj žalbi je drugostepena Komisija odlučivala, a da podnosioci zahtjeva za nju nisu ni znali.

Vještak utvrdio da zemljište nije bilo privedeno namjeni

Markuš je naglasio da su se u maju 2013. godine ponadali da će biti obeštećeni kada je Komisija za povraćaj, u kojoj su bili Momir Čukić, Vlajko Milićević i Uglješa Bakočević, donijela rješenje o povraćaju zemljišta. Međutim, Komisija za žalbe, kao drugostepeni organ, je poništila rješenje Komisije za povraćaj i "to bez ikakvog zakonskog osnova". Oni su, kako je kazao Markuš, uputili Komisiju za povraćaj da odbije njihov zahtjev, uz obrazloženje da je nejasan nalaz vještaka građevinske struke da zemljište u vrijeme podnošenja zahtjeva nije privedeno namjeni.

Komisija za povraćaj je, kako je objasnio, „otklonila nepravilnosti” i ponovo u decembru 2014. pribavila rješenje vještaka građevinske struke da to zemljište nije privedeno namjeni. Međutim, Komisija za žalbe je opet dala primjedbu da je mišljenje vještaka bez uticaja na konkretnu pravnu stvar.

"A zašto Komisija smatra da je mišljenje vještaka bez uticaja na ishod ovog postupka? Zato što je "predmetno zemljište prešlo u svojinu pravnih lica u skladu sa zakonom"... Kakve veze sa postupkom povraćaja mogu imati etažni vlasnici, kojima su nezakoniti i nesavjesni graditelji prodali stanove ne može nikome biti jasno...", istakao je Markuš.