Tivat slao Herceg Novom vodu sa suviše hlora

Traže da opštine ne prodaju vodu drugim gradovima
77 pregleda 4 komentar(a)
Voda, česma, suša, Foto: Shutterstock
Voda, česma, suša, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 21.09.2015. 16:14h

Isporuka vode iz regionalnog vodovodnog sistema opštini Herceg Novi obustavljena je u petak nakon što je u internoj laboratoriji JP ,,Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ konstatovano da su vrijednosti elektroprovodljivosti i sadržaja hlorida u vodi uzorkovanoj u Kamenarima iznad koncentracija definisanih važećim pravilnicima.

Kako opština Herceg Novi još nije spojena na regionalni vodovodni sistem, isporuka vode se, kako navode iz JP “ Regionalni vodovod”, vršila korišćenjem infrastrukture tivatskog vodovoda, i to od priključka regionalnog vodovoda za opštinu Tivat pa dalje prema odvojku Kamenari.

“Analize vode za piće sa izvorišta 'Boljesestre', kao i svih distribucionih odvojaka regionalnog vodovodnog sistema, uključujući i prekidnu komoru Tivat, sa koje se voda dalje isporučuje stanovništvu Tivta i Herceg Novog, rađene u internoj laboratoriji Regionalnog vodovoda, potvrđuju njenu ispravnost. Uzrok pogoršanja kvaliteta vode na distribucionom odvojku Kamenari, i izrazito velike količine sadržaja hlorida, četiri puta veće od maksimalno dozvoljene vrijednosti, mogao je usloviti upliv morske vode na izvorištu 'Plavda' jer do incidenta nije moglo doći i zbog nezadovoljavajućeg kvaliteta vodoizvorišta 'Boljesestre'. Sadržaj hlorida u vodi regionalnog vodovodnog sistema je čak 500 puta manji od konstatovane vrijednosti u Kamenarima, i riječ je o vodi visokog kvaliteta, klase A1,” naglasili su u JP “Regionalni vodovod”.

Prema njhovim riječima, DOO ,,Vodovod i kanalizacija“ Tivat je shodno ranijem dogovoru bio u obavezi da prilikom isporuke vode iz regionalnog vodovodnog sistema opštini Herceg Novi stavi van upotrebe izvorište ,,Plavda“, kako bi se Herceg Novom isporučivala isključivo voda iz Regionalnog vodovoda.

“Od tivatskog vodovoda smo odmah nakon dobijenih rezultata analiza tražili informaciju da li je do promjena u kvalitetu vode došlo do prodora vode iz izvorišta 'Plavda' ili iz nekog drugog razloga, ali još uvijek nijesmo dobili odgovor. Shodno zakonskoj obavezi, Regionalni vodovod je odmah prekinuo sa isporukom vode HercegNovom i obavijestio nadležne institucije, Upravu za inspekcijske poslove i JU Institut za javno zdravlje sa problemom, i očekujemo da će reagovati shodno svojim ovlašćenjima. Očekujemo da tokom dana, a najkasnije sjutra dobijemo i zvanične rezultate od jedine ovlašćene i akreditovane laboratorije za ispitivanje kvaliteta vode za piće u Crnoj Gori -Instituta za javno zdravlje, a do tada izražavamo zahvalnost rukovodstvu ViK-a Herceg Novi, koje je i pored deficita u vodi za piće, prihvatilo prekid isporuke iz regionalnog vodovodnog sistema, do utvrđivanja razloga zbog kojih je došlo do promjena u kvalitetu vode u Kamenarima”, ističu u Regionalnom vodovodu.

Oni očekuju od poslovnih partnera, lokalnih vodovodnih preduzeća na Crnogorskom primorju, da se prema ovim poslovima odgovorno odnose, jer od 2010. godine, kada je izgrađen dio prve faze regionalnog vodovodnog sistema za Crnogorsko primorje, nema razloga da se iz bilo kog razloga stanovništvu isporučuje voda nezadovoljavajućeg kvaliteta.

Bonus video: