VEĆI DIO BETONA UKLONJEN, ALI...

Green Home: I dalje tužne slike iz korita rijeke Ribnice

U cilju mobilizacije građana, civilnog društva i institucija na rješavanju problema nelegalnog odlaganja otpada u Ribnicu, NVO Green Home će 19. septembra organizovati akciju čišćenja korita rijeke Ribnice
180 pregleda 2 komentar(a)
Ažurirano: 15.09.2015. 12:04h

Aktivisti NVO Green Home prethodnih dana obišli su lokaciju na kojoj radnici kompanije "Nikić" uklanjaju betonirani dio korita i, kako su saopštili, utvrdili da je betonirani dio korita rijeke Ribnice u većem dijelu uklonjen, ali da se i dalje izbjegava uklanjanje betonskih vodenih stepenica i podzida sa lijeve i desne strane koje ulaze u samo korito rijeke.

"U rješenju o utvrđivanju vodnih uslova za lijevu stranu Ribnice koje je izdato investitoru Nikić doo od 16.09.2013. godine a koji su istekli prije godinu dana, navodi se "da se od organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine, pribavi ekološka saglasnost o uticaju obaloutvrde na životnu sredinu" prema Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu, što investitor nije dostavio prema izvještajima o inspekcijskom nadzoru iz jula 2015. godine. Drugim riječima svi građevinski radovi u koritu rijeke su neregularni i predstavljaju kršenje zakonskih normi bilo da je riječ o Zakonu o uređenju prostora koji nalaže uklanjanje bespravno izgrađenih objekata (član 147.) ili Zakona o vodama, koji utvrđuje jasno priobalno vodno zemljište kao javno dobro u širini od 10m za vode od lokalnog značaja, u kojima je zabranjeno podizati zgrade i vršiti radnje koje mogu oštetiti korita i obale prirodnih vodotoka (član 38.)", saopšteno je iz NVO Green Home.

Dodaju da ne prihvataju "naknadnu pamet investitora o potkopavanju potpornih zidova i urušavanju objekata" koja ide na uštrb riječnog korita.

"Posebno znajući da je u skladu sa rješenjem za građevinsku dozvolu za izgradnju poslovnog objekta od 17.04.2006. godine, Nikić doo izradio i revidirao Elaborat o geomehaničkim odlikama temeljnog tla i geotehničkim uslovima fundiranja predmetne lokacije, što znači da je odlično bio upoznat sa podlogom i mehaničkim kretanjima ovog tla, te je bio dužan postupati prema mjerama definisanim u tom dokumentu i snositi investicione rizike. Ukopavanje podzida u korito rijeke predstavlja očigledno kršenje zakona ne samo kada je riječ o dvije građevine investitora Nikić doo, sa lijeve i desne strane nizvodno od Tabačkog mosta, nego i u uzvodnom dijelu kod objekta sa lijeve strane Ribnice gdje Neksan doo i dalje nesmetano radi na podzidama".

Nikakva opravdanja se, kako je saopšteno iz NVO Green Home, ne mogu dati za nelegalno betoniranje korita rijeke.

"Inženjerska i građevinska praksa je toliko uznapredovala da se moglo sigurno pronaći adekvatno rješenje za proces slaganja objekta, iako bi to koštalo vjerujemo značajno više od ukupno uloženog. Svaka opasnost za građane i stanare ovih diletantskih objekata, leži isključivo na investitoru i institucijama koje su dozvolile da one budu izgrađene bez adekvatnih standarda".

Iz Green Home poručuja da oni kao ekološka nevladina organizacija neće dozvoliti da rijeka Ribnica "to plaća".

"Iz Glavnog grada još uvijek čekamo odgovore na peticiju koju je podržalo preko 1.000 građana a odnosi se na pokretanje krivične odgovornosti za lica koja su nesavjesnim vršenjem službene dužnosti i propuštanjem preuzimanja zakonom obavezujućih radnji oštetili prostor rijeke Ribnice. Takođe očekujemo da se hitno izradi detaljni plan revitalizacije i zaštite Ribnice i krene u postupnu akciju svih problema koji su zadesili rijeku, u prvom redu zaustavljanje nelegalnog odlaganja otpada od strane građana i nelegalnog korišćenja vode", saopšteno je iz NVO Green Home.

U cilju mobilizacije građana, civilnog društva i institucija na rješavanju problema nelegalnog odlaganja otpada u Ribnicu, NVO Green Home će 19. septembra organizovati akciju čišćenja korita rijeke.

Pozvali su zainteresovane da se pridruže na mjestu okupljanja kod knjižare Karver u 9 sati.

Galerija