KLJUČNI STUBOVI DRUŠTVA

Simonović: Sudstvo i mediji moraju biti nezavisni

"Sloboda podrazumijeva odsustvo bilo koje vrste pritiska, političkog, socijalnog i bezbjedonosnog, i neophodan je element svakog procesa koji za cilj ima dostizanje najviših demokratskih standarda“, navela je Simonović.
74 pregleda 0 komentar(a)
Novine, mediji, vremeplov, Foto: Shutterstock
Novine, mediji, vremeplov, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 10.09.2015. 11:45h

Sudstvo i mediji moraju biti nezavisni, ocijenila je predsjednica Udruženja sudija Crne Gore, Hasnija Simonović navodeći da država koja nije u stanju da obezbijedi nezavisnost ne može se smatrati demokratskom i modernom.

Ona je na obuci Unapređenje pristupa i transparentnosti pravosuđa – odnos sudstva i medija, kazala da su sudska vlast i mediji jedni od ključnih stubova društva bez kojih se ne može zamisliti moderni državni aparat.

Simonović smatra da je trenutni odnos sudstva i medija daleko od dobrog i da je stanje u toj oblasti nepopravljivo.

"Mogu se postići značajni pomaci ka izgradnji kvalitetnog i na poštovanju zasnovanog odnosa između sudstva i medija“, ocijenila je Simonović, navodeći da taj proces nije lak i zahtijeva uporno i odgovorno obostrano anagažovanje.

Ona je kazala da sudstvo i mediji moraju biti nezavisni i ocijenila da se država koja nije u stanju da obezbijedi nezavisnost ne može se smatrati demokratskom i modernom.

"Sloboda podrazumijeva odsustvo bilo koje vrste pritiska, političkog, socijalnog i bezbjedonosnog, i neophodan je element svakog procesa koji za cilj ima dostizanje najviših demokratskih standarda“, navela je Simonović.

Ona je kazala da su u Priručniku o profesonalnim standardima i principima medijskog izvještavanja o radu sudova, na sveobuhvatan način dat prikazana pravilaa, način i terminologije koje novinari treba da znaju prilikom izvještavanja o radu sudova, kao i sudije prilikom svog odnosa sa novinarima.

Izvršna direktorica Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije, Maja Milošević ocijenila je da odnos između medija i sudova posljednjih godina postaje bolji i kooperativniji.

Ona je navela da sudstvo i mediji u ostvarivanju svoje društvene uloge imaju isti zahtjev – da budu slobodni, poručujući da građanin ima pravo da zna.

Prema riječima Milošević, njihov zajednički cilj je dobrobit građana i vladavina prava.

"Granice slobode medija mogu biti samo onolike kolike za posljedicu nemaju opstrukciju pravde i kršenje pretpostavke nevinosti, odnosno povredu ljudskih prava građana“, zaključila je Milošević.

Ovaj članak je napravljen u okviru partnerstva sa Monitoringom Balkana i Kavkaza (Osservatorio Balcani e Caucaso) za potrebe Evropskog centra za slobodu štampe i medija (ECPMF), a koji sufinansira Evropska komisija.

Sadržaj ovog članka je isključivo odgovornost “Vijesti”, i ni na koji način se ne može interpretirati kao stav Evropske unije.