OSNOVNA MISIJA DA BUDE INSPIRATOR PROGRESA

Jovovićeva jedini kandidat za dekana Filološkog fakulteta

"Uz puno uvažavanje individualnih afiniteta i specifičnosti, Filološki fakultet se može razvijati jedino u timskom duhu i na principima otvorenosti, u pravednim, za sve jednakim uslovima,u harmoničnim odnosima i osjećaju pripadnosti istoj instituciji i posvećenosti zajedničkim ciljevima..."
299 pregleda 4 komentar(a)
Tatjana Jovović, Foto: Privatna arhiva
Tatjana Jovović, Foto: Privatna arhiva
Ažurirano: 30.09.2018. 10:59h

Konkurs za izbor dekana Filološkog fakulteta u Nikšiću završen je, a jedini kandidat koji se prijavio je prof. dr Tatjana Jovović, potvrđeno je “Vijestima” iz te visokoobrazovne institucije.

Jovovićeva je u oktobru 2016. izabrana u zvanje vanrednog profesora na Filološkom fakultetu i predaje predmete iz oblasti savremene ruske književnosti, ruske civilizacije, kulture i umjetnosti na Studijskom programu za ruski jezik i književnost.

Diplomirala je na Odsjeku za srpsko-hrvatski jezik i jugoslovenske književnosti, kao i na Odsjeku za ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Magistrirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, gdje je i doktorirala.

Više puta studijski je boravila u Moskvi, u okviru CEEPUS programa, mjesec je provela na Karlovom univerzitetu u Pragu, jedan semestar na Univerzitetu Stenford u Kaliforniji. Učestvovala je na seminarima u Sankt-Peterburgu, Jerusalimu, Nici, kao i na međunarodnim naučnim konferencijama u Beogradu, Zagrebu, Lovranu, Granadi, Varšavi, Moskvi, Barseloni...

Član je Centra za studije i kontrolu kvaliteta.

Jovovićeva je u programu razvoja Filološkog fakulteta istakla da je njegova osnovna misija da bude inspirator progresa i da će ta viskoobrazovna ustanova nastaviti da bude rasadnik intelektualaca koji doprinose ne samo stručnim znanjima, već i ukupnim društvenim angažmanom.

“U daljem trasiranju puta Filološkog fakulteta ne treba anticipirati radikalne promjene i blagostanja koja demantuje logika realnosti. Treba sačuvati sve ono što se pokazalo kao dobro i otvarati mjesto za ono što će biti još bolje“, navela je Jovovićeva.

A to, tvrdi, podrazumijeva inoviranje nastavnih sadržaja, naučno i nastavno usavršavanje, jačanje imidža fakulteta, veći raskid sa tradicionalnim modelom nastave, promovisanje zdravih stilova života, dalju internacionalizaciju fakulteta, jačanje naučno-istraživačke djelatnosti.

“Osiguranje kvaliteta sa posebnim akcentom na edukaciju o akademskom integritetu, plagijarizmu i antikoruptivnom ponašanju važna su stepenica u etabliranju nastavnih i naučno-istraživačkih aktivnosti”, stoji u programu rada Tatjane Jovović.

Kriterijumi izvrsnosti, kako je navela, treba da budu meritorni i neprikosnoveni u izboru mladog kadra, kao i u nagrađivanju i stimulisanju akademskog osoblja.

“Uz puno uvažavanje individualnih afiniteta i specifičnosti, Filološki fakultet se može razvijati jedino u timskom duhu i na principima otvorenosti, u pravednim, za sve jednakim uslovima, u harmoničnim odnosima i osjećaju pripadnosti istoj instituciji i posvećenosti zajedničkim ciljevima. Ako imamo istu viziju, budućnost će nam pripasti samo uz međusobnu podršku. I što je još važnije, samo zajedno možemo stvoriti budućnost za one koji dolaze poslije nas“.

Filološki fakultet je osnovan 2015. godine a funkciju dekana obavlja prof.dr Dragan Bogojević.