REALIZOVAN PROJEKAT

O prevenciji porodičnog nasilja obučavano 100 nastavnika

„Kroz četiri trodnevna seminara programom je obuhvaćeno 100 nastavnika – psihologa, pedagoga, nastavnika građanskog obrazovanja i rukovodećeg kadra“, navela je ona
0 komentar(a)
Biljana Zeković, Biljana Pejović, Foto: PR Centar
Biljana Zeković, Biljana Pejović, Foto: PR Centar
Ažurirano: 03.08.2015. 17:43h

Nastavnici iz 36 crnogorskih osnovnih i srednjih škola su, u okviru projekta Uspostavljanje efikasnog sistema prevencije i zaštite djece i mladih od nasilja u porodici u obrazovnim institucijama, obučeni o prevenciji porodičnog nasilja.

Projektom Uspostavljanje efikasnog sistema prevencije i zaštite djece i mladih od nasilja u porodici u obrazovnim institucijama obučeno je 100 nastavnika o prevenciji te pojave.

Izvršna direktorica nevladine organizacije SOS Podgorica, Biljana Zeković, predstavila je postignuća projekta, koji su uz podršku norveške Ambasade, sproveli SOS telefon Podgorica i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje, Zavodom za školstvo i Ministarstvom prosvjete.

Zeković je objasnila da se program obuke nastavnog i stručnog osoblja bazirao na obaveze koje proističu iz Protokola o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici.

„Kroz četiri trodnevna seminara programom je obuhvaćeno 100 nastavnika – psihologa, pedagoga, nastavnika građanskog obrazovanja i rukovodećeg kadra“, navela je ona.

Zeković je rekla da je u skladu za metodološkim zahtjevima pripremljen „Program obrazovanja zaposlenih u vaspitno-obrazovnim institucijama o postupanju, prevenciji i zaštiti djece i mladih od nasilja u porodici“ i predat na konkurs za izbor programa stručnog usavršavanja nastavnika radi akreditacije i usvajanja od Zavoda za školstvo i Centra za stručno obrazovanje, kako bi se mogli obučavati zaposleni u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg opšteg i stručnog obrazovanja i vaspitanja.

„Zavod za školstvo i Centar za stručno obrazovanje su programe dalje predali Nacionalnom savjetu za obrazovanje sa prijedlogom za odobravanje programa stručnog usavršavanja nastavnika za 2015/16. školsku godinu“, objasnila je Zeković.

Kako je navela, izrađen je i u 500 primjeraka štampan priručnik za zaposlene u vaspitno-obrazovnim ustanovama sa jasnim smjernicama za postupanje, prevenciju i zaštitu djece i mladih od nasilja u porodici.

„Na ovaj način je obezbijeđen konstantan izvor znanja svim profesionalcima u sistemu obrazovanja, kao i širenje znanja i informacije i nakon završetka akcije“, poručila je Zeković.

Ona je kazala da je kroz dva događaja i kontinuiranu komunikaciju uspostavljena i razvijena saradnja sa rukovodiocima vaspitno obrazovnih ustanova uključenih u projekat.

„Dizajniranjem i licenciranjem programa obuke stvoriće se institucionalni mehanizmi koji će dugoročno obezbijediti mogućnost obuke i usavršavanja školskih profesionalaca . Na ovaj način program obuke postaje „vlasništvo“ ali i obaveza države, konkretno Zavoda za školstvo koji će u periodu nakon završetka projekta biti u obavezi da obezbijedi sredstva za dalje sprovođenje ovog programa“, ocijenila je Zeković.

Prema njenim riječima, štampanjem priručnika za rad školskih profesionalaca u skladu sa Protokolom o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici, obezbijediće se konstantan izvor znanja svim profesionalcima u sistemu obrazovanja.

Ona je ukazala da je Vlada Crne Gore 2010. godine usvojila Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, Strategiju za zaštitu od nasilja u porodici, kao i Protokol o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici koji definiše obaveze, procedure i institucionalnu saradnju svih sistema.

„Ali usvojeni Zakonski propisi i strateški dokumenti u praksi su teško primjenjivi jer ih nije pratila prije svega edukacija kadrova i umrežavanje nadležnih subjekata za primjenu legislative“, objasnila je Zeković.

Šefica odeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministartsvu za ljudska i manjinska prava, Biljana Pejović, rekla je da Crna Gora posvećuje veliku pažnju zaštiti ljudskih prava, uvažavajući međunarodne standardne u ovoj oblasti.

„Kroz postojanje zakonodavnog okvira predviđene su mjere koje se odnose na tretman i zaštitu ljudskih prava, a naročita pažnja se posvećuje pitanjima zaštite djece te borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“, rekla je Pejović.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, temu zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici svrstalo je među prioritetne teme, u okviru kojih je inezivirano sprovodilo aktivnosti tokom 2014. i 2015. godine.

„U Crnoj Gori postoji dobar zakonodavni okvir, ali je neophodna njegova puna implementacija“, rekla je Pejović.

Kako je rekla, obrazovne institucije su prve pored porodica koje daju informacije djeci u vezi sa poštovanjem osnovnih ljudskih prava.

„Zato je neophodno je da djeca budu usmjerena ka netoleranciji diskriminacije, ka poštovanju različitosti i unapređenju afirmacije slobode ličnosti“, zaključila je Pejović.