ISTRAGA: ULJAREVIĆEVA O RADU VDT-A PO PRIJAVAMA DRI

Postaju saučesnik u nezakonitostima

Štiteći rukovodstvo Univerziteta, tužilaštvo javni interes stavlja u drugi plan, smatra direktorka Centra za građansko obrazovanje
0 komentar(a)
UCG, Univerzitet Crne Gore, Foto: Vijesti
UCG, Univerzitet Crne Gore, Foto: Vijesti
Ažurirano: 22.07.2015. 12:52h

Neblagovremene reakcije Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT) po prijavama Državne revizorske institucije (DRI) pretvara VDT  “u saučesnika nezakonitih radnji, ali i u udarnu pesnicu vlasti protiv svih onih koji upravo ukazuju na devijacije sistema”, saopštila je direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO) Daliborka Uljarević.

“Štiteći one u rukovodstvu Univerziteta Crne Gore i u drugim obrazovnim institucijama za koje je DRI dala negativan nalaz, tužilaštvo stavlja partikularni interes ispred javnog interesa da imamo kvalitetno obrazovanje i dalje osnažuje razarajuće koruptivne mreže u ovim institucijama”, poručila je ona.

Tužilaštvo smatra da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka na osnovu negativnog izvještaja DRI nakon revizije UCG, kada je, između ostalog, utvrđeno da je “iskazani odliv novčanih sredstava manji za 946.520 eura u odnosu na stanje... po bankarskim izvodima”.

NVO Institut Alternativa, Akcija za ljudska prava, CGO,  Centar za razvoj NVO i Centar za monitoring su prije mjesec dana tražili  od VDT da odgovori na pitanja o preduzetim radnjama u vezi sa negativnim izvještajima DRI.

U odgovoru, koji potpisuje bivša specijalna tužiteljka Đurđina-Nina Ivanović, navodi se da u pet od osam nagativnih izvještaja nema osnova za pokretanje krivičnog postupka.

Tužilaštvo još ispituje ima li osnova za pokretanje krivičnog postupka na osnovu tri negativna izvještaja DRI nakon revizija Zavoda za udžbenike, ulcinjske Demokratske partije i državnih garancija koje je Vlada dala 2010. i 2011.  za KAP, Pobjedu i Željezaru.

DRI je utvrdila i da se honorari na UCG pogrešno knjiže i da ne postoji jedinstven računovodstveni sistem, što za posljedicu ima to što  “organizacione jedinice nijesu adekvatno gotovinskom toku iskazale prilive ili odlive sredstava”.

Uljarevićeva je ocijenila da je neblagovrmena rekacija VDT dovela do nastavka  nezakonitosti na UCG, a na šta CGO godinama ukazuje i što je predmet krivične prijave koju su podnijeli. 

“Ne samo što je nastavljeno sa nezakonitostima koje je DRI utvrdila, već su u međuvremenu nastale i brojne druge i to daleko većeg obima. Jedan od rezultata takvog neodgovornog, a nesankcionisanog rada rukovodstva UCG, je i procijenjeni dug UCG krajem 2014. na blizu 25 miliona eura, od čega su prioritetni dugovi prema dobavljačima i zaposlenima preko šest miliona”.

Neekonomično poslovanje i milionske greške bez prijave

Tužilaštvo ne vidi krivičnu odgovornost ni kada je riječ o reviziji Centra za stručno obrazovanje, iako u izvještaju DRI piše da su “utvrđene materijalno značajne greške u finansijskom izvještaju”, u iznosu od oko 330 hiljada eura.

DRI je 2013. kontrolisala i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva i utvrdila da se “nije upravljalo sa dužnom pažnjom, što je dovelo do neekonomičnog poslovanja i poslovnog gubitka u iznosu 669.797 eura”. Utvrđene su nepravilnosti u odnosu na Zakon o javnim nabavkama i to u iznosu većem od 850.000 eura. Ivanovićeva je saopštila da se ovaj “predmet  nalazi u fazi izviđaja i čeka se dostavljanje informacije od Ministarstva prosvjete“.

Ni za poreski dug niko nije kriv

Uljarevićeva je istakla da niko nije odgovarao ni zbog toga što je Filozofski fakultet dugovao više od 720 hiljada eura na ime porez.

“CGO je kroz više saopštenja objavio nalaze interne revizije Filozofskog fakulteta koji ukazuju, između ostalog, da je akumulirani poreski dug za 2011. i 2012. 726.111.42 eura, za što još niko nije odgovarao, niti su državni organi to pitanje revnosno pokretali kao što su, na primjer, radili sa daleko manjim poreskim dugom TV 'Vijesti'”, kazala je Uljarevićeva.

Preporučujemo za Vas