MENTALNO ZDRAVLJE: VLADA KONSTATOVALA:

Djeca nemaju gdje da se liječe

Prema dokumentu, iz redovnih sredstava početkom sljedeće godine biće izdvojeno 18.700 eura za zaposlenje dva radnika, kako bi se kadrovski popunio Centar za promociju mentalnog zdravlja i međunarodnu saradnju Specijalne bolnice za psihijatriju u Kotoru
6 komentar(a)
Centar za mentalno zdravlje, Foto: Luka Zeković
Centar za mentalno zdravlje, Foto: Luka Zeković
14.02.2019. 11:34h

U Crnoj Gori ne postoji institucija koja se bavi liječenjem psihičkih problema djece, uprkos porastu broja maloljetnika kojima je neophodna pomoć psihijatra.

Problem je i nedostatak kadra sa završenom specijalizacijom, iako zvanični podaci pokazuju da raste broj maloljetnika sa psihičkim problemima.

To je konstatovano u akcionom planu za unapređenje mentalnog zdravlja od 2011. do 2014.

Za poboljšanje stanja na Psihijatrijskoj klinici biće izdvojeno 200 hiljada eura iz kredita Svjetske banke.

Dodatnih 5.000 eura, iz redovnih sredstava, biće usmjereno za  formiranje dnevnog centra za mentalno oboljele u nikšićkoj Bolnici.

U Akcionom planu piše i da je više od 300 hiljada eura planirano za jačanje kapaciteta i vještine kadra u toj oblasti.

Iz redovnih sredstava biće izdvojeno 30 hiljada eura za raspisivanje specijalizacije iz oblasti dječje psihijatrije. 

Ministarstvo zdravlja planira da iz donacija izdvoji 72 hiljade eura za obaveznu edukaciju 30 psihologa i psihijatara. 

S druge strane, edukacija 60 izabranih doktora u oblasti prepoznavanja poremećaja mentalnog zdravlja koštaće 18 hiljada. 

Prema dokumentu, iz redovnih sredstava početkom sljedeće godine biće izdvojeno 18.700 eura za zaposlenje dva radnika, kako bi se kadrovski popunio Centar za promociju mentalnog zdravlja i međunarodnu saradnju Specijalne bolnice za psihijatriju u Kotoru. 

U istoj zdravstvenoj ustanovi treba  zaposliti ukupno 10 medicinskih tehničara, što će koštati 90 hiljada eura. 

Jedan od glavnih ciljeva dokumenta je smanjenje ponovljenih bolničkih liječenja pacijenata sa teškim duševnim oboljenjima, ali i broja pacijenata sa dugotrajnim boravkom u Psihijatrijskoj bolnici u Kotoru. 

Iz redovnih sredstava Ministarstva rada i socijalnog staranja treba izdvojiti 210 hiljada eura za nemedicinske usluge koje Specijalna bolnica u Kotoru pruža pacijentima sa dugotrajnim boravkom.  

U Dobroti prosječno četrdesetak pacijenata više nego kreveta

Nadležni su ranije konstatovali da pacijeneti sa dugotrajnim tretmanom popunjavaju više od 30 odsto bolničkih kapaciteta Psihijatrijske bolnice: “Kod većine klijenta ove kategorije socijalni momenat dominira nad psihijatrijskom problematikom, ali nedostatak dovoljnog broja ustanova socijalnog tipa, nepostojanje kuća na pola puta i jaka stigma koja im onemogućava povratak porodici su presudni faktori za njihov dugotrajni i najčešće doživotni boravak u ovoj ustanovi”. 

Upozorili su i da ne postoje smještajni i bezbjednosni uslovi za liječenje i čuvanje pacijenata koji se upućuju na osnovu sudskih odluka.  Direktor ustanove Dragan Čabarkapa ranije je saopštio da bolnica raspolaže sa 240 kreveta, a da u njoj prosječno boravi od 250 do 280 pacijenata. Upozorio je da obavljaju posao četiri ustanove koje bi trebalo da postoje u državi - psihijatrijske, sudske, socijalne i ustanove za liječenje zavisnika.