Prvo pet eura, pa u kanjon Nevidio

"Preko rijeke, baš tamo gdje se ulazi u kanjon postavili su neizglednu tarabu koja onemogućava prolazak. Prethodno, zaposlenim, svako ko dođe plaća po euro izletničke takse, a onda još po toliko i za parking. I na kraju po pet eura svakom ko želi ući u kanjon. Odluka je nezakonita"
128 pregleda 27 komentar(a)
Kanjon Nevidio, Foto: Obrad Pješivac
Kanjon Nevidio, Foto: Obrad Pješivac
Ažurirano: 10.07.2015. 10:15h

Nova pravila za prolaz kroz kanjon Nevidio, spomenik prirode, koje je donijela Opština Šavnik razlog su nezadovoljstva vodiča koji ljubitelje adrenalina provode kroz taj jedninstveni predio.

Kamen spoticanja nastao je promjenom cijena za koje jedan od vodiča Miško Kosić tvrdi da se primjenjuju suprotno propisima.

"Preko rijeke, baš tamo gdje se ulazi u kanjon postavili su neizglednu tarabu koja onemogućava prolazak. Prethodno, zaposlenim, svako ko dođe plaća po euro izletničke takse, a onda još po toliko i za parking. I na kraju po pet eura svakom ko želi ući u kanjon. Odluka je nezakonita. Donijeta je prvog dana jula, nije objavljena u Službenom listu i stoji klauzula da se primjenjuje odmah po donošenju. Hendikepirani smo u odnosu na vodiče iz regiona. Uz to svugdje ima smeća koje se, i pored trojice zaposlenih, ne uklanja“, kaže Kosić i dodaje da slijedi dogovor među crnogorskim vodičima o daljim potezima.

U lokalnoj upravi negiraju da smeća ima i pozivaju se na nalaze ekologa koji su obišli prostor i pohvalno se izjasnili o svemu pa i o higijeni na popularnoj turističkoj destinaciji. Kažu da su akta o upravljanju kanjonom donijeta i primjenjuju se na zakonit način.

"Na sjednici održanoj 29. maja ove godine donijeta je Odluka o određivanju upravljača spomenika prirode kanjona Nevidio. Pravni osnov za donošenje sadržan je u Zakonu o zaštiti prirode. Ovom Odlukom za upravljača zaštićenog prirodnog dobra - spomenika prirode kanjona Nevidio određena je Opština Šavnik - Sekretarijat lokalne uprave. Odlukom su definisana prava i obaveze upravljača. Između ostalog Odluka propisuje da upravljač sredstva za rad obezbjeđuje iz naknada za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra. Ova Odluka je objavljena u Službenom listu CG - Opštinski propisi br. 18/15”, kaže Dušan Radanović iz Sekretarijata lokalne uprave.

On ističe da je nakon donošenja ovog akta, donesena Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra - spomenika prirode kanjona Nevidio kojom je određena visina, način obračuna i plaćanja naknade koju fizička, preduzetnici i pravna lica plaćaju Sekretarijatu lokalne uprave i za tu odluku ne postoji zakonska odluka objavljivanja u Službenom listu.

Bonus video: