UMHCG i UCG potpisali memorandum: Veća inkluzija OSI u visokoškolsko obrazovanje

Inkluzivno obrazovanje je ili shvaćeno pogrešno ili je pogrešno primjenjivano u praksi. Ovo kažem zato što inkluziju i dalje karakteriše integracija, pa u nekim slučajevima i segregacija OSI“, ukazala je izvršna direktorica UMHCG Marina Vujačić
0 komentar(a)
UMHCG i UCG, Foto: Prcentar.me
UMHCG i UCG, Foto: Prcentar.me
Ažurirano: 06.07.2015. 14:29h

Rektorka državnog Univerziteta (UCG) Radmila Vojvodić i izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) Marina Vujačić potpisale su danas Memorandum o saradnji, čiji je cilj veća inkluzija osoba sa invaliditetom (OSI) u visokoškolsko obrazovanje.

Vujačić je, na okruglom stolu „Visoko obrazovanje OSI i uloga UCG u inkluziji“, kazala da su brojke u porastu kada je u pitanju kvantitativno obrazovanje OSI.

„Često čujemo da je veliki broj djece i odraslih sa invaliditetom koji se svake godine upiše obrazovane ustanove i institucije. Međutim, o obrazovanju ne možemo govoriti ako uzmemo i kvalitativni aspekt obrazovanja i rezultate postignutog“, rekla je ona.

Vujačić je navela da, na nivou visokog obrazovanja u Crnoj Gori, uključujući brucoše, ima oko 90 studenata, od kojih je više od 50 na UCG, a većina na Pravnom i Fakultetu političkih nauka, što je, kako je dodala, značajan napredak u odnosu na prethodni period.

„Inkluzivno obrazovanje je ili shvaćeno pogrešno ili je pogrešno primjenjivano u praksi. Ovo kažem zato što inkluziju i dalje karakteriše integracija, pa u nekim slučajevima i segregacija OSI“, ukazala je Vujačić.

Kako je navela, inkluzivno obrazovanje je omogućilo uključivanje djece, koja u suprotnom nikada ne bi bila uključena u proces obrazovanja.

„Ali na drugoj strani, inkluzivno obrazovanje nije adekvatno odgovorilo potrebama svih, pa tako ni dan danas osobe sa fizičkim invaliditetom nisu ravnopravne, već naprotiv. One su zbog nepristupačnosti i fizičkih barijera često veoma isključene, posebno iz procesa visokog obrazovanja“, kazala je Vujačić.

Ona je upozorila da na UCG, shodno standardima pristupačnosti, ne postoji potpuno prilagođen fakultet.

„Međutim, ipak se mogu izdvojiti Pravni i fakulteti političkih nauka i za sport i fizičko obrazovanje, koji zadovoljavaju osnovne elemente pristupačnosti. Filozofski i Ekonomski fakulteti su djelimično pristupačni, dok kompleks Tehničkih fakulteta ima samo rampu na ulazu kod sigurnosne ograde, ali su u unutrašnjosti ovi fakulteti nepristupačni“, navela je Vujačić.

Ona je ukazala da je veliki problem svih viskoškolskih ustanova nepostojanje literature za studente sa oštećenjem vida, kao i nepostojanje gestovnih tumača i drugih pomagača za studente oštećenog sluha.

Vujačić smatra da je Memorandum o saradnji sa UCG prilika da se taj dokument pretvori u konkretne inicijative u praksi.

„Ne bih voljela da ove dvije strane ostanu same u procesu, jer smatram da mu jednako moraju odgovoriti sve istitucije, prije svega ministarstva prosvjete i rada i socijalnog staranja“, poručila je ona

Vojvodić je ocijenila da je, izjednačavanje mogućnosti studenata sa invaliditetom sa ostalim viskoškolcima na UCG i potpuno uključivanje u akademski život OSI, složen i delikantan proces.

„Traži sistematičan rad, strpljenje, sinhronizaciju mnogo društvenih činilaca, stabilnu finansijsku potporu“, navela je ona.

Vojvodić je rekla da je uklanjanje arhitekstonskih barijera – prilaza i unutar ustanova obrazovanja, i barijera upotrebljivosti literature za slabovide i slijepe prvi korak u davanju šansi OSI.

„Memorandum o saradnji koji potpisujemo sa UMHCG precizira djelokrug saradnje za ovaj prvi korak uslova, standarda i podrške studiranju. Čin je dobre volje da intenziviramo našu saradnju i obavezuje nas da postignemo jasne rezultate – mjerljive boljim statusom i uključivanjem većeg broja studenata sa invaliditetom na studije UCG“, poručila je ona.

Brucoš Pravnog fakulteta UCG, Anđela Dragović, koja ima oštećen vid, rekla je da je završila Pravno-administrativni smjer u Resursnom centru Podgorica, navodeći da je tamo imala sve nastavne jedinice na Brajevom pismu.

„Čula sam od ranijih studenata da im je najveća prepreka bio nedostatak udžbenika, što me nije obeshrabrilo da upišem fakultet. Znala sam da će to biti teži put, jer su udžbenici dosta obimni. Očekujem da će se za vrijeme mojih studija situacija na bolje promjeniti, jer ja za jednu od svojih najvećih prepreka smatram nedostatak literature“, navela je ona.

Apsolvent Pravnog fakulteta UCG, Gojko Samaržić, koji ima oštećen vid, kazao je da je tu viskoškolsku ustanovu upisao 2006. godine.

„Na početku je bilo jako teško zbog neprilagođenosti literature, ali sam imao sreću jer sam imao profesore koji su uvijek za mene nerazumijevanje, i tako sam završavao svoje studije“, naveo je on.