ZAJEDNIČKI KONSULTATIVNI ODBOR CIVILNOG DRUŠTVA EU-CG:

Zabrinjavajuća situacija: Ponavljaju se slučajevi nasilja nad novinarima u CG

O transparentnosti i inkluzivnosti procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, kao i o stanju u oblasti politike prema osobama sa invaliditetom i nedavna dešavanja u oblasti socijalnog dijaloga u zemlji, razgovaralo se na šestom sastanku Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog društva između EU i Crne Gore
2 komentar(a)
novinari, mediji, Foto: Shutterstock
novinari, mediji, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 26.06.2015. 10:02h

Članovi Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog društva između EU i Crne Gore sa žaljenjem su konstatovali kontinuirano zabrinjavajuću situaciju u Crnoj Gori, ponavljanje slučajeva nasilja nad novinarima, saopšteno je iz Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta.

O transparentnosti i inkluzivnosti procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, kao i o stanju u oblasti politike prema osobama sa invaliditetom i nedavna dešavanja u oblasti socijalnog dijaloga u zemlji, razgovaralo se na šestom sastanku Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog društva između EU i Crne Gore, koji je održan je 23. i 24. juna u sjedištu Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta u Briselu.

"Zajednički konsultativni odbor je pozdravio uključenost organizacija civilnog društva u radnim grupama za pregovaračka poglavlja pristupnih pregovora sa EU, istovremeno naglašavajući da je potrebna veća konzistentnost kako bi se obezbijedilo da institucije EU i Vlada Crne Gore usvoje transparentan i inkluzivan pristup u cjelokupnom procesu pristupanja. Blagovremeno objavljivanje najvažnijih dokumenata iz procesa pristupanja, kao i adekvatne javne konsultacije, smatraju se ključnim", navodi se u saopštenju Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta.

Dodaje se da je zajednički konsultativni odbor takođe pozvao EU da poveća svoju finansijsku podršku, uključujući i projekte koji se finansiraju iz Instrumenta za civilno društvo (Civil Society Facility), sa ciljem jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva i podrške profesionalizmu i nezavisnosti medija.

"Snažno organizovano civilno društvo će unaprijediti političku odgovornost i promovisati bolje razumijevanje i vlasništvo nad reformama vezanim za proces pristupanja. Kada je riječ o slobodi medija, što je jedno od temeljnih ljudskih prava i neraskidivi dio kopenhaških političkih kriterijuma za pristupanje EU, članovi Zajedničkog konsultativnog odbora sa žaljenjem su konstatovali kontinuirano zabrinjavajuću situaciju u zemlji i ponavljanje slučajeva nasilja nad novinarima", ističe se u saopštenju.

Iako je, kako je navedeno, prepoznato da su preduzeti određeni pozitivni koraci ka promovisanju integracije osoba sa invaliditetom, Zajednički konsultativni odbor ističe da je važno da se dobre namjere pretoče u stvarne, djelotvorne i blagovremene akcije u praksi.

"Članovi Zajedničkog konsultativnog odbora konstatovali su uz duboku zabrinutost da je pristup osoba sa invaliditetom većini državnih i lokalnih institucija, poput škola, bolnica, centara za socijalni rad, čak i Skupštini i sudovima, i dalje izuzetno težak. Vlada Crne Gore je pozvana da preduzme mjere da poboljša ovo stanje što je prije moguće", zaključuje se u saopštenju