"STUB SMO ZAŠTITE I RAZVOJA SLOBODE MEDIJA"

Savjet AEM: Predloženi Zakon o državnoj upravi direktno ugrožava našu nezavisnost

"Evropska Komisija posebnu pažnju poklanja nezavisnosti regulatora AVM usluga, što potvrđuje činjenica da je u predlogu izmjena Direktive o AVM uslugama, koja će biti usvojena u Evropskom Parlamentu narednog mjeseca, eksplicitno navedeno da regulator elektronskih medija mora biti nezavisan od vlade i medijske industrije"
80 pregleda 4 komentar(a)
daljinski, TV, televizor, Foto: Shutterstock
daljinski, TV, televizor, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 25.09.2018. 07:59h

Predlog Zakona o državnoj upravi direktno ugrožava nezavisnost Agencije za elektronske medije (AEM), konstatovano je na sjednici Savjeta AEM..

"AEM je jedan od stubova zaštite i razvoja slobode medija, čiji rad se posebno prati u procesu stabilizacije i pridruživanja EU. Svi relevantni evropski standardi definišu nezavisnu poziciju regulatora AVM usluga, zbog čega obezbjeđivanje nezavisnosti AEM-a predstavlja jedan od mjerila za zatvaranje poglavlja 10 informatičko društvo i mediji. Evropska Komisija posebnu pažnju poklanja nezavisnosti regulatora AVM usluga, što potvrđuje činjenica da je u predlogu izmjena Direktive o AVM uslugama, koja će biti usvojena u Evropskom Parlamentu narednog mjeseca, eksplicitno navedeno da regulator elektronskih medija mora biti nezavisan od vlade i medijske industrije", saopšteno je iz AEM-a.

Dodaju da je obaveza Crne Gore da Direktrivu o AVM uslugama, u cjelosti, implementira u svoje zakonodavstvo.

"U skladu sa navedenim predloženi Zakon je u potpunoj suprotnosti sa Direktivom. Smatramo da predložena zakonska rješenja cjelokupan proces nezavisne regulacije u oblasti AVM usluga vraćaju na početak. Regulator se svodi na nivo organa izvršne vlasti bez garancija nezavisnosti", navodi se u saopštenju

Preporučujemo za Vas