"TRAŽENO U SAMO 10 ODSTO SLUČAJEVA"

Jonica: Produženje mjera tajnog nadzora nema nikakvog utemeljenja

Jonica je kazala da podaci pokazuju da je donijeta pravosnažna presuda protiv samo 19 osoba, krivični postupak pokrenut je protiv samo 190 osoba, a mjere se još uvijek sprovode protiv 230 osoba što joj, kako je navela, nije do kraja objašnjivo
59 pregleda 7 komentar(a)
Snežana Jonica, Foto: Arhiva "Vijesti"
Snežana Jonica, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 14.06.2015. 12:18h

Produženje mjera tajnog nadzora na 18 mjeseci, koje je predloženo izmjenama Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), nema nikakvog utemeljenja, ocijenila je poslanica Socijalističke narodne partije (SNP), Snežana Jonica.

Ona je, na konferenciji za novinare, na kojoj je predstavila podatke o primjeni mjera tajnog nadzora, kazala da podaci koje je dobila od Ministarstva pravde, od stupanja na snagu ZKP-a do danas, govore da se potvrđuje stav SNP-a da ne postoji nijedan argument za predloženo produženje trajanja roka mjera tajnog nadzora.

Jonica je kazala dosadašnja primjena jeste sporna sa aspekata efekata i poštovanja prava osoba nad kojima su primjenjene mjere tajnog nadzora i da, kako je dodala, prilikom pripreme izmjene ZKP-a i predlaganja rješenja produženja roka, nije rađena ozbiljna analiza dosadašanjih rezultata primjene tih mjera.

„Imajući u vidu da je samo u deset odsto predmeta traženo produženje mjera tajnog nadzora, podaci jasno pokazuju da produženje mjera tajnog nadzora koje se traži izmjenama ZKP-a, sa sedam mjeseci na 18, nema nikakvog utemeljenja“, kazala je Jonica.

Prema njenim riječima, u prilog tome govori i činjenica da ni u jednom izvještaju sudova ili Tužilaštva, koji je bio pred Skupštinom prethodnih godina, ne postoji ocjena ili stav koji kaže da posebnih problema, zbog kojih nema očekivanih rezultata, imaju u radu zbog toga što je kratak rok za primjenu mjera tajnog nadzora.

„Dakle, to nikad nijesu rekli, a podaci govore da su to produženje tražili samo u deset odsto slučajeva“, poručila je Jonica.

Izuzetno je mali broj pravosnažnih presuda, kako je navela, samo 19, u odnosu na činjenicu da je 1.016 osoba bilo pod zahtjevom za primjenu mjera tajnog nadzora i, kako je dodala, ogroman je broj osoba nad kojima su primijenjene mjere tajnog nadzora, a nakon toga nije pokrenut postupak.

Jonica je kazala da podaci pokazuju da je donijeta pravosnažna presuda protiv samo 19 osoba, krivični postupak pokrenut je protiv samo 190 osoba, a mjere se još uvijek sprovode protiv 230 osoba što joj, kako je navela, nije do kraja objašnjivo.

„Nakon sprovođenja mjera tajnog nadzora, krivični postupak nije pokrenut protiv 500 osoba protiv kojih su sprovođene te mjere“, objasnila je Jonica.

Ono što je posebno sporno je to što, smatra ona, nijedna osoba protiv koje je sprovođena mjera tajnog nadzora po naredbi sudije za istragu nije obavještena da su nad njim sprovođene mjere tajnog nadzora, nakon što je donijeta odluka da protiv njega neće biti pokrenut krivični postupak iako je to, kako je dodala, eksplicitna zakonska obaveza.

„Nema objašnjenja nikakvog, a postoji jasno definisano u dopisu iz suda, da nijedna osoba, nakon što je odlučeno da se protiv njega neće pokrenuti krivični postupak, nije obavještena o tome da je nadzirano, a to je eksplicitna zakonska obaveza“, kazala je Jonica.

Po zvaničnim podacima, kako je navela, državni tužilac dao je predlog sudiji za istragu za mjere tajnog nadzora protiv 1.016 osoba.

Jonica je kazala da je sudija za istragu odredio mjere tajnog nadzora za 942 osobe i pisanom naredbom produžio te mjere protiv 122 osobe.

Ona je ukazala da po ZKP-u mjere tajnog nadzora može odrediti tužilac na predlog policije ili drugu vrstu mjera sudija za istragu na predlog tužioca.

Što se tiče mjera tajnog nadzora iz nadležnosti Tužilaštva, kazala je Jonica, korišćene su samo dvije, praćenje prevoza isporuke predmeta krivičnog djela koji je policija predložila protiv tri osobe, a tužilac je odredio protiv tri osobe od stupanja na snagu ZKP-a.

Prema njenim riječima, snimanje razgovora uz prethodnu informisanje i saglasnost jednog od učesnika razgovora policija je predložila protiv pet osoba, a tužilac odredio protiv pet.

Kod mjera tajnog nadzora nadležnosti sudije za istragu, kako je rekla Jonica, najinteresantnije su bile tajni nadzor i tehničko snimanje telefonskih razgovora.

Podaci koje je predstavila Jonica pokazuju da je državni tužilac dao predlog sudiji za istragu za 906 osoba, a on naredbom odredio za 846 osoba, a produženo je samo protiv 120 osoba.

Tajno fotografisanje i vizuelno snimanje u privatnim prostorijama tužilac je, kako je saopštila, predložio za 75, a sudija za istragu odobrio za 75.

Tajno praćenje i tehničko snimanje osoba i predmeta tužilac tražio za 35 osoba, a sudija odobrio za 21 osobu što je, smatra Jonica, upečatljiv broj onih za koje nije data naredba, a traženo je.

Ona je podsjetila da je SNP predložio amandman kojim se traži zadržavanje starog rješenja iz ZKP-a umjesto predloženog.

Jonica je poručila da će ta partija sa posebnom pažnjom pratiti dalju primjenu mjera tajnog nadzora, naročito sa aspekta obaveze za obavještavanja i uništavanje.

Ona je najavila da će Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu sjutra razmatrati amandmane na izmjene ZKP-a.

„Nakon ovakvih podataka očekujemo da ćemo dobiti punu podršku za naše amandmane“, zaključila je Jonica.