"RAD U DOMAĆINSTVU NIJE LAKŠI OD RADA U DRUŠTVU"

Labudović: Omogućiti ekonomsko osnaživanje žena

Ona je dodala da je porodica vodeći moralni subjekt u crnogorskom društvu, izvor motivacije za društvenu solidarnost, uzajamnu podršku srodnika i društvena pregnuća za odbranu i unapređenje svog kraja, zemlje i naroda
92 pregleda 5 komentar(a)
Milica Labudović, Demokratska Crna Gora, Foto: Demokratska Crna Gora
Milica Labudović, Demokratska Crna Gora, Foto: Demokratska Crna Gora
Ažurirano: 08.06.2015. 10:09h

Demokratska Crna Gora se snažno zalaže za društveno odgovornu politiku koja će omogućiti raznim podsticajnim mjerama, olakšicama i subvencijama ekonomsko osnaživanje porodice, posebno ekonomsko osnaživanje žena koje bi potpuno ravnopravno sa muškarcima imale pravo na vlastitu imovinu, nasleđe, sigurno i pristojno zaposlenje i jednaku naknadu za rad, kazala je članica Glavnog odbora Demokratske Crne Gore Milica Labudović.

Ona je dodala da je porodica vodeći moralni subjekt u crnogorskom društvu, izvor motivacije za društvenu solidarnost, uzajamnu podršku srodnika i društvena pregnuća za odbranu i unapređenje svog kraja, zemlje i naroda.

"Porodica kao osnovna ćelija društva se u periodu tranzicije posebno izgubila što se ogleda u otuđenosti, zanemarivanju starih i iznemoglih lica, a izostala je i briga društva za ovom najranjivijom kategorijom stanovništva. Sa razvojem društva usled sve većeg uticaja globalnih društvenih tokova mijenjaju se sastav i funkcija porodice, ali ona ostaje društveni ambijent u kojem se ostvaruje nezaobilazna uloga: vaspitanje i njegovanje djece, rješavanje osnovnih, moralno najosetljivijih potreba čovjeka i izazova sa kojima se susrijeće u privatnoj sferi" kazala je članica Glavnog odbora Demokratske Crne Gore.

Demokrate insistiraju na pružanju jednakih šansi za žene i muškarce i adekvatno vrednovanje rada u domaćinstvu jer taj rad nije ništa lakši od rada u društvu.

"Moralna kohezija u porodici počiva na slaganju roditelja i podjeli uloga između njih, kao i njegovanju i vaspitanju djece. Porodica je osnov stabilnog društva gdje se dominantno formira sistem vrijednosti koji afirmiše one vrline koje su prepoznate u svim demokratskim društvima: moral, mudrost, postojanost, hrabrost, ljubavi iskrenost. Zbog sve češće, sa jedne strane, trke za novcem, a sa druge, velikog siromaštva i posebno nebrige države, porodica je prepuštena sama sebi. Rezultat toga je porast nasilja u porodici i što je posebno zabrinjavajuće, porast devijantnog ponašanja djece i tinejdžera. Takođe u porastu je broj razvedenih brakova, a mladi ljudi se sve teže odlučuju da zasnuju porodicu zbog ekonomske nesigurnosti", dodala je Labudović.

Labudović je ocijenila da se suočavamo sa padom nataliteta i porastom broja napuštene djece.

"Sve manji broj porodica živi u seoskim sredinama što ima i određene ekonomske efekte: slabi preduzetnička snaga potrebna ruralnom razvoju i umanjuje se vijek produktivnosti pojedinca kao člana porodice. Neophodno je i nužno pomoći mladim bračnim parovima u rješavanju stambenih problema davanjem povoljnih kredita sa najnižom kamatnom stopom, davanjem subvencija i raznih drugih olakšica, izgraditi vrtiće uz poštovanje evropskih standarda i mogućnost svoj djeci da budu korisnici istih, dnevne centare za djecu sa invaliditetom, pomoći porodicama koje su u stanju socijalne potrebe, izmjenom postoječih zakonskih rješenja, jer je naš osnovni cilj ekonomski snažna i srećna porodica", kazala je Labudović.