REZULTATI ANKETE

Većina smatra da se prava osoba s invaliditetom najmanje poštuju

Prema riječima Vujačić, 46,8 odsto ispitanika smatra da su OSI svakodnevno diskriminisane, 28,5 da su ponekad diskriminisane, a 18 odsto smatra da nijesu nikad
0 komentar(a)
Kolica, osoba sa invaliditetom, Foto: Shutterstock
Kolica, osoba sa invaliditetom, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 01.06.2015. 11:58h

Više od polovine anketiranih građana, 55,2 odsto, smatra da su osobe sa invaliditetom (OSI) društveno izolovana grupa čija su prava najmanje poštovana, pokazalo je istraživanje Centra za monitoring i istraživanje (CeMI).

Rezultati istraživanja o percepciji građana o pravima i položaju OSI za potrebe Udruženja mladih sa hendikepom (UMHCG), predstavljeni su danas na konferenciji za novinare, a sproveo ih je CeMI na uzorku od 1.014 ispitanika.

Izvršna direktorica UMHCG, Marina Vujačić, kazala je da je fokus projekta posvećen oblasti pristupačnosti i zapošljavanju OSI, kao i percepciji građana o položaju i poštovanju tih osoba.

„Generalan nalaz istraživanja pokazao je da se OSI percipiraju kao društvena grupa izložena marginalizaciji po stavovima više od polovine građana, odnosno da 55,2 odsto smatra da su OSI drušveno izolovana grupa čija su prava najmanje poštovana", poručila je Vujačić.

Ona je kazala da to potvrđuje stav većine građana od 53,6 odsto da OSI uživaju najmanji korpus prava u odnosu na opštu populaciju.

Prema njenim riječima, građani smatraju da OSI imaju manja prava od ostalih građana, što, kako je navela, ukazuje na lošu implementaciju zakona ali i na nedostatak zakonske regulative koja bi bolje uredila prava i položaj OSI.

Vujačić je rekla da 75,7 odsto građana smatra da OSI nemaju iste potrebe kao ostali građani. „Ovaj nalaz ukazuje na potrebu veće interakcije OSI s javnošću, kao i edukovanja javnosti o pravima i položaju OSI.“

Stav UMHCG-a po tom pitanju, kako tvrdi Vujačić, jeste da je veća i češća zastupljenost OSI u medijima doprinijela da se poveća procenat građana koji smatraju da OSI imaju posebne potrebe.

Ona je poručila da svaki treći ispitanik u užoj ili široj porodici ili okruženju ima osobu sa određenom vrstom invaliditeta što indirektno govori o veličini populacije i mogućnosti mobilisanja podrške pri zalaganju za bolji položaj OSI u crnogorskom društvu.

Da OSI zaslužuju jednako poštovanje kao i ostali građani, prema riječima Vujačić, smatra 71,1 odsto ispitanika, koji su, kako rekla, iznijeli stav da OSI treba tretirati na isti način kao i ostale građane.

Prema njenim riječima, 46,8 odsto ispitanika smatra da su OSI svakodnevno diskriminisane, 28,5 da su ponekad diskriminisane, a 18 odsto smatra da nijesu nikad.

Vujačić je rekla da se kao prostor za najveću diskriminaciju OSI navodi zapošljavanje i rad na otvorenom tržištu.

„Ovi podaci govore u prilog činjenici da je u medijima više puta promovisana priča o zapošljavanju OSI, uslovima tržišta rada i generalno statusu OSI kada je u pitanju zapošljavanje i rad na otvorenom tržištu“, navela je ona.

Kako je rekla Vujačić, istraživanja pokazuju da čak 28,2 odsto ispitanika nije upoznato da bi, po zakonu uređenja prostora izgradnje objekata, svi javni objekti u Crnoj Gori morali biti pristupačni OSI .

„Iako generalno imamo česte kampanje o arhitektonskim barijerama, građanima još to nije dovoljno jasno ili prihvatljivo jer im se od države često pokušava plasirati informacija o skupoći rješavanja tog problema“, kazala je ona.

Vujačić je poručila da 14,8 odsto građana zna za konkretan slučaj diskriminacije OSI, dok 57,7 odsto smatra da je porodica ključna u borbi za ostvarivanje prava OSI, a samo 2,8 odsto je prepoznalo državne institucije kao najvažnije aktere.

Istraživanje je sprovedeno u sklopu projekta „Ojačajmo kapacitete da bismo pojačali promjene“, koji je finansiran od strane Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Preporučujemo za Vas