Državni tužilac određuje mjere tajnog nadzora

Pažin je kazao da se novine odnose i na sporazum o priznavanju krivice
1 komentar(a)
suđenje, sudija, Foto: Shutterstock
suđenje, sudija, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 28.05.2015. 10:03h

Zakonodavni odbor jednoglasno je podržao Predlog Zakona o izmjenama Zakonika o krivičnom postupku, koji predviđa mogućnost da državni tužilac, po službenoj dužnosti, određuje mjere tajnog nadzora, kao specijalne dokazne radnje. Ministar pravde, Zoran Pažin, kazao je da je Vlada pripremila izmjene i dopune Zakonika u skladu sa obavezama države u pregovaračkim poglavljima 23 i 24, koja su, kako je podsjetio, uslovljavajuća i ključna u pregovorima sa Evropskom unijom (EU). Prema njegovim riječima, izmjenama se Crna Gora približava praksi i principima EU. Pažin je kazao da se novine odnose i na sporazum o priznavanju krivice. Taj institut sada je, kako je naveo, proširen na sva krivična djela. Time se, kako je objasnio Pažin, doprinosi efikasnosti ali i rasterećenosti nadležnih organa. Pažin je kazao da je imjena predviđena na osnovu iskustava drugih država, podsjećajući da se taj institut u Crnoj Gori rijetko koristi. Prema njegovim riječima, to što u Crnoj Gori nije često potpisivanje sporazuma o priznanju krivice, posljedica je i „nedostatka profesionalne hrabrosti“ nadležnih. Proširenjem pravnog osova za priznanje krivice, kako je objasnio Pažin, ne krše se interesi okrivljenog, već se doprinosi efikasnosti. Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Željko Aprcović, ocijenio je izmjene i dopune Zakonika kao dobre, navodeći da se njima omogućava i efikasno sprovođenje tužilačke istrage. „Smatram da ovo predstavlja dobar korak naprijed prema evropskoj praksi“, kazao je Aprcović, dodajući da vjeruje da će i sprovođenje biti efikasno, posebno kada su u pitanju nadležnosti tužilačke institucije.