Otpušteni profesori traže pravdu na Ustavnom sudu

Zatraženo da se do ocjene ustavnosti tog člana obustavi postupak otkaza profesorima sa dodatnim angažmanom
183 pregleda 0 komentar(a)
Filozofski fakultet, Nikšić, Foto: Ivan Petrušić
Filozofski fakultet, Nikšić, Foto: Ivan Petrušić
Ažurirano: 23.05.2015. 19:42h

Sindikat Univerziteta Crne Gore (UCG) zauzeće naredne sedmice konačan stav o zahtjevima dijela zaposlenih na Filozofskom fakultetu, koji su dobili otkaz zbog dopunskog rada.

U saopštenju koje je potpisao predsjednik Sindikata Vukašin Zogović, ti profesori tražili su obustavu pokrenutih postupaka o raskidu ugovora o radu.

“Pored profesora i saradnika koji su podnijeli zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa, sastanku, koji je održan u utorak, 19. maja, prisustvovali su i generalni sekretar USSCG Srđa Keković i predsjednik SO Filozofskog fakulteta Rade Šarović. Zbog činjenice da postoji više pravnih propusta kada je u pitanju tumačenje i važećih zakona i ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima, koji imaju zaposleni, poseban akcenat stavljen je na neusaglašenost Statuta UCG sa Zakonom o visokom obrazovanju, Zakonom o radu i Ustavom”, kaže se u saopštenju

Navodi se da profesori od Sindikata traže da pokrene postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Statuta kao i da, u međuvremenu, Sindikat zahtijeva od rukovodstva Univerziteta da se, do ocjene ustavnosti tog člana, obustavi postupak otkazivanja ugovora o radu profesorima sa dodatnim radnim angažmanom, s obzirom da se ti otkazi mogu smatrati nezakonitim.

“Takođe je navedeno da klauzula zabrane konkurencije može da važi samo na teritoriji Crne Gore, a da se ovdje radi o radnom angažmanu profesora na fakultetima u okruženju, što im Zakon o radu dozvoljava. Profesori su ukazali i na diskriminaciju profesora navodeći primjer da su određeni profesori sa fakulteta dobili saglasnost od Senata da rade na nekom drugom fakultetu u regiji, i po tom osnovu oni ne krše klauzulu o zabrani konkurencije, dok se drugi profesori sa tog istog fakulteta, koji su u dopunskom radnom odnosu na fakultetima u regiji, bez saglasnosti Senata, tretiraju kao neko ko krši klauzulu zabrane konkurencije”, kaže se u saopštenju.

Posebno je, kako se navodi, ukazano da je, na zahtjev UCG, Ministarstvo rada i socijalnog staranja 12. januara 2012, donijelo mišljenje u kojem se kaže da „shodno Zakonu o radu nema smetnji da univerzitetski profesori mogu biti u radnom odnosu na dva fakulteta u dvije države, s tim što se odnosi iz socijalnog osiguranja uređuju bilateralnim sporazumom o socijalnom osiguranju”.

“Prisutni saradnici upoznali su predstavnike sindikata sa radnim statusom 14 saradnika, koji imaju ugovor o honorarnom angažovanju na određeno, i koji im ističe narednog mjeseca. Jedan dio njih je doktorirao a ostali svoje doktorske studije privode kraju. Od sindikata traže da se obrati rektoru i zatraži informacije šta se planira sa njihovim angažovanjem, hoće li biti konkursa za izbor u akademska zvanja, da li će im biti omogućeno da rade do završetka doktorskih studija”, kaže se u saopštenju.

Bonus video: