KOSOVIĆ U SOGI CENTRU

Ne postoje LGBT prava, već jednostavan princip jednakosti svih ljudi

Diskusija se dotakla pitanja ujedinjenja manjinskih grupa i koncepta zajedničke borbe za jednakost kroz primjere LGBT zajednice Velike Britanije i Turske, gdje se LGBT zajednica pridružila tamošnjim reformskim pokretima i ugroženim grupacijama te su kroz solidarnost postigli prihvatanje
1 komentar(a)
Srdan Kosović, Foto: LGBT Forum Progres
Srdan Kosović, Foto: LGBT Forum Progres
Ažurirano: 15.05.2015. 13:59h

LGBTIQ Socijalni centar ugostio je Srdana Kosovića, urednika portala "Vijesti" na predavanju o ulozi medija u komunikaciji LGBT osoba sa javnošću. Srdan Kosović je politikolog po struci, a pored uredništva radi kao novinar i kolumnista.

Srdan Kosović, govorio je na panelu o ljudskim pravima, a sa posebnim akcentom na LGBT pitanja kao i na odnos opšte populacije ka LGBT osobama u Crnoj Gori. Takođe, govorio je o odnosu opšte javnosti ka saveznicima LGBT osoba, to jest osoba koje se iz šire perspektive bore za ljudska prava svih ljudi uključujući i LGBT osobe.

U svom obraćanju LGBT zajednici, Kosović je govorio i o problemima sa kojima se on susretao, kada je javno počeo zastupati ljudska prava, te stao uz LGBT osobe u borbi za jednakost.

“Ne postoje LGBT prava, već je u pitanju jednostavni princip jednakosti svih ljudi, što je uz ideju univerzalnosti ljudskih prava osnovna ideja za koju bi se svi trebali boriti”, rekao je on.

Tokom diskusije je bilo riječi i o generalnom političkom stanju u državi, odnosu vlasti ka manjinskim i potlačenim grupama, kao i o trenutnom stanju u nevladinom sektoru koji često zaboravlja svoj opus djelovanja i počinje da liči na političke strukture.

Poseban akcenat je stavljen na nedostatak otvorenog deklarisanja političkih lidera, kako vlasti tako i opozicije kada je u pitanju LGBT tematika.

Diskusija se dotakla pitanja ujedinjenja manjinskih grupa i koncepta zajedničke borbe za jednakost kroz primjere LGBT zajednice Velike Britanije i Turske, gdje se LGBT zajednica pridružila tamošnjim reformskim pokretima i ugroženim grupacijama te su kroz solidarnost postigli prihvatanje.

LGBT zajednici je preporučeno da se poveže sa intelektualcima, akademicima i pojedincima koje nije strah da otvoreno stanu uz LGBT osobe, da koriste moderna sredstva informisanja kao što su portali kako bi se komuniciralo sa što većim brojem pojedinaca u cilju edukacije istih o ljudskim pravima, te da prevaziđu partikularno predstavljanje LGBT prava i povežu ih sa širim konceptom ljudskih prava.

LGBTIQ Socijalni Centar djeluje pod podrškom Ambasade Kraljevine Holandije.