Baković: Stanje u oblasti ljudskih prava još nije zadovoljavajuće

„Zabilježen je i rast trenda nasilja u porodici koji se povećao za 12 odsto“, zaključio je Baković
95 pregleda 0 komentar(a)
Šućko Baković, Foto: Arhiva "Vijesti"
Šućko Baković, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 07.05.2015. 10:56h

U Crnoj Gori je u prošloj godini ostvaren napredak u oblasti ljudskih prava, ali stanje još nije zadovoljavajuće, poručio je ombudsman Šućko Baković.

On je, predstavljaći godišnji izvještaj o radu te institucije, kazao da je u prošloj godini institucija ombudsmana imala 687 predmeta odnosno pritužbi u radu, a postupak je okončan u 94, 46 odsto slučajeva.

“Ukupna ocjena je da je u 2014. godini ostvaren izvjesni napredak, naročito u temeljnim pravima i oblastima legislative i da građani postaju sve više svjesni svojih prava i traže zaštitu, ali stanje ljudskih prava u Crnoj Gori još uvijek nije zadovoljavajuće”, poručio je Baković.

Prema njegovim riječima, u prošloj godini ostvaren je najveći stepen ažurnosti ombudsmana u dosadašnjem radu.

Baković je objasnio da su se građani uglavnom žalili na povredu prava na suđenje u razumnom roku, pravično i nepravično presuđivanje u pravnim postupcima pred organima vlasti, slobodan pristup informacijama, diskriminaciju, povredu prava na rad i iz radnog odnosa, prava na imovinu, zdravstvenu zaštitu, prava iz invalidskog i penzijskog osiguranja i povredu prava djeteta.

„I u ovoj godini najviše su se građani žalili na rad organa javne, i državne, i lokalne uprave i to je prirodno, jer su upućeni na nju i pred njom ostvaruju svoja prava“, smatra Baković.

On je objasnio da se povećava trend otklanjanja povreda u toku samog postupka, ali da su i dalje, kako je dodao, prisutne slabosti u radu organa javne uprave koje se nepovoljno odražavaju na ostvarivanje prava građana i drugih učesnika u pravnom postupku.

Baković je kazao da poseban oblik nezakonitog ponašanja javne uprave predstavlja takozvano ćutanje uprave.

„Radi se o nepostupanju organa po zahtjevima građana, odnosno ignorisanju njihovih zahtjeva i povredi njihovog ljudskog dostojanstva“, rekao je on.

Baković je kazao da podaci o radu Upravnog suda u 2014. godini najslikovitije govore o kvalitetu rada javne uprave.

„Od ukupno 3.329 riješenih predmeta, u 48,57 odsto slučajeva upravni akt je poništen dok je u 4,38 odsto slučjeva naloženo donošenje upravnih akata, a to je u slučaju ćutanja administracije“, rekao je on.

Kako je naveo Baković, u postupanju po tužbama, Upravni sud je u 1.763 slučajeva u 52,95 odsto utvrdio nezakonitost upravnih akata i postupanja od strane organa javne uprave.

“U poređenju sa 2013. godini evidentan je rast nezakonitih upravnih akata i postupanja javne uprave za 8,15 odsto što je razlog za ozbiljnu zabrinutost“, poručio je on.

Kako je ukazao Baković, kada su u pitanju ekonomska i socijalna prava, zabilježen je napredak, ali je to i dalje ispod međunarodnih standarda.

On je kazao da, po pitanju prava djeteta, broj pritužbi raste iz godine u godinu,

„Primljeno je 54 pritužbe iz oblasti diskriminacije od čega je riješeno 44 slučaja“, kazao je on.

Baković je objasnio da se pritužbe osoba sa invaliditetom uglavnom odnose na nedostupnost javnih objekata.

„Zabilježen je i rast trenda nasilja u porodici koji se povećao za 12 odsto“, zaključio je Baković.

Upitan za komentar povodom odlaganja šetnje ponosa u Nikšiću, on je kazao da će svoj stav iznijeti nakon što sagleda činjenice.

Baković je objasnio da predstavnici svih manjina imaju ustavno pravo na javno okupljanje i to im je priznato i međunarodnim pravom.

„Za ograničenje okupljanja mora da postoje objektivni razlozi. Ne možete reći da nema okupljanja, a da ne odredite ili ponudite drugu lokaciju“, ocijenio je Baković.

Redford: Potrebno jačanje svijesti javnosti i državnih institucija

Zamjenik šefa Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Den Redford, ocijenio je da su, sa jedne strane, institucije ostvarile veliki napredak u pogledu zaštite ljudskih prava, ali da, kako je rekao, postoji još dosta toga što one mogu da učine u obezbjeđivanju jednakog i punog poštovanja principa u toj oblasti.

“Potrebno je kontinuirano jačanje kapaciteta institucije ombudsmana, jačanje svijesti javnosti i državnih institucija o njegovoj ulozi i da svi segmenti društva poštuju njegovo mišljenje i preporuke iako su neobavezujuće”, smatra Redford.

On je kazao da će misija OEBS-a nastaviti da pruža podršku crnogorskim institucijama u ispunjavanju obaveza iz te oblasti.

Perović: Uhapšeni tvrde da je odnos policije prema njima izuzetno korektan

Zamjenica ombudsmana, Zdenka Perović, predstavila je godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture čiji je zadatak, kako je objasnila, da preventivno obilazi sva mjesta na kojima se nalaze ili mogu naći uhapšene osobe i ograničeno im kretanje.

Perović je kazala da je taj mehanizam u prošloj godini obavio ukupno 32 obilaska organa, organizacija i institucija u kojima se nalaze osobe lišene slobode.

„Generalna ocjena uhapšenih je da pripadnici policije imaju izuzetno korektan odnos prema njima“, objasnila je ona.

Zamjerke se, kako je navela Perović, odnose uglavnom na tehničke stvari poput potrebe za potpunom pokrivenošću prostorija video nadzorom, obezbjeđivanje prostorija za zadržavanje shodno standardima, potpunih higijenskih uslova i prirodne svjetlosti.

Bonus video: