RODNA RAVNOPRAVNOST

OEBS: Uključiti više žena u reformu sektora bezbjednosti

“Crna Gora je preduzela važne korake u promovisanju prava žena i rodne ravnopravnosti, putem razvoja odgovarajućih politika i zakonodavnog okvira, ali postoji još prostora za napredak”, poručila je Beham
0 komentar(a)
OEBS, OSCE, Foto: Facebook
OEBS, OSCE, Foto: Facebook
Ažurirano: 30.04.2015. 16:50h

U Crnoj Gori je neophodno uključiti više žena u reformu sektora bezbjednosti kroz donošenje Nacionalnog akcionog plana o ženama, miru i bezbjednosti, ocijenila je savjetnica za pitanja rodne ravnopravnosti u OEBS-u, Miroslava Beham.

Ona je boravila u trodnevnoj posjeti Crnoj Gori, tokom koje se sastala sa ministrom za ljudska i manjinska prava, Suadom Numanovićem, kao i predstavnicima ministarstava odbrane, pravde i unutrašnjih poslova , kao i sa predstavnicima civilnog društva.

“Crna Gora je preduzela važne korake u promovisanju prava žena i rodne ravnopravnosti, putem razvoja odgovarajućih politika i zakonodavnog okvira, ali postoji još prostora za napredak”, poručila je Beham.

Ona smatra da je ostvaren značajan napredak i u sektoru odbrane.

"Jedan od takvih iskoraka je imenovanje žene za ministarku odbrane, i činjenica da se sve veći broj žena zapošljava u vojsci. Dalji napori su potrebni kako bi se više žena uključilo u cjelokupni bezbjednosni sektor, i kako bi ih bilo i na pozicijama odlučivanja”, objasnila je Beham.

Ona je ukazala na značaj donošenja Nacionalnog akcionog plana za primjenu Rezolucije Ujedinjenih nacija (UN) 1325 o ženama, miru i bezbjednosti.

To će, kako smatra, omogućiti sveobuhvatniji pristup tom pitanju i doprinijeti procesu reforme sektora bezbjednosti koja je u toku u Crnoj Gori.

”Nacionalni akcioni planovi za sprovođenje UN Rezolucije 1325 ostalih zemalja Zapadnog Balkana pokazali su se kao najkorisniji instrument u tom pogledu. OEBS je spreman da pomogne Crnoj Gori u izradi Nacionalnog akcionog plana, u cilju stvaranja inkluzivnijeg i stabilnijeg društva", dodala je Beham.

Beham je, kako je saopšteno iz OEBS-a, zadovoljna naporima koje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ulaže u oblast rodne ravnopravnosti, uz napomenu da je Crna Gora jedna od država koje su snažno posvećene postizanju održivih rezultata u ovoj oblasti.

Ona je podsjetila da je Crna Gora bila među prvih pet država koja su ratifikovale Konvenciju Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

"Sada je od presudne važnosti da se radi na implementaciji obaveza i da se riječi sprovedu u djela", rekla je Beham.

Ona je naglasila da je uključivanje i civilnog društva, između ostalih, u praćenje i procjenu napretka od ključnog značaja, dodajući da je potrebno raditi više na podizanju svijesti kako bi društvo u cjelini shvatilo značaj ženskih prava i rodne ravnopravnosti.

Zamenik šefa Misije OEBS-a u Crnoj Gori Den Redford je istakao značaj pitanja rodne ravnopravnosti u reformi sektora bezbjednosti.

"Misija je spremna da podrži ovaj proces kroz implementaciju projekata, " naglasio je Redford.

Preporučujemo za Vas