VETERINARSKA UPRAVA

Uputstva u cilju zaštite od bolesti plavog jezika

"Donošenjem Stručnog uputstva o uslovima za kretanje (premještanje) preživara i mjerama za kontrolu preživara na mjestima za promet i okupljanje životinja su stvoreni uslovi za „otvaranje“ stočnih pijaca i za promet preživara"
0 komentar(a)
Plavi jezik, Foto: Veterinarska uprava
Plavi jezik, Foto: Veterinarska uprava
Ažurirano: 04.04.2015. 14:48h

Veterinarska uprava Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja donijela je danas uputstvo o mjerama za kontrolu preživara na mjestima za promet i okupljanje životinja, radi zaštite zdravlja peživara od bolesti plavog jezika.

Donošenjem Stručnog uputstva o uslovima za kretanje (premještanje) preživara i mjerama za kontrolu preživara na mjestima za promet i okupljanje životinja su, kako je saopšteno iz Ministarstva, stvoreni uslovi za „otvaranje“ stočnih pijaca i za promet preživara.

„Ali uz kontrolisano kretanje (premještanje) i kontrolu preživara na mjestima za promet i okupljanje životinja, shodno novom uputstvu“, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, razlozi koji su uslovili donošenje tog uputstva svoju stručnu opravdanost sadrže u činjenici da je područje cijele teritorije Crne Gore proglašeno zaraženim područjem (od 23. februara 2015. godine) od bolesti plavog jezika, s obzirom na prirodu bolesti i način njenog prenošenja kao i propisanim uslovima za kontrolu te bolesti.

„Uputstvom su detaljno propisani uslovi i zahtjevi koje moraju ispuniti držaoci preživara prilikom prometa svojih životinja (odlazak na katun, isporuka klanicama, prodaja na stočnoj pijaci i dr), kao i veterinari iz veterinarskih ambulanti prilikom izdavanja uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja, prije kretanja životinja sa gazdinstva“, kaže se u saopštenju Ministarstva.

Kontrolu prometa na stočnim pijacama, dodaje se, vršiće ovlašćeni veterinari iz veterinarskih ambulanti, u skladu sa ovim uputstvom.

„Molimo vlasnike preživara koji planiraju promet svojih životinja da se pravovremeno obrate nadležnim veterinarskim ambulantama radi dobijanja potrebnih informacija i dokumenata, jer u suprotnom neće moći da prometuju svoje životinje“, kazali su iz Ministarstva.

Kako su rekli, kontolu postupanja po uputstvu vršiće Veterinarska uprava i veterinarska inspekcija.