Andrijašević: Savjet za visoko obrazovanje očekuje više posla

Ministarska nauke, Sanja Vlahović, rekla je da je uvjerena da će novoformirani Savjet stručnim radom doprinijeti daljem unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja
71 pregleda 0 komentar(a)
Savjet za visoko obrazovanje, Foto: Ministarstvo prosvjete
Savjet za visoko obrazovanje, Foto: Ministarstvo prosvjete
Ažurirano: 04.03.2015. 18:01h

Novi Zakon o visokom obrazovanju propisuje veće obaveze i nove nadležnosti Savjetu za visoko obrazovanje zbog čega njegove članove očekuje više posla u naredne četiri godine, poručio je predsjednik tog tijela, Živko Andrijašević. U prostorijama Ministarstva prosvjete danas je održana konstitutivna sjednica Savjeta za visoko obrazovanje, u trećem sazivu. Kako je rekao Andrijašević, članove u naredne četiri godine očekuje puno posla, imajući u vidu nove nadležnosti Savjeta i izazove sa kojima će se susretati. On je dodao da će u ostvarenju tog cilja imati stručnu i administrativno tehničku podršku Ministarstva prosvjete. ”Imajući u vidu da su novim Zakonom o visokom obrazovanju Savjetu date veće obaveze u odnosu na prethodna dva saziva, jasno je da će i obim posla Savjeta tim biti veći”, objasnio je Andrijašević. On je kazao da očekuje nastavak dobre saradnje sa ustanovama visokog obrazovanja i drugim releveantnim institucijama, kao i njihovu podršku na unapređenju sistema visokog obrazovanja.

Ministarska nauke, Sanja Vlahović, rekla je da je uvjerena da će novoformirani Savjet stručnim radom doprinijeti daljem unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva prosvjete, projektom Svjetske banke planirane su aktivnosti koje se odnose na davanje podrške Savjetu i kontinuiranu edukaciju članova u cilju praćenja novih trendova u obezbjeđivanju kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja. ”Te aktivnosti doprinijeće da kvalitet rada Savjeta bude još bolji u smislu uspostavljanja tješnjih veza i razmjene iskustava sa sličnim institucijama i tijelima u Regionu i šire”, kazali su iz tog resora. Prema njihovim riječima, novina koju je donio Zakon o visokom obrazovanju u oblasti eksterne provjere kvaliteta je da, u postupku reakreditacije, evaluaciju ustanove vrši inostrana akreditaciona agencija za obezbjeđivanje kvaliteta. Odluku o angažovanju agencije nakon sprovedenog javnog poziva, kako su pojasnili, donosi nadležno Ministarstvo uz prethodno pribavljeno mišljenje Savjeta. ”Inostrana akreditaciona agencija vrši evaluaciju ustanove na osnovu sopstvenih standarda za evaluaciju ustanova ili standarda za evaluaciju ustanova koje donosi Savjet, u skladu sa standardima za evaluaciju ustanova u Evropskom prostoru visokog obrazovanja”, navodi se u saopštenju. Iz tog resora ukazali su da su nadležnosti Savjeta da analizira stanje i dostignuća u visokom obrazovanju i daje stručne prijedloge Ministarstvu i Vladi, da daje mišljenje na prijedlog strategije razvoja visokog obrazovanje i da propisuje uslove i kriterijume za izbor u akademska zvanja. U nadležnosti Savjeta je da davanje mišljenja o visini sredstava za finansiranje javnih ustanova visokog obrazovanja i studenata u tim ustanovama za svaku studijsku godinu i studenata na programima od javnog interesa na privatnim ustanovama, kao sprovođenje postupka akreditacije studijskog programa. ”Savjet svoje zaključke, preporuke, mišljenja i izvještaje tijela objavljuje na svojoj veb stranici www.svo.gov.me”, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete. Oni su podsjetili da je Vlada, u skladu sa članom 12 Zakona o visokom obrazovanju, na sjednici 12. februara ove godine, donijela Rješenje o imenovanju članova Savjeta za visoko obrazovanje. Prema tom Rješenju, za članove Savjeta izabrani su, pored Andrijaševića, profesori Dragan Vukčević, Ranko Lazović, Danilo Nikolić, Dragoljub Janković, Rade Ratković, Anđelko Lojpur i Janko Ljumović. Članovi Savjeta su i predstavnici „13. Jul – Plantaže” i Privredne komore Crne Gore, Svetozar Savić i Velimir Mijušković i predstavnik Ministarstva prosvjete, Mubera Kurpejović. Predstavnici studentskih parlamenata Univerziteta Crne Gore i Donja Gorica su Dražen Gazivoda i Marija Radunović.

Bonus video: