ZABRINJAVAJUĆI PODACI

Pljevlja: Na otpadna ulja griju i stanove

Jedan od razloga zbog kojeg građani koriste rabljena ulja je činjenica da ga dobijaju besplatno
1 komentar(a)
Pljevlja grijanje, zagađenje, Foto: Goran Malidžan
Pljevlja grijanje, zagađenje, Foto: Goran Malidžan
Ažurirano: 24.02.2015. 06:58h

Sve više građana na području pljevaljske opštine koristi otpadna ulja za zagrijavanje svojih prostorija, a ima i onih koji ga zajedno sa naftom ili benzinom koriste za pokretanje automobila.

Korišćenje otpadnih ulja u kotlarnicama je zakonom zabranjeno jer se njihovim sagorijevanjem dodatno ugrožava životna sredina i zdravlje ljudi.

Sagorijevanje rabljenih ulja, prema riječima stručnjaka, daleko je opasnije od sagorijevanja uglja i mazuta.

Služba za zaštitu Opštine Pljevlja upozoravala je građane da ne koriste otpadno ulje za grijanje svojih stanova jer je štetno za ljudsko zdravlje i ima kancerogeno dejstvo.

Iz te Službe su apelovali na građane da prijave sva pravna i fizička lica koja koriste otpadno ulje u kotlarnicama.

U Zakonu o upravljanju otpadom otpadna ulja se svrstavaju u kategoriju opasnog tehnološkog otpada.

Jedan od razloga zbog kojeg građani koriste rabljena ulja je činjenica da ga dobijaju besplatno, ne razmišljajući pri tom kako to sagorjelo ulje utiče na njih i okolinu.

Ekološki inspektor Sejdo Đukić kazao je da do sada niko od građana nije prijavio pojedinca ili neko pravno lice da koristi otpadna ulja u svojim kotlarnicama.

On je kazao da je upotreba tih ulja zabranjena i pozvao građane da prijave sve one za koje smatraju da na taj način zagrijavaju svoje prostorije.

Đukić je kazao da su servisi u obavezi da se pridržavaju propisnog skladištenja otpadnog ulja, koje kasnije predaju firmi iz Bara koja se jedina u CG bavi njegovim otkupom.

Predsjednik ekološkog društva “Breznica” Milorad Mitrović kazao je da je u porastu korišćenje rabljenih ulja, ali da niko ne kontroliše kotlarnice u gradu niti preduzima blo kakve mjere da bi se ta pojava suzbila.

 U porastu korišćenje upotrijebljenog ulja: Mitrović

“Posljednjih godina primjetno je da brojna domaćinsva, servisi svoje prostorije zagrijavaju tako što za ogrijev koriste rabljeno ulje iz automobila, restorana ili ulje iz trafoa, kao i druge materijale, gumu plastiku i slično, emitujući tako veoma štetne i opasne materije u vazduh. Oni na ovaj način dodatno pogoršavaju i onako teško stanje životne sredine u gradu. Njih godinama niko ne kontroliše i ne upozorava da to ne smiju raditi i da je to kažnjivo”, kaže Mitrović.

“Spaljivanje značajno doprinosi aerozagađenju, ti produkti sagorijevanja su veoma kancerogeni i pogubni su za biljni i živtinjski svijet”, rekao je Mitrović.

On smatra da servisi i brojna preduzeća ne vode preciznu evidenciju o količinama promijenjenog ulja, što su obavezni po zakonu, te da se neadevatno skladišti. Mitrović smatra da je jedan od razloga ovakvog stanja što sjedište ekološkog inspektora nije u Pljevljima i što nema adekvatne kontrole. “S obzirom na to da u Pljevljima nema ekološkog inspektora, nema ni detaljne kontrole kotlarnica” smatra predsjednik Breznice.

Koriste i za zaštitu lamperije i patosa

Đukić kaže da se rade redovne kontrole, te da su na tim poslovima angažovana tri inspektora.

Mitrović je naveo da ni Elektroprivreda Crne Gore nema preciznu evidenciju odlaganja trafo-ulja i da je ta opasna supstanca lako dostupna građanima koji je najčešće koriste za zaštitu lamperije i patosa od insekata.

“Na taj način ljudi dugotrajno sebe i svoje porodice izlažu ovom otrovu”, tvrdi Mitrović.

Preporučujemo za Vas