PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA

Ministarstvo bi da ruši na obali Bojane, vlasnici traže zaštitu

Osamnaest vlasnika već se obratilo sekretaru za prostorno planiranje i održivi razvoj iz Ulcinja Mehmedu Mili od koga traže da im Opština pruži pomoć i zaštiti ih od namjere Ministarstva da im ukloni objekte na Bojani
3894 pregleda 9 komentar(a)
Izgled objekata, Foto: MORT
Izgled objekata, Foto: MORT
Ažurirano: 17.05.2019. 14:03h

Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra za opštinu Ulcinj za period 2019 - 2023, koji je Ministarstvo održivog razvoja i turizma usvojilo 25. decembra prošle godine, nijesu planirani objekti iz crvene i narandžaste zone kataloga za obale Bojane što je izazvalo burne reakcije vlasnika.

Njih osamnaest već se obratilo sekretaru za prostorno planiranje i održivi razvoj Mehmedu Mili od koga traže da im Opština pruži pomoć i zaštiti ih od namjere Ministarstva da im ukloni objekte.

Programom su nezadovoljni i još neki vlasnici kojima su u programu ucrtane mnogo veće površine od stvarnih, odnosno onih koje su figurirale u ranijem katalogu.

Mila je potvrdio “Vijestima” da je od Vladinog resora dobio zahtjev za davanje saglasnosti na program, ali da još nije odgovorio. Sa druge strane, šef kabineta predsjednika Opštine Ljora Nrekića, Vaso Radović kazao je da takav zahtjev ministarstva na adresu prvog čovjeka grada nije stigao.

“Mi zaista ne znamo o čemu se radi”, kazao je Radović Vijestima.

Ministarstvo je programom planiralo ukupno 520 objekata na obalama Bojane, od čega 312 na desnoj a 208 na lijevoj obali.

“Program je, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, donijelo Ministarstvo 25. decembra 2018, i sa istim se Vlada upoznala na sjednici dva dana kasnije”, piše u odgovoru Ministarstva na pitanja “Vijesti”. Poručuje se „da zainteresovani korisnici prostora mogu pismenim putem podnijeti inicijative za izmjenu programa, koje će ministarstvo razmotriti i u zavisnosti od osnovanosti inicijativa, pristupiti izmjeni i dopuni plana“.

Program je na sajtu ministrstva objavljen 31. decembra zbog čega su negodovali brojni vlasnici kućica, objašnjavajući da zbog praznika nijesu mogli da reaguju blagovremeno.

Objekti iz crvene i narandžaste zone predviđeni su za uklanjanje programom, odnosno katalogom privrmenih objekata iz 2016. Nezadovoljni vlasnici, u dopisu Mili, tvrde da su navodi iz kataloga od prije tri godine o tome kako bi trebalo ukloniti objekte iz narandžaste zone, „nestručni i netačni“.

"U pratećoj dokumentaciji, dostavićemovam i našu prepisku, pozive na stručne skupove i mišljenja projektnih organizacija koje je naručila i pratila naša država, takođe i mišljenje JP Morsko dobro koje potvrđuje naše teze", piše u dopisu Mili.

Dodaje se da se u toj zoni nalaze i ribarske kućice ulcinjskih ribara kojima je to osnovno i jedino zanimanje i od čega hrane porodice.

"Namjera MORT-a i uklanjanje tih oibjekata izazvalo bi socijalne nemire u opštini", stoji u dopisu.

Vlasnici kažu da što je usvojeni program objavljen na sajtu MORT-a tek 31.12. i to u 14h, „u najmanju ruku nekorektan postupak“. Miljan Bogojević i Senad Grlić, vlasnici ugostiteljskih objekata na lijevoj obali rijeke, uputili su ministarstvu i Morskom dobru prigovore na grafički dio programa zbog neuporedivo veće prikazane površine od stvarne.

Bogojeviću je Planom objekata i rješenjem Morskog dobra od 10. 04. 2018, odobreno postavljanje privremenog objekta dimenzija Po=158,94m2 plus Pt= 96,72m2. Po novom programu, površine objekta sada iznosi 244.17m2 a terase 211.71m2.

Grlić u prigovoru zahtjeva da se umjesto prikazane površine objekta Po=175,37 m2 i teresa Pt =42,88m2 izvrši ispravka i usaglašavanje površina sa stvarnim stanjem- objekat površine 41,90m2 plus terasa 108 m2

"Imajući u vidu da se obračun godišnje naknade za korišćrenje morskog dobra utvrđuje u skladu sa cjenovnikom javnog predizeća za upravljanje morskim dobrom, koji za osnovu pored utvrđene zone za obračun naknade koristi površinu objekta i terasa, to prikazana veća od stvarne površine ima za poslijedicu da se korisniku nameće obaveza plaćanja visoke naknade koja ne odgovora faktičkom stanju", naveo je Grlić u prigovoru.

I Bogojević i Grlić naveli su da su, ukoliko je to potrebno, spremni da angažuju ovlašćenu geodetsku agenciju koja bi sačinila elaborat sa stvarnim površinama. Pojedinin ugostitelji ukazali su i na cjenovnik Morskog dobra koji im ne ide u prilog.

"Morsko dobro nama ugostiteljima naplacuje i početnu cijenu za lokacije u iznosu od 2,800 eura na lijevoj do 3,800 na desnoj obali kod mosta. Na tu cijenu obračaunavaju nam i kvadrate objekta i terasa, dok kućice nemaju početnu cijenu za zemlju već placaju samo objekte", kazali su oni.

Katalogom za period od 2016. do 2018, bile su predviđene crvene, narandžaste i zelene zone. Crvenom bojom označen je pojas na samom ušću, na desnoj obali desnog rukavca rijeke. Na tom potezu, računajući i zaleđe, prije dvije godine bilo je oko 30 montažnih objekata a sada ih je tek nekoliko.

Ministarstvo je na tom dijelu obale planiralo drenažne radove zbog proširenja ušća rijeke, a sa uklanjanjem objekata, prema planiranoj dinamici iz plana, kasni dvije godine.

Narandžastom bojom označena je zona, takođe, na desnoj obali desnog kraka, u predjelu gdje rijeka dijelom zalazi u kopno. Bilo je planirano da više od 35 postojećih objekata bude uklonjeno do 2020. godine.

Sagovornici “Vijesti” kazali su da sa vlasnicima tih objekata, Morsko dobro od početka nove godine više neće zaključivati ugovore o zakupu državnog zemljišta što znači da će oni biti uklonjeni prije planiranog roka. Ostali dio predstavlja zelena zona što ne znači da je dozvoljena nova gradnja.

Ne zna se kada će rušiti nelegalne objekte

Ministarstvo se još ne izjašnjava kada će rušiti objekte za koja postoje pravosnažna rješenja.

Na pitanja “Vijesti” od 24. decembra prošle godine da li su inspektori rušili nelegalne objekte na obalama Bojane i ako jesu, koliko, iz Ministarstva još nije stigao odgovor.

Rušenja su prvobitno planirana krajem oktobra prošle godine, ali su odložena zbog žalbe drugorangirane kompanije na tenderu.

“Vijestima” je tada saopšteno iz Ministarstva da je procedura raspisivanja novog tendera u toku.

Prizemni ili sa krovom

U novom katalogu, u grafičkom dijelu, prikazano je i nekoliko novih lokacija sa detaljnim planom kako bi trebalo da izgledaju.

U tekstualnom dijelu piše da su vikend kućice predviđene isključivo u Ulcinju, na Adi Bojani. Objekti moraju biti spratnosti P ili P plus Pk s tim da je visina nazitka potkrovlja maksimalnmo jedan metar. Bruto površđina osnove kućice je do 35m2 a platforme maksimalne širine fronta 10 metara sa ulaskom u korito rijeke do tri metra.

Rješavanje tretmana otpadnih voda vikend kućice vrši se izgradnjom malog PPOV postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda o trošku vlasnika objekta, koje može biti pojedinačno ili na svakih 2-5 objekata.