OTVORENO PISMO

NVO sektor pisao A2A povodom planirane gradnje drugog bloka TE Pljevlja

NVO sektor je, kako je saopšteno, ohrabrio A2A da ostane odlučna u svom stavu po pitanju izgradnje novog bloka u Pljevljima jer vjeruju da bi njegova izgradnja bila dugoročno štetna kako po ljude u Crnoj Gori i po ekonomiju, tako i po životnu sredinu
1 komentar(a)
Pljevlja, protest, Foto: Ekološki pokret Ozon
Pljevlja, protest, Foto: Ekološki pokret Ozon
Ažurirano: 11.02.2015. 10:30h

Grupa od 16 nevladinih organizacija iz regiona i Italije koje se bave pitanjima energetike i njenog uticaja na životnu sredinu uputila je pismo italijanskoj kompaniji A2A vezano za njene pregovore sa EPCG i Vladom Crne Gore o izgradnji drugog bloka termoelektrane Pljevlja.

Kako je saopšteno iz NVO "Green Home",organizacije su ohrabrile A2A da ostane odlučna u svom stavu po pitanju izgradnje novog bloka u Pljevljima jer vjeruju da bi njegova izgradnja bila dugoročno štetna kako po ljude u Crnoj Gori i po ekonomiju, tako i po životnu sredinu.

"Kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj Uniji, Crna Gora treba da se uskladi sa zakonodavstvom i politikama Evropske Unije, takođe i sa klimatskim politikama i politikom dekarbonizacije, povećanjem njenog udjela obnovljivih izvora energije i poboljšanjem kvaliteta vazduha. Izgradnjom novog bloka termoelektrane na lignit biće otežano ostvarivanje navedenih aktivnosti. To će takođe ugroziti već prezaduženi javni budzet jer pretpostavljamo da će Vlada Crne Gore morati da obezbijedi državni garanciju za kredit koji bi trebao da finansira većinu projekta", navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje jedan od razloga za zabrinutost NVO je ekonomska analiza izvodljivosti projekta i procijenjene cijene električne energije iz planiranog novog objekta.

"Vjerujemo da troškovi procijenjeni od strane Vlade Crne Gore nijesu istiniti i realni budući da nije uradjena ozbiljna cost-benefit analiza ovoga projekta. Vlada nikada nije javno predstavila nijedan dokaz koji pokazuje da ova termoelektrana treba da zadovolji ekonomski održivu potražnju električne energije u Crnoj Gori, niti je dostavila ijedan dokaz da ovo možemo sebi priuštiti, ili da je najbolja od svih navedenih mogućnosti. Takodje, alternativne mogućnosti proizvodnje električne energije nikada nisu objavljene niti diskutovane".

Iz NVO Green Home su podsjetili da iako je kvalitet vazduha u Pljevljima narušen u tolikoj mjeri da je lokalno stanovništvo 22. decembra 2014. godine protestovalo na ulicama i pozivalo da zakon i pravo ljudi na zdravu životnu sredinu budu uvaženi, EPCG ili Vlada Crne Gore još nijesu preuzeli obaveze u pogledu sanacije termoelektrane i njenog usklađivanja sa Direktivom o industrijskim emisijama Evropske Unije i pravnim tekovinama koje se tiču životne sredine, ili pak njenom zamjenom novim blokom koji ne koristi lignit kao osnovno gorivo.

"Osim što je Parlament Crne Gore diskutovao u nekoliko navrata o činjenici da je prvobitna termoelektrana dužna da omogući odgovarajuće grijanje u Pljevljima, što nije nikad ispunjeno ne vidimo stvarni napredak u rješavanju ovog pitanja. Energetska zajednica je procijenila da bi sanacija postojećeg bloka u Pljevljima koštala oko 50,9 miliona eura, dok bi novi blok, na osnovu predstavljenih ponuda iznosio između 277 i 356,7 miliona eura, ne uključujući proširenje rudnika, novu deponiju pepela ili toplifikaciju Pljevalja".

Pored toga, kako se navodi u saopštenju, ni troškovi smanjenja emisija ugljen dioksida niti sanacija i rekultivacija životne sredine nijesu ozbiljno uzeti u obzir i uračunati u buduće troškove.

"Stoga sumnjamo da Crna Gora može priuštiti i sanaciju postojećeg bloka i izgradnju novog, a vjerujemo da je sanacija postojećeg bloka uz ulaganja u sanaciju i rekultivaciju životne sredine hitan prioritet i apelujemo na A2A da ovo razmotri, s obzirom da odlučuje o svom budućem angažmanu u Crnoj Gori", zaključuje se u saopštenju.

Organizacije potpisnice pisma:

 • Green Home, Crna Gora
 • Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS, Crna Gora
 • NVO Breznica, Crna Gora
 • Zelena Akcija/Friends of the Earth, Hrvatska
 • Centar za ekologiju i energiju, Bosna i Hercegovina
 • Ekotim, Bosna i Hercegovina
 • Centar za životnu sredinu, Bosna i Hercegovina
 • CEKOR, Srbija
 • Focus, Slovenja
 • Greenpeace, Slovenija
 • CEE Bankwatch, Česka
 • WWF, Italija
 • Greenpeace, Italija
 • Legambiente, Italija
 • Energiafelice, Italija
 • Associazione “Si alle energie rinnovabili NO al nucleare”, Italija