IZVJEŠTAJ O KONTROLI FZO

I direktori i vozači ubirali naknade

Direktor kotorske bolnice sebi i i šefu voznog parka, koji ujedno obavlja i poslove obračuna zarada, isplatio neiskorišćene godišnje odmore
2835 pregleda 2 komentar(a)
Kontrolisana i bolnica u Baru, Foto: Arhiva Vijesti
Kontrolisana i bolnica u Baru, Foto: Arhiva Vijesti

Direktorica bjelopoljske bolnice Biserka Bulatović je tokom 2017, gotovo svakog mjeseca, uz platu primala i dodatak za pripravnost i prekovremeni rad, a iz budžeta su joj isplaćivane i naknade za dopunski rad u drugoj zdravstvenoj ustanovi i to u iznosu od 100 do 500 eura.

To pokazuje izvještaj o kontroli Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) koje su “Vijesti” dobile na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Izvještaji o kontrolama u gotovo svim opštim bolnicama pokazuju da se prekovremeni rad isplaćuje svakomjesečno, što nije u duhu Zakona o radu. U većini dokumenata piše da je nemoguće utvrditi opravdanost uvođenja prekovremenog rada.

Međutim, FZO je poručio i da nije opravdana svakomjesečna isplata prekovremenog rada za zaposlene koji ne rade na poslovima koji se odnose na neposredno pružanje medicinskih usluga.

Praksa je, međutim, pokazala da nemedicinski kadar, poput vozača i administrativnih radnika mjesecima zaredom primaju naknade za prekovremeni rad.

Kontrolom u barskoj opštoj bolnici utvrđeno je da je direktor Dragan Tomanović donio odluku da isplati stimulaciju od 15 odsto šefu računovodstva, vozačima, sekretaru ali i sebi za rezultate rada iznad prosječnih. Njegova prosječna zarada u 2017. godini iznosila je oko 2.262 eura.

Kontrolom u opštoj bolnici Cetinje utvrđeno je da direktorica Sonja Radojičić ima prosječnu zaradu oko 1.866 eura.

Svakog mjeseca 2017. godine primala je po 54 eura na ime naučnog zvanja magistar i po 90 eura za zvanje supspecijaliste, dok joj je za pripravnost isplaćivano od 140 do 250 eura.

Administrativnim radnicima isplaćivane su naknade za komisije za nadzor, prevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija.

FZO konstatuje da se isplate naknada za komisije, rad zaštitnika prava pacijenata, vrše prema preporukama.

Međutim, kazali su i da je donošenjem Zakona o zaradama u javnom sektoru iz 2016. godine propisano ograničenje za isplatu naknada za rad u komisijama.

Prosječna plata direktora beranske bolnice Budimira Dabetića u 2017. godini iznosila je 2.274 eura.

On je svakog mjeseca primao 54 eura po osnovu naučnog zvanja, 10 mjeseci po 120 i dva mjeseca po 150 eura za rad u konzilijumima.

Pomoćnik direktora dobijao je svakomjesečno naknade za prekovremeni rad od oko 76 do 156 eura, a svi vozači po 166.

Kontrolori FZO utvrdili su i da je tadašnji direktor pljevaljske bolnice dobijao mjesečno od oko 66 do 357 eura za prekovremeni rad, za pripravnost od oko 108 do 149 eura.

U izvještaju se navodi da to što mu je dežurstvo isplaćivano od oko 267 do 407 eura mjesečno nije u skladu sa odlukom o rasporedu radnog vremena i pravilnikom.

U izvještaju piše i da je nepropisno isplaćivana pripravnost za vozače.

Direktor naredio da mu se isplati godišnji odmor

Izvještaj o kontroli u Opštoj Bolnici Kotor pokazao je da direktor Ivan Ilić ima prosječnu mjesečnu zaradu od oko 1.700 eura.

Direktoru je, njegovom odlukom, isplaćen neiskorišćeni godišnji odmor iz 2013. i 2014. godine u iznosu od oko 2.217 eura.

Neiskorišćeni godišnji odmori u novcu su isplaćeni i šefu voznog parka, koji ujedno obavlja i poslove obračuna zarada.